کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۶۲ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده مگس گیر سینه سرخ در استان همدان

Observation of Red-breasted Flycatcher in Hamedan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه:مگس گیر سینه سرخ Ficedula parva

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کبودرآهنگ (استان همدان)

تاریخ مشاهده: بهار 95

مشاهده کنندگان: جواد رستمی

Species: Red-breasted Flycatcher Ficedula parva

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kabudar-Ahang (Hamedan province)

Date of observation: Spring 2016

Observers: Javad Rostami

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۶ ، ۲۲:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چرخ ریسک نیزار در کانی برازان در خرداد 1396

Record of breeding Bearded Reedling in Kani-Barazan in June 2017

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار Panurus biarmicus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه : بالغین و نابالغین

تاریخ مشاهده: خرداد 1396

مکان مشاهده: تالاب کانی برازان (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقایی عزیز عذار و خانم ملیحه رجبی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده نابالغین

Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and juveniles

Date of observation: June 2017

Place of observation: Kani-Barazan wetland (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar & Maliheh Rajabi

Type of confirmation: Observation of juveniles

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۶ ، ۱۱:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چرخ ریسک نیزار در سولدوز در خرداد 1396

Record of breeding Bearded Reedling in Solduz in May 2017

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک نیزار Panurus biarmicus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه : یک بالغ در حال ساخت آشیانه

تاریخ مشاهده: 4 خرداد 1396

مکان مشاهده: تالاب سولدوز، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقایان رحمان آذری و عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده بالغ در حال ساخت آشیانه

Species: Bearded Reedling Panurus biarmicus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adult during nest building activities

Date of observation: 25 May 2017

Place of observation: Solduz wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Rahman Azari & Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of nest building

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۶ ، ۱۱:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

 

 

Reports of conservation actions forIranian birds

 

 

گزارش کشف و ضبط بال لاکی در تهران در بهار 1396

 

 

Report of confiscation of Bohemian Waxwings in Tehran in spring 2017

 

 

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

 

 

اقدام انجام شده: کشف و ضبط دهها فرد بال لاکی اسیرشده

 

 

گونه های هدف: بال لاکی Bombycilla garrulus

 

 

محل اقدام: بازار پرنده فروشی ازادگان، تهران (استان تهران)

 

 

دوره اقدام: بهار 1396

 

 

اجرا کنندگان: پرسنل اداره حفاظت محیط زیست استان تهران

 

 

نتیجه اقدام: کشف و ضبط پرنده بال لاکی تعداد زیاد در بازار پرنده فروشی آزادگان توسط پرسنل اداره محیط زیست

 

 

گزارشگران: --

 

 

Action: Confiscation of tens of Bohemian Waxwing

 

 

Species: Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus

 

 

Place of action: Azadegan cage birds bazaar, Tehran (Tehran province)

 

 

Period of action: spring 2017

 

 

Conducted by: Personnel of the Tehran provincial Office of the Department of the Environment

 

 

Action results: Tens of Bohemian Waxwings were confiscated from this Bazaar

 

 

Reporters: --

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۶ ، ۲۲:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سلیم شنی بزرگ در تالاب صالحیه در خرداد 1396

Record of breeding Greater Sand Plover in Salehiyeh in June 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سلیم شنی بزرگ Charadrius leschenaultii

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: مشاهده بالغین و جوجه

مکان مشاهده: تالاب صالحیه (قارپوزآباد) (استان البرز)

تاریخ مشاهده: 12 خرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقایان حمید جباری، هومن درودی و امید یکه فلاح

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Parents with a nestling

Place of observation: Salehiyeh (Qarpuz-Abad) wetland (Alborz province)

Date of observation: 2 June 2017

Observers: Hamid Jabbari, Houman Doroudi & Omid YekkeFallah

Type of confirmation: Observation of nestling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۶ ، ۲۱:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سلیم شنی بزرگ در قم در اردیبهشت 1396

Record of breeding Greater Sand Plover in Qom in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سلیم شنی بزرگ Charadrius leschenaultii

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: مشاهده بالغین و جوجه

مکان مشاهده: تالاب مُرّه، قم (استان قم)

تاریخ مشاهده: 4 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای احمد بحری

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Parents with a nestling

Place of observation: Morreh wetland, Qom (Qom province)

Date of observation: 24 April 2017

Observers: Ahmad Bahri

Type of confirmation: Observation of nestling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۶ ، ۲۱:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری شاهین در ابرکوه در اردیبهشت 1396

Record of breeding Barbary Falcon in Abarkuh in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین، یک آشیانه با دو جوجه

مکان مشاهده: ابرکوه (استان یزد)

تاریخ مشاهده: 29 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای مسلم اکبری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و جوجه

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of adults, nests, eggs, nestlings: parents, one nest with two nestlings

Place of observation: Abarkuh (Yazd province)

Date of observation: 19 May 2017

Observers: Moslem Akbari

Type of confirmation: Observation of nest with nestlings

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۶ ، ۱۴:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چک چک بیابانی در استان همدان

Observation of Desert Wheatear in Hamedan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چک چک بیابانی Oenanthe deserti

تعداد: 1 فرد

مکان مشاهده: کبودرآهنگ (استان همدان)

تاریخ مشاهده: تابستان 1394

مشاهده کنندگان: جواد رستمی

Species: Desert Wheatear Oenanthe deserti

No. of individuals: One individual

Place of observation: Kabudar-Ahang (Hamedan province)

Date of observation: Summer 2015

Observers: Javad Rostami

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۶ ، ۱۴:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش ساخت آشیانه مصنوعی برای لک لک سفید در مریوان

Report of building artificial nests for White Stork in Marivan

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: ساخت 40 آشیانه مصنوعی برای لک لکها

گونه های هدف: لک لک سفید Ciconia ciconia

محل اقدام: روستای دره تفی، مریوان (استان کردستان)

دوره اقدام: سالهای 1390 تا 1395

اجراکنندگان: مردم روستای دره تفی با همکاری انجمن سبز چیا

نتیجه این اقدام: لک لکهای سفید بالغ به این آشیانه ها پاسخ مثبت دادند و در همه 40 آشیانه جوجه آوری موفق دیده شد.

گزارشگران: آقایان جلال پزشک و سید ناصح حسینی

Action: Building 40 artificial nests

Species: White Stork Ciconia ciconia

Place of action: Darreh-Tafi village, Marivan (Kordestan province)

Period of action: From 2011 to 2016

Conducted by: Local people of Darreh-Tafi village with Sabz Chiya Society

Action results: White Storks responded successfully to all of these artificial nests.

Reporters: Jalal Pezeshk & Seyed Naseh Hosseini

 

----------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۶ ، ۱۲:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت زردپره رخ زرد در ایلام در تیر 1396

Record of Cinereous Bunting in Ilam in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زردپره رخ زرد Emberiza cineracea

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: مانشت و قلارنگ، ایلام (استان ایلام)

تاریخ مشاهده: 12 تیر 1396      

مشاهده کنندگان: آقایان محمود منصوری و حبیب اله حیدریان

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ و ابوالقاسم خالقی زاده

Species: Cinereous Bunting Emberiza cineracea

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Manesht & Ghalarang, Ilam (Ilam province)

Date of observation: 3 July 2017

Observers: Mahmood Mansoori & Habibolah Heydarian

Identified by: Mohammad Safarang & Abolqasem Khaleqizadeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۶ ، ۲۱:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سبز قبای معمولی در مرند در تیر 1396

Record of breeding European Roller in Marand in June 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سبز قبای معمولی Coracias garrulus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین با آشیانه و تغذیه جوجه

تاریخ مشاهده: 2 تیر 1396

مکان مشاهده: مرند (استان آذربایجان شرقی)

مشاهده کنندگان: آقایان ناصر ملک زاده و ستار شیری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه لانه دارای جوجه

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: parents and nest with feeding nestling

Date of observation: 23 June 2017

Place of observation: Marand (East Azarbaijan province)

Observers: Naser Malekzadeh & Sattar Shiri

Type of confirmation: Observation of nest with feeding nestling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۶ ، ۱۹:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سبز قبای معمولی در حسنلو در اردیبهشت 1396

Record of breeding European Roller in Hasanloo in June 2017

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سبز قبای معمولی Coracias garrulus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 2 والد با آشیانه دارای جوجه

تاریخ مشاهده: 18 اردیبهشت 1396

مکان مشاهده: اطراف تالاب حسنلو، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه لانه دارای جوجه

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: parents and nest with nestling

Date of observation: 8 May 2017

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of nest with nestling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۶ ، ۱۸:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سبز قبای معمولی در حسنلو در مرداد 1395

Record of breeding European Roller in Hasanloo in June 2016

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سبز قبای معمولی Coracias garrulus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 2 والد با دو جوجه در حال پرواز

تاریخ مشاهده: 15 مرداد 1395

مکان مشاهده: اطراف تالاب حسنلو، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه در حال پرواز

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 2 fledglings

Date of observation: 5 August 2016

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of fledgling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۶ ، ۱۸:۵۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سبزقبای معمولی در نقده در خرداد 1396

Record of breeding European Roller in Naqadeh in June 2017


خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سبز قبای معمولی

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 2 والد با آشیانه دارای جوجه

تاریخ مشاهده: 27خرداد 1396

مکان مشاهده: اطراف کوه سلطان یعقوب، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه لانه دارای جوجه

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and nest

Date of observation: 17 June 2017

Place of observation: Soltan Yaghub, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of nest

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۶ ، ۱۸:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سبز قبای معمولی در اسلام آباد، نقده در خرداد 1396

Record of breeding European Roller in Eslam-Abad, Naqadeh in June 2017


خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سبز قبای معمولی

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 4 والد با دو لانه دارای جوجه

تاریخ مشاهده: 14 خرداد 1396

مکان مشاهده: اطراف تالاب اسلام آباد، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه لانه دارای جوجه

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 4 adults and 2 nests with nestlings

Date of observation: 4 June 2017

Place of observation: Eslam-Abad wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of nest and nestling

 

-----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۶ ، ۱۸:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چرخ ریسک پشت بلوطی معمولی در نقده دراردیبهشت 1396

Record of breeding Eurasian Penduline Tit in Naqadeh in April 2017

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک پشت بلوطی معمولی Remiz pendulinus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 2 والد در حال ساخت آشیانه و یک آشینه کامل

تاریخ مشاهده: 4 اردیبهشت 1396

مکان مشاهده: روستای بالقچی، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده بالغین در حال ساخت آشیانه و یک آشیانه کامل

Species: Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: adults nest building

Date of observation: 24 April 2017

Place of observation: Balaghchi village, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of nest building

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۶ ، ۱۸:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چرخ ریسک پشت بلوطی معمولی در نقده دراردیبهشت 1394

Record of breeding Eurasian Penduline Tit in Naqadeh in May 2015

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک پشت بلوطی معمولی Remiz pendulinus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 2 بالغ در حال ساخت آشیانه

تاریخ مشاهده: 11 اردیبهشت 1394

مکان مشاهده: دره بابا حسن، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده 2 بالغ در حال ساخت آشیانه

Species: Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 2 adults nest building

Date of observation: 1 May 2015

Place of observation: Baba-Hasan valley, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of nest building

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۶ ، ۱۸:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observation of species in provinces

مشاهده زرده پره سرسرخ در استان تهران

Red-headed Bunting in Tehran province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: زرده پره سرسرخ Emberiza bruniceps

 

رکورد 1:

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 11 اردیبهشت 1393

مکان مشاهده: قصر بهرام، پارک ملی کویر (استان تهران)

مشاهده کنندگان: خانم شهرزاد فتاحی

 

رکورد 2:

تعداد: حداقل 2 فرد

تاریخ مشاهده: 3 خرداد 1395

مکان مشاهده: فیروزکوه (استان تهران)

مشاهده کنندگان: آقای امیر علیمرادیان

 

رکورد 3:

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 8 تیر 1396

مکان مشاهده: تالاب بند علی خان (استان تهران)

مشاهده کنندگان: آقایان حمید بصیر، نصیر طایی و هومن درودی

 

Species: Red-headed Bunting Emberiza bruniceps

 

Record 1:

No. of individuals: One individual

Date of observation: 1 May 2014

Place of observation: Qasr-e Bahram, Kavir National Park (Tehran province)

Observers: Shahrzad Fattahi

 

Record 2:

No. of individuals: At least individuals

Date of observation: 23 May 2016

Place of observation: Firuzkuh (Tehran province)

Observers: Amir Alimoradian

 

Record 3:

No. of individuals: 1 individual

Date of observation: 29 June 2017

Place of observation: Band-Alikhan Pond (Tehran province)

Observers: Hamid Basir,  Nasir Taii & Houman Doroudi

  

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۶ ، ۱۶:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده اگرت ساحلی در استان فارس

Observation of Western Reef Heron in Fars province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: اگرت ساحلی Egretta gularis

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: تالاب هیرم، لارستان (استان فارس)

تاریخ مشاهده: 1 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقای عادل شمسی زادگان

Species: Western Reef Heron Egretta gularis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hirm wetland, Larestan (Fars province)

Date of observation: 22 June 2017

Observers: Adel Shamsizadegan

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۶ ، ۱۶:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چرخ ریسک پشت بلوطی در مهاباد در تیر 1396

Record of breeding of Eurasian Penduline Tit in Mahabad in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک پشت بلوطی معمولی Remiz pendulinus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و آشیانه

تاریخ مشاهده: تیر 1396

مکان مشاهده: جاده مهاباد به بوکان، به سمت غار سهولان (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عبداله کیان مرز

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه

Species: Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and nest

Date of observation: July 2017

Place of observation: Mahabad to Boukan, to Sahulan cave (West Azarbaijan province)

Observers: Abdollah Kianmarz

Type of confirmation: Observation of nest

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۶ ، ۱۱:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چرخ ریسک پشت بلوطی در تالش در تابستان 1395

Record of breeding Eurasian Penduline Tit in Talesh in summer 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک پشت بلوطی معمولی Remiz pendulinus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین و 4 جوجه

تاریخ مشاهده: شهریور 1395

مکان مشاهده: تالاب جوکندان، تالش (استان گیلان)

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 4 juveniles

Date of observation: September 2016

Place of observation: Jowkandan wetland, Talesh (Gilan province)

Observers: Fardin Naziri

Type of confirmation: Observation of juvenile

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۶ ، ۱۱:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

 

 

Records of rare breeding birds of Iran

 

 

ثبت جوجه آوری طرلان (شهباز) در آستارا در تیر 1394

 

 

Record of breeding Northern Goshawk in Astara in July 2015

 

 

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

 

 

گونه: طرلان (شهباز) Accipiter gentilis

 

 

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: 3 جوجه (یک جوجه مرد)

 

 

مکان مشاهده: آستارا (استان گیلان)

 

 

تاریخ مشاهده: تیر 1394

 

 

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

 

 

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

 

 

Species: Northern Goshawk Accipiter gentilis

 

 

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 3 juveniles (one died)

 

 

Place of observation: Astara (Gilan province)

 

 

Date of observation: June 2015

 

 

Observers: Fardin Naziri

 

 

Type of confirmation: Observation juveniles

 

 

 

 

----------

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۶ ، ۱۱:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در آستارا در بهمن 1394

Record of Cinereous Vulture in Astara in February 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: آستارا (استان گیلان)

تاریخ مشاهده: اواخر بهمن 1394

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

توضیحات: عدم پرواز به علت باد شدید، سپس به صورت موفق رهاسازی شد.

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Astara (Gilan province)

Date of observation: Mid-February 2016

Observers: Fardin Naziri

Remarks: Failed to fly because of heavy wind, then released successfully

 

----------

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۶ ، ۱۱:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری سبزقبا در تهران در بهار 1396

Record of breeding European Roller in Tehran in spring 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سبزقبا Coracias garrulus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: مشاهده 6 فرد از بالغین و 3 آشیانه

مکان مشاهده: شمال شهر تهران (استان تهران)

تاریخ مشاهده: 26 اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقای هومن درودی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده بالغین و آشیانه

Species: European Roller Coracias garrulus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: 6 adults and 3 nests

Place of observation: north of Tehran city (Tehran province)

Date of observation: 16 May 2017

Observers: Houman Doroudi

Type of confirmation: Observation of adults and nest

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۶ ، ۱۰:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چک بوته ای در تالش در تیر 1396

Record of breeding Winchat in Talesh in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک بوته ای Saxicola rubetra

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک جوجه

تاریخ مشاهده: 10 تیر 1396

مکان مشاهده: سوباتان، تالش (استان گیلان)

مشاهده کننده: فردین نظیری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Winchat Saxicola rubetra

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One nestling

Date of observation: 1 July 2017

Place of observation: Subatan, Talesh (Gilan province)

Observer: Fardin Naziri

Type of confirmation: Observation of nestling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۶ ، ۱۰:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری پیغوی کوچک در لیسار در تابستان 1395

Record of breeding Shikra in Lisar in summer 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: پیغوی کوچک Accipiter badius

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: آشیانه با بالغین و 2 جوجه

مکان مشاهده: لیسار، تالش (استان گیلان)

تاریخ مشاهده: تابستان 1395

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه با بالغین و جوجه

Species: Shikra Accipiter badius

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Nests with adults and 2 juveniles

Place of observation: Lisar, Talesh (Gilan province)

Date of observation: Summer 2016

Observers: Fardin Naziri

Type of confirmation: Observation of nest with adults and juvenile

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۶ ، ۱۰:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در قوچان در خرداد 1396

Record of Cinereous Vulture in Quchan in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: 20 کیلومتری شمال قوچان (استان خراسان رضوی)

تاریخ مشاهده: 5 خرداد 1396

مشاهده کنندگان: خانم حمیده دلیری

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bajgiran, Quchan (Khorasan-e Razavi province)

Date of observation: 26 May 2017

Observers: Hamideh Daliri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۶ ، ۱۰:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری بالابان در ابرکوه در بهار 1394

Record of breeding Saker Falcon in Abarkuh in spring 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: بالابان Falco cherrug

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین، یک آشیانه و 5 جوجه (یک جوجه مرده)

مکان مشاهده: ابرکوه (استان یزد)

تاریخ مشاهده: بهار 1394

مشاهده کنندگان: آقای مسلم اکبری و رضا کیامرزی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین، آشیانه و جوجه

Species: Saker Falcon Falco cherrug

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Parents, one nest with 5 nestlings (one dead)

Place of observation: Abarkuh (Yazd province)

Date of observation: Spring 2015

Observers: Moslem Akbari & Reza Kiamarzy

Type of confirmation: Observation of parents, nest and nestling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۶ ، ۰۹:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک بلوطی در تالاب حسنلو در تیر 1396

Record of breeding Ferruginous Duck in Hasanloo in June 2017

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک بلوطی

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد با هفت جوجه

تاریخ مشاهده: 13 تیر 1396

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه ها

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with 7 ducklings

Date of observation: 4 July 2017

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with ducklings

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ تیر ۹۶ ، ۰۹:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کشیم گردن سیاه در تالاب قوری گل در مرداد 1395

Record of breeding Black-necked Grebe in Ghori-Gol wetland in July 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کشیم گردن سیاه Podiceps nigricollis

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والد با 5 جوجه

تاریخ مشاهده: 8 مرداد 1395

مکان مشاهده: تالاب قوری گل، بستان آباد (استان آذربایجان شرقی)

مشاهده کننده: آقایان ناصر ملک زاده و ستار شیری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین با جوجه

Species: Black-necked Grebe Podiceps nigricollis

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Parents with 5 nestlings

Date of observation: 29 July 2016

Place of observation: Ghori-Gol (East Azarbaijan province)

Observer: Naser Malekzadeh & Sattar Shiri

Type of confirmation: Observation of parents with nestlings

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۶ ، ۲۲:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری جغد گوش دراز در بوانات در خرداد 1388

Record of breeding Long-eared Owl in Bavanat in June 2009

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک آشیانه و 2 جوجه

مکان مشاهده: منطقه سرچهان، بوانات (استان فارس)

تاریخ مشاهده: خرداد 1388

مشاهده کنندگان: آقای محمد مرادپور

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One nest with 2 owlets

Place of observation: Sarchahan area, Bavanat (Fars province)

Date of observation: June 2009

Observers: Mohammad Moradpour

Type of confirmation: Observation of nest and owlet

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۶ ، ۱۵:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک بلوطی در کشف رود در تیر 1396

Record of breeding Ferruginous Duck in Kashaf-Rud in June 2017

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک بلوطی

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد با دو جوجه

تاریخ مشاهده: 2 تیر 1396

مکان مشاهده: کشف رود (استان خراسان رضوی)

مشاهده کنندگان: آقای حسین محمودیان و خانم حمیده دلیری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with 2 ducklings

Date of observation: 23 June 2017

Place of observation: Kashaf-Rud (Khorasan-e Razavi province)

Observers: Hossein Mahmudian & Hamideh Daliri

Type of confirmation: Observation of adult with ducklings

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۶ ، ۱۵:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک بلوطی در تالاب زریبار در خرداد 1396

Record of breeding Ferruginous Duck in Zaribar in June 2017

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک بلوطی

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد با چهار جوجه

تاریخ مشاهده: خرداد 1396

مکان مشاهده: تالاب زریبار  (استان کردستان)

مشاهده کنندگان: آقایان بهزاد نبی قدیم و رحمان آذری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Ferruginous Duck Aythya nyroca

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with 4 ducklings

Date of observation: June 2017

Place of observation: Zaribar (Kordestan province)

Observers: Behzad Nabighadim & Rahman Azari

Type of confirmation: Observation of adult with ducklings

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۶ ، ۱۴:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرحنایی در تالاب قوری گل در تیر 1395

Record of breeding Common Pochard in Ghori-Gol in

June 2016

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد با چهار جوجه

تاریخ مشاهده: 18 تیر 1395

مکان مشاهده: تالاب قوری گل، بستان آباد (استان آذربایجان شرقی)

مشاهده کنندگان: آقای ستار شیری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with 4 ducklings

Date of observation: 8 July 2016

Place of observation: Ghori-Gol, Bostan-Abad (East Azarbaijan province)

Observers: Sattar Shiri

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۶ ، ۱۴:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در باجگیران در خرداد 1396

Record of Cinereous Vulture in Bajgiran in June 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: باجگیران، قوچان (استان خراسان رضوی)

تاریخ مشاهده: خرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای نوید زحمتکش

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bajgiran, Quchan (Khorasan-e Razavi province)

Date of observation: June 2017

Observers: Navid Zahmatkesh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۶ ، ۱۲:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در باجگیران در سال 1395

Record of Cinereous Vulture in Bajgiran in 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: باجگیران، قوچان (استان خراسان رضوی)

تاریخ مشاهده: از اردیبهشت تا شهریور 1395

مشاهده کنندگان: آقای نوید زحمتکش

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bajgiran, Quchan (Khorasan-e Razavi province)

Date of observation: From May to September 2016

Observers: Navid Zahmatkesh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۶ ، ۱۲:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در باجگیران در فروردین 1395

Record of Cinereous Vulture in Bajgiran in April 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: دو فرد

محل مشاهده: باجگیران، قوچان (استان خراسان رضوی)

تاریخ مشاهده: 

: فروردین 1395

مشاهده کنندگان: آقای نوید زحمتکش

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bajgiran, Quchan (Khorasan-e Razavi province)

Date of observation: April 2016

Observers: Navid Zahmatkesh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۶ ، ۱۲:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دال سیاه در شیروان در خرداد 1395

Record of Cinereous Vulture in Shirvan in June 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: نامانلو، شیروان (استان خراسان شمالی)

تاریخ مشاهده: خرداد 1395

مشاهده کنندگان: آقای نوید زحمتکش

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Namanloo, Shirvan (North Khorasan province)

Date of observation: June 2016

Observers: Navid Zahmatkesh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۶ ، ۱۲:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سنگ چشم سرحنایی در استان خراسان جنوبی

Observation of Woodchat Shrike in South Khorasan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنگ چشم سرحنایی Lanius senator

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: عرب آباد، طبس (استان خراسان جنوبی)

تاریخ مشاهده: 28 اسفند 1395

مشاهده کنندگان: سید حامد موسوی، سارا عرب، ایمان کریمی و نهال حکیم جوادی

Species: Woodchat Shrike Lanius senator

No. of individuals: one individual

Place of observation: Arab-Abad, Tabas (South Khorasan province)

Date of observation: 18 March 2017

Observers: Seyed Hamed Moosavi, Sara Arab, Iman Karimi & Nahal Hakim Javadi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۶ ، ۱۲:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرحنایی در تالاب کانی برازان در تیر 1396

Record of breeding Common Pochard in Kani-Barazan in

June 2017

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد با 9 جوجه

تاریخ مشاهده: 1 تیر 1396

مکان مشاهده: تالاب کانی برازان، مهاباد (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و حمید مصطفی زاده

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

شناسایی: محمد سفرنگ

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with 9 ducklings

Date of observation: 22 June 2017

Place of observation: Kani-Barazan, Mahabad (West Azarbaijan province)

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Hamid Mostafazadeh

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

Identified by: Mohammad Safrang

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۶ ، ۱۵:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرسفید در تالاب حسنلو در خرداد 1396

 Record of breeding White-headed Duck in Hasanloo in June 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه:یک والد با چهار جوجه

تاریخ مشاهده: 26 خرداد 1396

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: White headed Duck Oxyura leucocephala  

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with four ducklings

Date of observation: 16 June 2017

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۶ ، ۱۴:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرسفید در تالاب حسنلو در تیر 1395

Record of breeding White-headed Duck in Hasanloo in June 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سر سفید Oxyura leucocephala

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: پنج جوجه

تاریخ مشاهده: 4 تیر 1395

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: White headed Duck Oxyura leucocephala  

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Five ducklings

Date of observation: 24 June 2016

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of duckling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۶ ، ۱۴:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سر سفید در تالاب حسنلو در شهریور 1394

 Record of breeding White-headed Duck in Hasanloo in September 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سر سفید Oxyura leucocephala

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: دو والد و 26 جوجه

تاریخ مشاهده: 13 شهریور 1394

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: White headed Duck Oxyura leucocephala  

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Two adult and 26 ducklings

Date of observation: 4 September 2015

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۶ ، ۱۴:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرسفید در نقده در خرداد 1396

 Record of breeding White-headed Duck in Naqadeh in June 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک جوجه

تاریخ مشاهده: 17 خرداد 1396

مکان مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: White headed Duck Oxyura leucocephala

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One duckling

Date of observation: 7 June 2017

Place of observation: Seyran Goli wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of duckling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۶ ، ۱۴:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرحنایی در تالاب حسنلو در خرداد 1396

Record of breeding Common Pochard in Hasanloo in

June 2017

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سر حنایی Aythya ferina

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد با شش جوجه

تاریخ مشاهده: 31 خرداد 1396

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with six ducklings

Date of observation: 21 June 2017

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۶ ، ۱۴:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرحنایی در تالاب حسنلو در خرداد 1395

Record of breeding Common Pochard in Hasanloo in

May 2016

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سر حنایی Aythya ferina

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: دو والد با پنج جوجه

تاریخ مشاهده: 11خرداد 1395

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه ها

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: two adults, five ducklings

Date of observation: 31 May 2016

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with ducklings

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۶ ، ۱۴:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records ofrare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سرحنایی در تالاب حسنلو در مرداد 1394

Record of breeding Common Pochard in Hasanloo in

July 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سر حنایی Aythya ferina

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک والد با سه جوجه

تاریخ مشاهده: 2 مرداد 1394

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین به همراه جوجه

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of adults, nests, eggs, nestlings: One adult with three ducklings

Date of observation: 24 July 2015

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult with duckling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۶ ، ۱۴:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چک سیبری در پرور در خرداد 1396

Record of breeding Siberian Stonechat in Shahrud in June 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک سیبری Saxicola maurus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و یک جوجه

مکان مشاهده: پرور (استان سمنان)

تاریخ مشاهده: 19 خرداد 1396

مشاهده کنندگان: خانم ملیحه رجبی و آقایان کاوه پیوندی و نادر نفیسی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و جوجه

Species: Siberian Stonechat Saxicola maurus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Parents with one juvenile

Place of observation: Parvar (Semnan province)

Date of observation: 9 June 2017

Observers: Maliheh Rajabi, Kaveh Peivandi & Nader Nafisi

Type of confirmation: Observation of parents with juvenile

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۶ ، ۱۴:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری چک سیبری در شاهرود در خرداد 1396

Record of breeding Siberian Stonechat in Shahrud in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک سیبری Saxicola maurus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و یک جوجه

مکان مشاهده: تاش، شاهرود (استان سمنان)

تاریخ مشاهده: 10 خرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای موسی مزینانیان

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و جوجه

شناسایی: احسان طالبی

Species: Siberian Stonechat Saxicola maurus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Parents with one juvenile

Place of observation: Tash, Shahrud (Semnan province)

Date of observation: 31 May 2017

Observers: Musa Mazinanian

Type of confirmation: Observation of parents with juvenile

Identified by: Ehsan Talebi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۶ ، ۱۴:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری اردک سر سفید در تالاب حسنلو در مرداد 1393

Record of breeding White-headed Duck in Hasanloo in June 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سر سفید

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: پنج جوجه

تاریخ مشاهده: 29 مرداد 1393

مکان مشاهده: تالاب حسنلو، نقده (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده جوجه

Species: White headed Duck   Oxyura leucocephala  

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Five ducklings

Date of observation: 20 August 2014

Place of observation: Hasanloo wetland, Naqadeh (West Azarbaijan province)

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of duckling

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۶ ، ۰۹:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی