کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۲۱۵ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در مریوان

 Record of breeding White Stork in Marivan

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و 70 آشیانه

مکان مشاهده: روستای بیلو، مریوان

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 1396

مشاهده کنندگان: آقایان جلال پزشک، سیدناصح حسینی و سیوان امینی

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and 70 nests

Date of observation: 2017

Place of observation: Bilo village, Marivan

Province: Kordestan

Observers: Jalal Pezeshk, Seyed Naseh Hosseini & Seyvan Amini

Type of confirmation: Observation of adult and nest

----------

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۶ ، ۱۳:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در حسنلو

 Record of breeding White Stork in Hasanloo

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و یک آشیانه

مکان مشاهده: روستای حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 1393-1395

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

توضیحات: تنها یک آشیانه طی سالهای 1393-1395

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and a nest

Date of observation: 2014−2016

Place of observation: Hasanloo village, Naqadeh

Province: West Azarbaijan

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult and nest

Remarks: Only one nest during the period 2014−2016.  

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۶ ، ۱۲:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار کوچک در تالش در شهریور 1396

Record of Lesser Spotted Eagle in Talesh in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب خالدار کوچک Clanga (Aquila) pomarina

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: Lesser Spotted Eagle Clanga (Aquila) pomarina

No. of individuals: One individual

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Period of observations: September 2017

Observers: Fardin Naziri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۶ ، ۱۱:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زنگوله بال در تالش در آبان 1395

Record of Little Bustard in Talesh in November 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: زنگوله بال Tetrax tetrax

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 18 آبان 1395

مشاهده کنندگان: آقایان فردین نظیری و هادی امینی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Little Bustard Tetrax tetrax

No. of individuals: One individual

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Period of observations: 8 November 2016

Observers: Fardin Naziri & Hadi Amini

  

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۶ ، ۱۰:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرحنایی در بدره در شهریور 1394

Record of population of Common Pochard in Badreh in September 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: سد سیمره، بدره

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 12 شهریور 1394

مشاهده کنندگان: آقای حسین پروری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Seymareh dam, Badreh

Province: Ilam

Period of observations: 3 September 2015

Observers: Hossein Parvari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آبان ۹۶ ، ۱۴:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در گنبد در شهریور 1395

Record of Egyptian Vulture in Gonbad in September 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: 5 فرد

تاریخ مشاهده: 19 شهریور 1395

مکان مشاهده: گنبد

استان: گلستان

مشاهده کنندگان: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: 5 individuals

Date of observation: 9 September 2017

Place of observation: Gonbad

Province: Golestan

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آبان ۹۶ ، ۱۱:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در ازنا در مهر 1395

Record of population of Steppe Eagle in Azena in October 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: ازنا

استان: لرستان

دوره مشاهدات: 21 مهر 1395

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Azena

Province: Lorestan

Period of observations: 12 October 2016

Observers: Korosh Khalili

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آبان ۹۶ ، ۱۱:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در بوشهر در آبان 1396

Record of European Stonechat in Bushehr in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 16 آبان 1396

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی احمدنیا و کوروش خلیلی

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 7 November 2017

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Observers: Mehdi Ahmadnia & Korosh Khalili

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آبان ۹۶ ، ۱۰:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در بوشهر در آبان 1396

Record of Greater Spotted Eagle in Bushehr in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: بوشهر

استان: بوشهر

دوره مشاهدات: 4 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Bushehr

Province: Bushehr

Period of observations: 26 October 2017

Observers: Korosh Khalili

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آبان ۹۶ ، ۱۰:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرسفید در شیرین سو در آبان 1389

Record of White-headed Duck in Shirin-Sou in November 2010

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد شیرین سو

استان: همدان

دوره مشاهدات: آبان 1389

مشاهده کنندگان: آقای جعفر غلامی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala 

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shirin-Sou

Province: Hamedan

Period of observations: November 2010

Observers: Jafar Gholami

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آبان ۹۶ ، ۱۰:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در ساوه در مهر 1396

Record of population of Steppe Eagle in Saveh in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: سولقان، ساوه

استان: مرکزی

دوره مشاهدات: 9 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح و خانم بهاره مالکی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Suleghan, Saveh

Province: Markazi

Period of observations: 1 October 2017

Observers: Mohsen Mallah & Bahareh Maleki

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آبان ۹۶ ، ۱۰:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در شاهرود در شهریور 1396

Record of Griffon Vulture in Shahrud in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شاهرود

استان: سمنان

دوره مشاهدات: 24 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای موسی مزینانیان

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shahrud

Province: Semnan

Period of observations: 15 September 2017

Observers: Musa Mazinanian

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آبان ۹۶ ، ۱۰:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در شاهرود در شهریور 1396

Record of population of Steppe Eagle in Shahrud in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 40 فرد

محل مشاهده: شاهرود

استان: سمنان

دوره مشاهدات: 24 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای موسی مزینانیان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 40 individuals

Place of observation: Shahrud

Province: Semnan

Period of observations: 15 September 2017

Observers: Musa Mazinanian

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آبان ۹۶ ، ۱۰:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در بوکان در مرداد 1396

Record of Egyptian Vulture in Boukan in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 23 مرداد 1396

مکان مشاهده: بوکان

استان: آذربایجان غربی

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one individual

Date of observation: 14 August 2017

Place of observation: Boukan

Province: West Azarbaijan

Observers: Korosh Khalili

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آبان ۹۶ ، ۰۹:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دو برادر در حاجی آباد در آبان 1396

Record of Bonelli's Eagle in Haji-Abad in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دو برادر Aquila fasciata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: حاجی آباد

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: 1 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای حجت کرم پور

توضیحات: این پرنده پس از دو روز نگهداری به صورت موفق آزاد شد.

Type of important species: Population

Species: Bonelli's Eagle Aquila fasciata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Haji-Abad

Province: Hormozgan

Date of observation: 23 October 2017

Observers: Hojjat Karampour

Remarks: The bard was released after two days treatment.

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۶ ، ۲۳:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی معمولی در زریبار در بهار 1396

Record of breeding of Northern Lapwing in Zaribar in spring 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 100 جفت و آشیانه

محل مشاهده: تالاب زریبار

استان: کردستان

دوره مشاهدات: بهار 1396

مشاهده کنندگان: آقایان سید ناصح حسینی، جلال پزشک و سیوان امینی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 100 pairs and nests

Place of observation: Zaribar lake

Province: Kordestan

Period of observations: Spring 2017

Observers: Seyed Naseh Hosseini, Jalal Pezeshk & Seyvan Amini

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۶ ، ۲۳:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جوجه آوری خروس کولی معمولی در تالش در بهار 1396

Record of breeding of Northern Lapwing in Talesh in spring 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: سه جفت و سه اشیانه

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: بهار 1396

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 3 pairs and nests

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Period of observations: Spring 2017

Observers: Fardin Naziri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۶ ، ۲۳:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در ورزقان در آبان 1394

Record of Eastern Imperial Eagle in Varzaghan in November 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: ورزقان

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 20 آبان 1395

مشاهده کنندگان: آقای ستار شیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Varzaghan

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 11 November 2015

Observers: Sattar Shiri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۶ ، ۲۳:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرحنایی در قوری گل در اردیبهشت 1394

Record of population of Common Pochard in Ghori-Gol in April 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 40 فرد

محل مشاهده: تالاب قوری گل

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 8 اردیبهشت 1394

مشاهده کنندگان: آقای بهراد فرخنده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 40 individuals

Place of observation: Ghori-Gol

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 28 April 2015

Observers: Behrad Farkhondeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۶ ، ۲۳:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک سرسفید در قوری گل در اردیبهشت 1394

Record of population of White-headed Duck in Ghori-Gol in April 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرسفید Oxyura leucocephala

تعداد پرنده: 12 فرد

محل مشاهده: تالاب قوری گل

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 8 اردیبهشت 1394

مشاهده کنندگان: آقای بهراد فرخنده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: White-headed Duck Oxyura leucocephala 

No. of individuals: 12 individuals

Place of observation: Ghori-Gol

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 28 April 2015

Observers: Behrad Farkhondeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۶ ، ۲۳:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده پرستودریایی بال سفید در استان کرمانشاه

Observation of White-winged Tern in Kermanshah province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: پرستودریایی بال سفید Chlidonias leucopterus

تعداد: 10 فرد

تاریخ مشاهده: 17 مهر 1396

مکان مشاهده: سد سلیمان شاه، سنقر

استان: کرمانشاه

مشاهده کنندگان: آقای محمد جواد رستمی احمدوندی

Species: White-winged Tern Chlidonias leucopterus

No. of individuals: 10 individuals

Date of observation: 9 October 2017

Place of observation: Soleyman-Shah dam, Songhor

Province: Kermanshah

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۶ ، ۲۲:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت پلیکان خاکستری در تالاب هیرم در آبان 1396

Record of population of Dalmatian Pelican in Hirm wetland in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

تعداد پرنده: 12 فرد

محل مشاهده: تالاب هیرم، لارستان

استان: فارس

دوره مشاهدات: 15 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای عادل شمسی زادگان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: 12 individuals

Place of observation: Hirm, Larestan

Province: Fars

Period of observations: 6 November 2017

Observers: Adel Shamsizadegan

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۶ ، ۱۶:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of birds in Iran

ثبت طوطی طوق صورتی در لارستان در آبان 1396

Record of Rose-ringed Parakeet in Larestan in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: طوطی طوق صورتی Psittacula krameri

تعداد پرنده: یک جفت نر و ماده و 6 جوجه

محل مشاهده: شهر لار ، لارستان

استان: فارس

دوره مشاهدات: 15 آبان 1396

مشاهده کننده: آقای عادل شمسی زادگان

Type of important species: increasing

Species: Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri

No. of individuals: 2 adults and 6 juveniles

Place of observation: Lar city, Larestan

Province: Fars

Period of observations: 6 November 2017

Observers: Adel Shamsizadegan

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۶ ، ۱۲:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره کوهی در استان زنجان

Observation of Twite in Zanjan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره کوهی Linaria (Carduelis) flavirostris

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: هیدج، ابهر

استان: زنجان

تاریخهای مشاهده: 14 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای احمد مرسلی

Species: Twite Linaria (Carduelis) flavirostris

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hidaj, Abhar

Province: Zanjan

Dates of observation: 5 November 2017

Observers: Ahmad Morsali

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۶ ، ۰۹:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در لارستان در آبان 1396

Record of Western Osprey in Larestan in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب هیرم، لارستان

استان: فارس

دوره مشاهدات: 15 آبان 1396

مشاهده کننده: آقای عادل شمسی زادگان

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hirm lake, Larestan

Province: Fars

Period of observations: 6 November 2017

Observers: Adel Shamsizadegan

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۶ ، ۲۳:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در بدره در آبان 1396

Record of Common Pochard in Badreh in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بدره

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 14 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای حسین پروری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: One individual

Place of observation: Badreh

Province: Ilam

Period of observations: 5 November 2017

Observers: Hossein Parvari

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۶ ، ۱۵:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در صالحیه در اسفند 1394

Record of Eastern Imperial Eagle in Salehieh in February 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب صالحیه (قارپوزآباد)

استان: البرز

دوره مشاهدات: 7 اسفند 1394

مشاهده کنندگان: آقایان محمدرضا مرتضوی نیا، علیرضا مرتضوی نیا، محمدرضا کشفی، محسن ملاح و امیر بیگ پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh (Gharpuz-Abad) wetland

Province: Alborz

Period of observations: 26 February 2016

Observers: Mohammad-Reza Mortazavinia, Alireza Mortazavinia, Mohammad-Reza Kashfi, Mohsen Mallah & Amir Beygpour

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۶ ، ۱۵:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب دم سفید در گنبد در دی 1395

Record of White-tailed Eagle in Gonbad in January 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب دم سفید Haliaeetus albicilla

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: گنبد

استان: گلستان

دوره مشاهدات: 30 دی 1395

مشاهده کنندگان: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: Population

Species: White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Gonbad

Province: Golestan

Period of observations: 19 January 2017

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۶ ، ۱۴:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در دیواندره در تیر 1395

Record of Egyptian Vulture in Divandareh in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 18 تیر 1395

مکان مشاهده: دیواندره

استان: کردستان

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح و خانم بهاره مالکی

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one individual

Date of observation: 8 July 2016

Place of observation: Divandarreh

Province: Kordestan

Observers: MohsenMallah & Bahareh Maleki

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۶ ، ۱۳:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده اکراس سیاه در استان همدان

Observation of Glossy Ibis in Hamedan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: اکراس سیاه Plegadis falcinellus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سد شیرین سو

استان: همدان

تاریخهای مشاهده: اردیبهشت 1389

مشاهده کنندگان: آقای جعفر غلامی

Species: Glossy Ibis Plegadis falcinellus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shirin-Sou dam

Province: Hamedan

Dates of observation: May 2010

Observers: Jafar Gholami

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۶ ، ۱۱:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده فلامینگوی بزرگ در استان همدان

Observation of Greater Flamingo in Hamedan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: فلامینگوی بزرگ Phoenicopterus roseus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سد شیرین سو

استان: همدان

تاریخهای مشاهده: خرداد 1389

مشاهده کنندگان: آقای جعفر غلامی

Species: Greater Flamingo Phoenicopterus roseus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shirin-Sou dam

Province: Hamedan

Dates of observation: June 2010

Observers: Jafar Gholami

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۶ ، ۱۱:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد تالابی در فلاورجان در آبان 1396

Record of Short-eared Owl in Falavarjan in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد تالابی Asio flammeus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: فلاورجان

استان: اصفهان

تاریخ مشاهده: 2 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقایان محمدولید مغربی، محمدرضا صادقی و حمیدرضا خواجه

Type of important species: Population

Species: Short-eared Owl Asio flammeus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Falavarjan

Province: Esfahan

Date of observation: 24 October 2017

Observers: Mohammad Valid Maghrebi, Mohammad-Reza Sadeghi & Hamid-Reza Khajeh

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۶ ، ۱۱:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود فیلوش به بوشهر در شهریور 1396

Record of arrival of Northern Pintail to Bushehr in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: فیلوش Anas acuta

تعداد: 30 فرد

مکان پایش: بوشهر

استان: بوشهر

دوره پایش: از تاریخ 1 تا 24 شهریور 1396

اولین تاریخ مشاهده: 24 شهریور 1396

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Species: Northern Pintail Anas acuta

No. of individuals: 30 individuals

Monitoring place: Bushehr

Province: Bushehr

Monitoring period: From 23 August to 15 September 2017

First arrival date of observation: 15 September 2017

Observers: Korosh Khalili

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۶ ، ۱۱:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ورود و خروج مهاجرت پرندگان

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سهره جنگلی به شهر تهران در مهر 1396

Record of arrival of Common Chaffinch to Tehran city in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره جنگلی Fringilla coelebs

تعداد: 20 فرد

مکان پایش: پارک جمشیدیه، تهران

استان: تهران

دوره پایش: از تاریخ 1 مهر تا 30 مهر 1396

اولین تاریخ مشاهده: 30 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای محسن ملاح

Species: Common Chaffinch Fringilla coelebs

No. of individuals: 20 individuals

Monitoring place: Jamshidieh park, Tehran

Province: Tehran

Monitoring period: From 23 September to 22 October 2017

Arrival date: 22 October 2017

Observers: Mohsen Mallah

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۶ ، ۱۱:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در ورامین در مهر 1396

Record of population of Northern Lapwing in Varamin in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

محل مشاهده: تالاب قنبرآباد، ورامین

استان: تهران

تعداد پرنده: سه دسته با جمعیت کل 500 فرد در تاریخ 20 مهر 1396 توسط خانم شهرزاد فتاحی

تعداد پرنده: 30 فرد در تاریخ 21 مهر 1396 توسط آقایان حمید جبّاری، محسن ملاح، حسین محمودیان و محمدرضا کمیلیان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

Place of observation: Ghanbar-Abad Lake, Varamin

Province: Tehran

No. of individuals: 3 flocks and 500 individuals on 12 October 2017 by Shahrzad Fattahi

No. of individuals: 30 individuals on 13 October 2017 by Hamid Jabbari, Mohsen Mallah, Hossein Mahmoudian & Mohammad-Reza Komeilian

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۶ ، ۱۶:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در گنبد در مهر 1396

Record of population of Steppe Eagle in Gonbad in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: گنبد

استان: گلستان

دوره مشاهدات: 9 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Gonbad

Province: Golestan

Period of observations: 1 October 2017

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۶ ، ۱۶:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب ماهیگیر در هورالعظیم در فروردین 1396

Record of Western Osprey in Hoor-al-Azeem in March 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 7 فروردین 1396

مشاهده کنندگان: آقای رضا نیک فلک

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Hoor-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 27 March 2017

Observers: Reza Nikfalak

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۶ ، ۱۶:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود اردک سرحنایی به تالش در آبان 1396

Record of arrival of Common Pochard to Talesh in November 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد: 2 فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: از تاریخ 1 آبان تا 12 آبان 1396

اولین تاریخ مشاهده: 12 آبان 1396

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species:  Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: from 23 October to 3 November 2017

First arrival date of observation: 3 November 2017

Observers: Fardin Naziri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۶ ، ۱۶:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب پرپا در قوری گل در مهر 1396

Record of Booted Eagle in Ghori-Gol in September 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب پرپا Hieraaetus pennatus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قوری گل

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 8 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقایان ناصر ملک زاده و ستار شیری

Type of important species: Population

Species: Booted Eagle Hieraaetus pennatus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Ghori-Gol

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 30 September 2017

Observers: Naser Malekzadeh & Sattar Shiri

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۶ ، ۱۶:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده بوتیمار بزرگ در بندرعباس در استان هرمزگان

Observation of Eurasian Bittern in Hormozgan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: بوتیمار بزرگ Botaurus stellaris

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: بندرعباس

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: اواخر مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای میثم قاسمی

Species: Eurasian Bittern Botaurus stellaris

No. of individuals: One individual

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Dates of observation: mid-October 2017

Observers: Meysam Ghasemi

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۶ ، ۱۶:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود دم سرخ سیاه به شیراز در مهر 1396

Record of arrival of Black Redstart to Shiraz in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دم سرخ سیاه Phoenicurus ochruros

تعداد: 3 فرد

مکان پایش: شیراز

استان: فارس

دوره پایش: از 15 شهریور تا 30 مهر 1396

اولین تاریخ مشاهده: 28 مهر 1396 

مشاهده کنندگان: خانم الهام شنیتی

Species: Black Redstart Phoenicurus ochruros

No. of individuals: 3 individuals

Monitoring place: Shiraz

Province: Fars

Monitoring period: From 23 September to 22 October 2017

Arrival date of observation: 20 October 2017

Observers: Elham Shaniti

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۶ ، ۱۵:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سهره دمگاه سفید به پارک ملی گلستان در مهر 1396

Record of arrival of Brambling to Golestan National Park in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره دمگاه سفید Fringilla montifringilla

تعداد: یک فرد

مکان پایش: پارک ملی گلستان

استان: خراسان شمالی

دوره پایش: از تاریخ 1 مهر تا 15 مهر 1396

اولین تاریخ مشاهده: 15 مهر 1396

مشاهده کنندگان: اقای محسن حدادی

Species: Brambling Fringilla montifringilla

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Golestan National Park

Province: North Khorasan

Monitoring period: 23 September to 7 October 2017

Arrival/departure date of observation: 7 October 2017

Observers: Mohsen Hadadi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۶ ، ۱۵:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در خرم آباد در مهر 1396

Record of population of Steppe Eagle in Khorram-Abad in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: خرم آباد به اندیمشک

استان: لرستان

دوره مشاهدات: 19 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Khorram-Abad to Andimeshk

Province: Lorestan

Period of observations: 11 October 2017

Observers: Korosh Khalili

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۶ ، ۱۵:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در قوری گل در مهر 1396

Record of Pallid Harrier in Ghori-Gol in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: قوری گل، بستان آباد

استان: آذربایجان شرقی

دوره مشاهدات: 28 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقایان ناصر ملک زاده و ستار شیری

شناسایی کنندگان: محمد سفرنگ، آرش حبیبی آزاد و ابوالقاسم خالقی زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Ghori-Gol, Bostan-Abad

Province: East Azarbaijan

Period of observations: 20 October 2016

Observers: Naser Malekzadeh & Sattar Shiri

Identified by: Mohammad Safrang, Arash Habibi-Azad & Abolghasem Khaleghizadeh

 

---------------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۹۶ ، ۰۹:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت شبگرد مصری در بندعلیخان در تیر 1396

Record of population of Egyptian Nightjar in Band-Ali Khan in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد پرنده: 30 فرد

محل مشاهده: بندعلیخان

استان: تهران

دوره مشاهدات: 11 تیر 1396

مشاهده کنندگان: آقایان حمید بصیر، نصیر طایی و هومن درودی

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Band-Ali Khan

Province: Tehran

Period of observations: 2 July 2017

Observers: Hamid Basir, Nasir Taee & Houman Doroudi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۹۶ ، ۰۹:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه بزرگ در قشم در فروردین 1396

Record of Eurasian Curlew in Qeshm in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه بزرگ Numenius arquata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قشم

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 13 فروردین 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eurasian Curlew Numenius arquata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Qeshm

Province: Hormozgan

Period of observations: 2 April 2017

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۹۶ ، ۰۹:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پیپت صحرایی در گمیشان در فروردین 1396

Record of Meadow Pipit in Gomishan in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: پیپت صحرایی Anthus pratensis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: گمیشان

استان: گلستان

دوره مشاهدات: فروردین 1396

مشاهده کنندگان: آقای محمدقربان کنعانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Meadow Pipit Anthus pratensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gomishan

Province: Golestan

Period of observations: April 2017

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani


 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۹۶ ، ۰۹:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مرگوس بزرگ در مشگین شهر در دی 1394

Record of Goosander in Meshgin-Shahr in December 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرگوس بزرگ Mergus merganser

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: مشگین شهر

استان: اردبیل

تاریخهای مشاهده: 2 دی 1394

مشاهده کنندگان: آقای اصغر محمدی نصرآبادی

Species: Goosander Mergus merganser

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Meshgin-Shahr

Province: Ardabil

Dates of observation: 23 December 2015

Observers: Asghar Mohammadi-Nasrabadi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۹۶ ، ۰۹:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مرگوس بزرگ در مشگین شهر در دی 1392

Record of Goosander in Meshgin-Shahr in January 2014

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرگوس بزرگ Mergus merganser

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: مشگین شهر

استان: اردبیل

تاریخهای مشاهده: 12 دی 1392

مشاهده کنندگان: آقای اصغر محمدی نصرآبادی

Species: Goosander Mergus merganser

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Meshgin-Shahr

Province: Ardabil

Dates of observation: 2 January 2014

Observers: Asghar Mohammadi-Nasrabadi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۹۶ ، ۰۹:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ورود و خروج مهاجرت پرندگان

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سهره جنگلی به تهران در مهر 1396

Record of arrival of Common Chaffinch to Tehran in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره جنگلی Fringilla coelebs

تعداد: یک فرد

مکان پایش: پارک پلیس، تهران

استان: تهران

دوره پایش: از تاریخ 1 مهر تا 30 مهر 1396

اولین تاریخ مشاهده: 30 مهر 1396

مشاهده کنندگان: آقای هومن درودی

Species: Common Chaffinch Fringilla coelebs

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Police park, Tehran

Province: Tehran

Monitoring period: From 23 September to 22 October 2017

Arrival date: 22 October 2017

Observers: Houman Doroudi

 

----------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۹۶ ، ۰۹:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی