کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۲۴۷ مطلب در دی ۱۳۹۸ ثبت شده است

تفاوتهای بوچانگای سیاه و بوچانگای خاکستری

Differences of Black Drongo and Ashy Drongo

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 25 دی 1398

 

جدول زیر برای تفکیک بهتر بوچانگای سیاه و بوچانگای خاکستری تهیه شده است.

 

نام فارسی

بوچانگای سیاه- بالغ

بوچانگای خاکستری- بالغ

نام علمی

Dicrurus macrocercus

Dicrurus leucophaeos

نام انگلیسی

Black Drongo

Ashy Drongo

طول بدن

حدود 28 تا 30 سانتیمتر

حدود 29 سانتیمتر

رفتار نشستن

تقریبا به طور عمودی

کمتر به صورت نشسته نمایان می شود

چگونگی پرواز

دارای پرواز اکروباتیک به دنبال حشرات

اغلب از داخل یا زیر تاج درخت شکار می کند

رنگ عمومی بدن

آبی مایل به سیاه براق

خاکستری تیره تا آبی براق-

فرم خاکستری با نقاب سفید دور چشم در ایران حضور ندارد

منقار

کلفت و کوتاهتر از بوچانگای خاکستری به رنگ خاکستری نقره ای

بلندتر و نازکتر از بوچانگای سیاه

چشمها

قهوه ای روشن تا تیره و سیاه

قرمز روشن تا تیره- دایره مرکزی سیاه

نقاب دور چشم

-

(در فرم خاکستری که در ایران حضور ندارد دور چشم نقاب سفید دارد)

کنار منقار

لکه سفید کوچک کنار چاک منقار

بدون لکه سفید کوچک کنار چاک منقار

شکل سر

تقریبا گرد

تارک نسبتا تخت

شکل پس سر

گرد

دارای برآمدگی

تارک

تارک و پس سر خاکستری تیره مایل به بنفش براق

خاکستری مایل به آبی یا سبز براق

صورت و گونه ها

از کنار منقار تا پشت چشمها لکه بزرگ تیره با مرز تقریبی مشخص در بالای چشمها

به صورت متمایز تیره تر از تارک و پس سر

رنگ پس سر

خاکستری تیره مایل به بنفش براق

خاکستری مایل به سبز براق

جبه

خاکستری تیره مایل به بنفش براق- در نابالغین روشنتر با لبه سفید پرها

خاکستری مایل به سبز براق

روی بال

پوشپرهای روی بال همرنگ جبه- شاهپرها تیره- گاهی شاهپرهای اولیه قهوه ای برنزه

پوشپرهای روی بال همرنگ جبه- شاهپرها تیره- شاهپرهای ثانویه براق

زیربال

در بالغین پوشپرها سیاه ولی شاهپرها تیره کمرنگ- در نابالغین لکه های سفید

پوشپرها و شاهپرها تیره

گلو

خاکستری تیره مایل به بنفش براق

تیره با رویه بنفش براق

سینه

تیره

تیره- گاهی با رویه بنفش براق

شکم

در بالغین تیره- در نابالغین شکم روشن با کمی راه راه عرضی تیره

در بالغین خاکستری تیره- در نابالغین خاکستری دودی بدون لبه سفید پرها- شکم روشنتر از بقیه بدن

پهلوها

در نابالغین روشنتر با لبه سفید پرها

-

پوشپرهای زیردم

روشن به راه راه عرضی تیره- در نابالغین روشن

کمی از لبه پرها سفید به صورت راه راه عرضی

دمگاه

تیره با رویه بنفش براق

تیره با رویه بنفش براق

شاهپرهای دم

دو شاخه با شکاف عمیق و دو طرف با انحنا به سمت بیرون- پرها در انتها کمی پهنتر

دو شاخه با شکاف عمیق و دو طرف با انحنا به سمت بیرون- پرها در انتها نازکتر

پاها

خاکستری تیره

خاکستری تیره

 

منابع

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

-----

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۸ ، ۱۲:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران با پروبال غیرعادی

Records of aberrations in plumage colouration in Iranian birds

ثبت هیبرید کورکور سیاه و گوش سیاه در بندر ریگ در آذر 1398

Record of hybrid Black x Black-eared Kites in Bandar-e Rig in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: هیبرید کورکور سیاه و گوش سیاه = کورکور سیاه شرقی

نوع غیرعادی: هیبرید

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: بندر ریگ

استان: بوشهر

تاریخ مشاهده: 10 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مصطفی صفری

شناسایی کنندگان: دیک فورسمن و ماگنوس اولمن

Species: Black Kite Milvus migrans x Black-eared Kite Milvus migrans lineatus = Eastern Black Kite Milvus migrans ‘intermedius’

Type of aberration: Hybrid

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bandar-e Rig

Province: Bushehr

Date of observation: 1 December 2019

Observers: Mostafa Safari

Identified by: Dick Forsman & Magnus Ullman

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۸ ، ۰۹:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران با پروبال غیرعادی

Records of aberration in plumage colouration in Iranian birds

ثبت ابیا با سفیدگرایی در تالش در آذر 1398

Record of Eurasian Woodcock with leucism in Talesh in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: ابیا Scolopax rusticola

تعداد: یک فرد

ویژگی غیرعادی بودن: سفیدگرایی- سفیدی بدن

مکان مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Species: Eurasian Woodcock Scolopax rusticola

No. of individuals: One individual

Abnormality: Leucism

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Dates of observation: December 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۸ ، ۰۹:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت لک لک سفید در اندیمشک در دی 1398

Record of population of White Stork in Andimeshk in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش جمعیت

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد پرنده: 150 فرد

محل مشاهده: اندیمشک

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 8 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: Decreasing population

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of individuals: 150 individuals

Place of observation: Andimeshk

Province: Khuzestan

Period of observations: 29 December 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۸ ، ۰۹:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت پلیکان سفید در حسنلو در دی 1398

Record of population of Great White Pelican in Hasanlu in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: پلیکان سفید Pelecanus onocrotalus

تعداد پرنده: 8 فرد

محل مشاهده: تالاب حسنلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 8 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقای فرشید دیلمقانی

Type of important species: Decreasing population

Species: Great White Pelican Pelecanus onocrotalus

No. of individuals: 8 individuals

Place of observation: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 29 December 2019

Observers: Farshid Dilmaqani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۸ ، ۰۹:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در اندیمشک در دی 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Andimeshk in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: یک بالغ و دو نابالغ

محل مشاهده: اندیمشک

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 8 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one adult and two immature

Place of observation: Andimeshk

Province: Khuzestan

Period of observations: 29 December 2019

Observers: Abdolhossein Amin Bahramipour, Ali Amin Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۸ ، ۰۹:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در تهران در دی 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Tehran in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: باغ گیاهشناسی، تهران

استان: تهران

دوره مشاهدات: 7 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید پورهمدانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Botanical garden, Tehran

Province: Tehran

Period of observations: 28 December 2019

Observers: Majid Pourhamedani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۸ ، ۰۸:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال سیاه در یزد در دی 1398

Record of Cinereous Vulture in Yazd in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: دال سیاه Aegypius monachus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: یزد

استان: یزد

تاریخ مشاهده: 8 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقایان غلامرضا قادری، محمد قادری و کیانوش قادری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Cinereous Vulture Aegypius monachus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Yazd

Province: Yazd

Date of observation: 29 December 2019

Observers: Gholamreza Ghaderi, Mohammad Ghaderi & Kianush Ghaderi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۸ ، ۰۸:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در آبیک در دی 1398

Record of Black-winged Kite in Abyek in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: 3 فرد

محل مشاهده: آبیک

استان: قزوین

تاریخ: 6 دی 1398

مشاهده کنندگان: حمید جباری، مجید پورهمدانی، پگاه میرزائی و محبوبه مرادعلیزاده

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Abyek

Province: Qazvin

Period of observations: 27 December 2019

Observers: Hamid Jabbari, Majid Pourhamedani, Pegah Mirzaei & Mahbubeh Moradalizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۸ ، ۰۸:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در دهلران در دی 1398

Record of Black-winged Kite in Dehloran in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دهلران

استان: ایلام

دوره مشاهدات: 1 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی نورمحمدی و محمود منصوری

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Dehloran

Province: Ilam

Period of observations: 22 December 2019

Observers: Mehdi Nourmohammadi & Mahmoud Mansoori

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۸ ، ۰۸:۲۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شاهین معمولی در طبس در دی 1398

Record of Barbary Falcon in Tabas in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: شاهین معمولی Falco pelegrinoides

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: طبس

استان: یزد

تاریخهای مشاهده: 8 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقایان غلامرضا قادری، محمد قادری و کیانوش قادری

Type of important species: Population

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of individuals: One individual

Place of observation: Tabas

Province: Yazd

Dates of observation: 29 December 2019

Observers: Gholamreza Ghaderi, Mohammad Ghaderi & Kianush Ghaderi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۸ ، ۱۲:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در تالش در دی 1398

Record of population of Northern Lapwing in Talesh in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: تالاب جوکندان، تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 1 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Jowkandan wetland, Talesh

Province: Gilan

Period of observations: 22 December 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۸ ، ۱۰:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در اندیمشک در دی 1398

Record of population of Northern Lapwing in Andimeshk in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: اندیمشک

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 2 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Andimeshk

Province: Khuzestan

Dates of observation: 23 December 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۸ ، ۱۰:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت باکلان کوچک در هورالعظیم در آذر 1398

Record of population of Pygmy Cormorant in Hour-al-Azeem in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: باکلان کوچک Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

تعداد پرنده: 1000 فرد

محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 23 آذر 1398

مشاهده کنندگان: مجید پورهمدانی، محبوبه مرادعلیزاده، شجاع مومنی و مهدی هادی پور

Type of important species: Population

Species: Pygmy Cormorant Microcarbo (Phalacrocorax) pygmeus

No. of individuals: 1000 individuals

Place of observation: Hour-al-Azeem

Province: Khuzestan

Period of observations: 14 December 2019

Observers: Majid Pourhamedani, Mahbubeh Moradalizadeh, Shoja Momeni & Mehdi Hadipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۸ ، ۱۰:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت ماهیخورک ابلق در سیران گولی در آذر 1398

Record of Pied Kingfisher in Seyran-Goli in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: گسترش پراکنش

گونه: ماهیخورک ابلق Ceryle rudis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب سیران گولی، نقده

استان: آذربایجان غربی

دوره مشاهدات: 8 دی 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Type of important species: Range extension

Species: Pied Kingfisher Ceryle rudis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Seyran-Goli wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Period of observations: 29 December 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۸ ، ۱۰:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت قمری دم دراز در گتوند در آذر 1398

Record of Namaqua Dove in Gotvand in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: قمری دم دراز Oena capensis

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: گتوند

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهدات: 21 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای رضا نجفی فرد

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Gotvand

Province: Khuzestan

Period of observations: 12 December 2019

Observers: Reza Najafifard

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۸ ، ۱۰:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در گتوند در آذر 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Gotvand in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: گتوند

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 29 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای رضا نجفی فرد

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Gotvand

Province: Khuzestan

Period of observations: 20 December 2019

Observers: Reza Najafifard

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۸ ، ۰۹:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در اهواز در آذر 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Ahwaz in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: 5 فرد

مکان مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 20 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of observations: 11 December 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۸ ، ۰۹:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در سبزوار در آذر 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Sabzevar in December 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سبزوار

استان: خراسان رضوی

دوره مشاهدات: 24 آذر 1398

مشاهده کنندگان: آقای مرتضی کشاورز

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: One individual

Place of observation: Sabzevar

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: 15 December 2019

Observers: Morteza Keshavarz

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۸ ، ۰۹:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در اراک در شهریور 1398

Record of Golden Eagle in Arak in September 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: اراک

استان: مرکزی

دوره مشاهدات: 23 شهریور 1398

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Arak

Province: Markazi

Period of observations: 14 September 2019

Observers: Ali Hajiabadi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۸ ، ۰۹:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

تفاوتهای مرگوس بزرگ و مرگوس کاکلی

Differences of Common and Red-breasted Mergansers

 

تهیه و تنظیم: ابوالقاسم خالقی زاده

 

تاریخ تنظیم: 23 دی 1398

 

جدول زیر برای تفکیک بهتر مرگوس بزرگ و مرگوس کاکلی تهیه شده است.

 

نام فارسی

مرگوس بزرگ- نر

مرگوس بزرگ- ماده

مرگوس کاکلی- نر

مرگوس کاکلی- ماده

نام علمی

Mergus merganser

 

Mergus serrator

 

نام انگلیسی

Common Merganser

 

Red-breasted Merganser

 

طول بدن

حدود 65 سانتیمتر

 

حدود 56 سانتیمتر

 

طول دوسر بال

حدود 90 سانتیمتر

 

حدود 78 سانتیمتر

 

منقار

نازک و کشیده و در انتها قلاب مانند- پایه منقار ضخیم

نازک و کشیده و در انتها قلاب مانند- پایه منقار ضخیم

نازک و کشیده و در انتها قلاب مانند

نازک و کشیده و در انتها قلاب مانند

چشمها

قهوه ای خاکستری

قرمز قهوه ای

قرمز

قهوه ای روشن

سر

سبز

حنایی

سبز

حنایی

صورت

-

-

-

دارای حلقه چشمی روشن- کنار منقار روشن- خط روشن منقار تا چشم

کاکل

تارک بدون کاکل- در پس سر پرهای بلند متراکم شبیه کاکل

دارای دو کاکل با پرهای افشان کوتاهتر- یکی در انتهای تارک و یکی در پس سر

دارای دو کاکل با پرهای افشان بلند- یکی در انتهای تارک و یکی در پس سر

دارای دو کاکل با پرهای افشان کوتاهتر- یکی در انتهای تارک و یکی در پس سر

چانه

سبز

سفید با مرز مشخص

سبز

روشن مایل به خاکستری بدون مرز مشخص

گردن

در بالا سبز و در پایین سفید

در بالا حنایی و در پایین خاکستری روشن

-

جلوی گردن روشن مایل به خاکستری- پشت گردن حنایی

طوق گردن

مرز مشخص بین رنگ سبز و سفید

مرز مشخص بین رنگ حنایی و خاکستری روشن

طوق سفید

تغییر رنگ تدریجی از بالا (حنایی) به پایین (خاکستری)

سینه

سفید

سفید

نارنجی مایل بلوطی

روشن مایل به خاکستری

پهلو

سفید

خاکستری روشن

خاکستری

خاکستری تیره

پشت

تیره

خاکستری

تیره

خاکستری تیره

دمگاه

خاکستری

خاکستری

خاکستری

خاکستری تیره

روی بال

-

بخش بیرونی بال تیره- پوشپرهای بخش درونی بال خاکستری- شاهپرهای ثانویه سفید

-

بالها تیره- شاهپرهای ثانویه سفید با یک خط تیره در وسط

 

منابع

Porter, R. & Aspinall, S. (2010). Birds of the Middle East. Christopher Helm, London.

Svensson, L. (1999). Collins Bird Guide. HarperCollins Publishers Ltd, London.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۸ ، ۱۱:۵۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

وضعیت نوک سرخ دریایی هندی در ایران

Status of Indian Red-billed Tropicbird in Iran

Phaethon aethereus indicus Hume, 1876

Syn: Phaëton indicus

 

نامگذاری

نام فارسی این زیرگونه بر اساس نام علمی آن برگزیده شد.

 

ویژگیها

--

 

پراکنش جهانی

دریای سرخ، خلیج عدن، خلیج فارس {و اقیانوس هند}

 

وضعیت و جمعیت در ایران

تنها حضور این فرم در ایران محتمل است. فرم­های دیگر در اقیانوس­های اطلس و آرام حضور می­یابند.

جوجه­آور غیرمعمول در جزایر خلیج فارس و نزدیک تنگه هرمز، احتمالا مقیم اما آخرین رکورد خارج از نواحی ساحلی در تنگه هرمز (داخل مرزهای آبی ایران) در 10 ژوئن 1977 بوده است (Scott 2008).

 

Global range

Red Sea, Gulf of Aden, Persian Gulf [and Indian Ocean]

 

Status in Iran

The only form likely to occur in Iran. Other forms occur in the Atlantic and Pacific Oceans.

Uncommon breeding bird on islands in southern Persian Gulf and Strait of Hormoz, probably resident, but last recorded on 10 June 1977, when several were seen in the Strait of Hormoz off the Iranian coast (Scott 2008).

 

Museum specimens

Several specimens were collected on Lesser Tunb Island (Hormozgan) in 1921 by Cox & Cheesman (Ticehurst 1923) and by LaPersonne in 1923 (Ticehurst 1925), but the whereabouts of the specimens is unclear.

 

References

Baker 1923- p 70,

Gallagher et al. 1984,

Hüe & Etchécopar 1970- p 41,

Løppenthin 1951- p 606,

Ticehurst 1923- p 71,

Ticehurst et al. 1925- p 729,

Vaurie 1965- p 38,

Zarudny 1911- p 198

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۸ ، ۰۹:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

وضعیت کشیم گردن سیاه اوراسیایی در ایران

Status of Eurasian Black-necked Grebe in Iran

Podiceps nigricollis nigricollis Brehm, CL, 1831

 

نامگذاری

نام فارسی این زیرگونه بر اساس گستره پراکنش آن برگزیده شد.

 

ویژگیها

--

 

پراکنش جهانی

اوراسیا

 

وضعیت و جمعیت در ایران

تنها این فرم حضورش در ایران محتمل است. فرم­های دیگر در آفریقا در جنوب صحرا و شمال آمریکا حضور می­یابند.

به طور محلی جوجه­آور معمول در نواحی آذربایجان و به طور نامنظم در مرکز فارس؛ همچنین مهاجر زمستانه معمول به نواحی جنوبی خزر و به تعداد کمتر در نواحی جنوبی تا سواحل خلیج فارس و مکران؛ مهاجر عبوری فراوان در حوزه ارومیه.

 

Global range

Eurasia

 

Status in Iran

The only form likely to occur in Iran. Other forms occur in Africa south of the Sahara and North America.

A locally common breeding bird in Azarbaijan and irregular breeding bird in central Fars; also a very common winter visitor to south Caspian region, occurring in smaller numbers south to southern Persian Gulf and coast of Persian Baluchestan, and an abundant passage migrant in the Uromiyeh basin, Azarbaijan.

 

Museum specimens

Not available.

 

References

Hüe & Etchécopar 1970- p 30,

Roselaar 1995,

Schüz 1959- p 28,

Vaurie 1965- p 12

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۸ ، ۰۹:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

وضعیت کشیم شاخدار اوراسیایی در ایران

Status of Eurasian Horned Grebe in Iran

Podiceps auritus auritus (Linnaeus, 1758)

Syn: Podiceps auritus korejewi Zarudny & Loudon, 1902

 

نامگذاری

نام فارسی این زیرگونه بر اساس گستره پراکنش آن برگزیده شد.

 

ویژگیها

--

 

پراکنش جهانی

منطقه جوجه آوری در شمال اوراسیا؛

منطقه غیر جوجه آوری در غرب اروپا، مرکز و شرق آسیا

 

وضعیت و جمعیت در ایران

اغلب رکوردها از جنوب ناحیه خزر است اما یک نمونه قدیمی از بارنگ، بخش ایرانی منطقه سیستان به دست آمده است (Zarudny & Loudon 1902) و یک رکورد نیز از خلیج فارس موجود است (در ژانویه 1974). زیرگونه P. a. auritus تنها فرمی است که حضورش در ایران محتمل است. فرم دیگر در شمال آمریکا حضور می­یابد. نمونه تایپ این تاکسون از منطقه بارنگ (دریاچه هامون فراه) در سیستان افغانستان است.

مهاجر زمستانه به نسبت معمول در ناحیه جنوب خزر؛ به صورت سرگردان در نواحی خلیج فارس.

 

Global range

Breeding in northern Eurasia;

Non-breeding in western Europe, central and eastern Asia

 

Status in Iran

Most records are from the south Caspian region, but there is an old specimen from Bareng, Iranian Sistan (Zarudny & Loudon 1902) and there has been one record from the southern Persian Gulf (in January 1974). P. a. auritus is the only form likely to occur in Iran. Another form occurs in North America. Type locality of synonym korejewi is from Barang Bay (Hamun-e Farah lake), Sistan [Afghanistan].

Fairly common winter visitor to south Caspian region; vagrant to southern Persian Gulf.

 

Museum specimens

Not available.

 

References

Hüe & Etchécopar 1970- p 29,

Vaurie 1965- p 14,

Zarudny 1911- p 196,

Zarudny [Sarudny] & Loudon 1902b- p 186

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۸ ، ۰۹:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

وضعیت کشیم بزرگ اوراسیایی در ایران

Status of Eurasian Great Crested Grebe in Iran

Podiceps cristatus cristatus (Linnaeus, 1758)

 

نامگذاری

نام فارسی این زیرگونه بر اساس گستره پراکنش آن برگزیده شد.

 

ویژگیها

--

 

پراکنش جهانی

اوراسیا

 

وضعیت و جمعیت در ایران

تنها این فرم حضورش در ایران محتمل است. فرم­های دیگر در آفریقا و اقیانوسیه حضور می­یابد.

جوجه­آور به نسبت معمول در تالاب­های اصلی کشور و نیز به طور غیرمعمول و محلی در خوزستان؛ مهاجر زمستانه فراوان در ناحیه جنوبی خزر و به تعداد کمتر در سواحل خلیج فارس و مکران.

 

Global range

Eurasia

 

Status in Iran

The only form likely to occur in Iran. Other forms occur in Africa and Australasia.

Fairly common breeding bird in principal wetlands, although scarce and local in Khuzestan; also an abundant winter visitor to south Caspian region, with small numbers reaching southern Persian Gulf and coast of Persian Baluchestan.

 

Museum specimens

There are a few specimens in BMNH, BombayNHS, FMNH and ZISP.

 

References

Buxton 1921- p 876,

Capito 1931- p 933,

Hüe & Etchécopar 1970- p 27,

Missone 1953- p 121,

Paludan 1938- p 632,

Roselaar 1995,

Schüz 1959- p 28,

Vaurie 1965- p 16

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۸ ، ۰۹:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

وضعیت کشیم گردن سرخ اوراسیایی در ایران

Status of Eurasian Red-necked Grebe in Iran

Podiceps grisegena grisegena (Boddaert, 1783)

 

نامگذاری

نام فارسی این زیرگونه بر اساس گستره پراکنش آن برگزیده شد.

 

ویژگیها

--

 

پراکنش جهانی

منطقه جوجه آوری در شمال و مرکز اوراسیا؛

منطقه غیر جوجه آوری در جنوب غرب آسیا، جنوب و غرب اروپا و شمال آفریقا است.

 

وضعیت و جمعیت در ایران

تنها این فرم حضورش در ایران محتمل است. فرم دیگر در آسیای شرقی و شمال آمریکا حضور می­یابد.

جوجه­آور نامنظم در ناحیه آذربایجان، مهاجر زمستانه غیرمعمول در نواحی جنوبی خزر.

 

Global range

Breeding in northern, central Eurasia;

Non-breeding in southwestern Asia, southern and western Europe, northern Africa

 

Status in Iran

The only form likely to occur in Iran. Another form occurs in eastern Asia and North America.

Irregular breeding bird in Azarbaijan, uncommon winter visitor to south Caspian coast.

 

Museum specimens

One specimen was obtained from Kariz by Zarudny (now in ZISP) (Zarudny 1901), and one from Bandar Turkmen by Read now in ZSMünchen (Diesselhorst 1962).

 

References

Diesselhorst 1962- p 2,

Hüe & Etchécopar 1970- p 28,

Roselaar 1995,

Schüz 1959- p 28,

Vaurie 1965- p 15

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۸ ، ۰۹:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

وضعیت کبوتر دریایی ایرانی در ایران

Status of Persian Shearwater in Iran

Puffinus persicus persicus Hume, 1872

 

آرایه بندی (تاکسونومی)

این گونه در گذشته به عنوان نژادی از کبوتر دریایی اودوبُن (Puffinus lherminieri) در نظر گرفته می­شده است.

 

نامگذاری

نام فارسی این زیرگونه بر اساس نام انگلیسی و علمی آن برگزیده شد.

 

ویژگیها

--

 

پراکنش جهانی

دریای عربی، خلیج فارس و شمال اقیانوس هند

 

وضعیت و جمعیت در ایران

تنها این فرم حضورش در ایران محتمل است. فرم دیگر (temptator) در جزایر کومور حضور می­یابد.

به طور محلی مهاجر ماه­های اکتبر تا مارس [آبان تا اسفند] در سواحل خلیج فارس و دریای عمان است و احتمالا در برخی جزایر فراکرانه­ای جوجه­آوری دارد.

 

Taxonomic notes

This species was formerly considered to be a race of Audubon's Shearwater Puffinus lherminieri.

 

Global range

[Arabian Sea, Persian Gulf and northern Indian Ocean]

 

Status in Iran

The only form likely to occur in Iran. Another form, temptator, occurs in the Comoro Islands.

Locally common visitor from October to March in the southern Persian Gulf and off the Mekran coast, possibly breeding on some of offshore islands.

 

Museum specimens

Not available.

 

References

Not available.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۸ ، ۰۹:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

وضعیت مرغ توفان ویلسون در ایران

Status of Wilson’s Storm Petrel in Iran

Oceanites oceanicus oceanicus (Kuhl, 1820)

 

نامگذاری

نام فارسی این زیرگونه بر اساس گستره پراکنش آن برگزیده شد.

 

ویژگیها

--

 

پراکنش جهانی

جزایر اطراف قطب جنوب

 

وضعیت و جمعیت در ایران

به صورت سرگردان در خلیج فارس و دریای عمان دیده شده است (Hüe & Etchécopar 1970, Scott 2008). تنها این فرم حضورش در ایران محتمل است. فرم­های دیگر در قطب جنوب، جنوب شتلند و جنوب جزایر سندویچ و تیرا دو فوگو، شمال شیلی و پرو حضور می­یابند.

به صورت سرگردان در خلیج فارس و تنگه هرمز؛ آخرین رکورد متعلق به یک پرنده دور از حاشیه تنگه هرمز در 22 ژوئن 1977 بوده است (Scott 2008).

 

Global range

Subantarctic islands

 

Status in Iran

Vagrant to southern Persian Gulf and Oman Sea (Hüe & Etchécopar 1970, Scott 2008). The only form likely to occur in Iran. Other forms occur in Antarctica, the South Shetland and South Sandwich Islands and Tierra del Fuego, north to Chile and Peru.

Vagrant to southern Persian Gulf and Starit of Hormoz; the last record was of one in the Strait of Hormoz off Bandar Abbas, Hormozgan, on 22 June 1977 (Scott 2008).

 

Museum specimens

Not available.

 

References

Hüe & Etchécopar 1970- p 35

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۸ ، ۰۹:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

وضعیت غواص گلوسیاه اوراسیایی در ایران

Status of Eurasian Black-throated Diver in Iran

Gavia arctica arctica (Linnaeus, 1758)

 

نامگذاری

نام فارسی این زیرگونه بر اساس گستره پراکنش آن برگزیده شد.

 

ویژگیها

--

 

پراکنش جهانی

منطقه جوجه آوری در شمال غرب و شمال مرکزی اوراسیا؛

منطقه غیر جوجه آوری در سواحل اروپا و جنوب غرب آسیا

 

وضعیت و جمعیت در ایران

تنها حضور این فرم در ایران محتمل است. فرم دیگر (viridigularis) در آسیای شرقی و غرب آمریکای شمالی حضور می­یابد.

مهاجر زمستانه غیرمعمول در نواحی جنوب خزر.

 

Global range

Breeding in northwestern and north-central Eurasia;

Non-breeding in coastal Europe and southwestern Asia

 

Status in Iran

The only form likely to occur in Iran. Another form, viridigularis, occurs in eastern Asia and western North America.

Uncommon winter visitor to south Caspian region.

 

Museum specimens

Not available.

 

References

Hüe & Etchécopar 1970- p 24,

Vaurie 1965- p 5

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۸ ، ۰۸:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

وضعیت بلدرچین اوراسیایی در ایران

Status of Eurasian Quail in Iran

Coturnix coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)

Syn: Coturnix communis orientalis Bogd.

 

نامگذاری

نام فارسی این زیرگونه بر اساس گستره پراکنش آن برگزیده شد.

 

ویژگیها

--

 

پراکنش جهانی

اروپا و شمال آفریقا تا مغولستان و شمال هند

 

وضعیت و جمعیت در ایران

تنها حضور این فرم در ایران محتمل است.

مهاجر تابستانه معمول در شمال و غرب کشور به سمت جنوب تا زاگرس و مرکز فارس و به طور محلی در ارتفاعات کرمان و نیز شمال بلوچستان؛ مهاجر عبوری گسترده کشور، تعداد اندکی نیز در زمستان در نواحی جنوبی خزر، خوزستان و مرکز فارس باقی می­مانند.

 

Global range

Europe and northwestern Africa to Mongolia and northern India

 

Status in Iran

This is the only form likely to occur in Iran.

Common summer visitor to northern and western Iran, occurring south through Zagros to central Fars, and also locally in Kerman highlands and northern Baluchestan; also a widespread passage migrant, with a few birds remaining throughout the winter in south Caspian region, Khuzestan and central Fars.

 

Museum specimens

There are several specimens in AMNH, BMNH, FMNH, ROM, ZMUK, ZISP and Tashkent Museum.

 

References

Buxton 1921- p 880,

Capito 1931- p 935,

Hüe & Etchécopar 1970- p 226,

Missone 1953- p 125,

Paludan 1938- p 638,

Paludan 1940- p 54,

Roselaar 1995,

Schüz 1957b- p 23,

Schüz 1959- p 57,

Stresemann 1928- p 410,

Trott 1947a- p 704,

Trott 1947b- p 234,

Vaurie 1965- p 292,

Zarudny 1886- p 323

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۸ ، ۰۸:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

وضعیت کبک چیل قفقازی در ایران

Status of Caucasian Grey Partridge in Iran

Perdix perdix canescens Buturlin, 1906

Syn: Perdix perdix furvescens Zarudny, 1910

 

نامگذاری

نام فارسی این زیرگونه بر اساس گستره پراکنش آن برگزیده شد.

 

ویژگیها

--

 

پراکنش جهانی

ترکیه تا قفقاز و شمال غرب ایران

 

وضعیت و جمعیت در ایران

در شمال غرب ایران، شرق زاگرس به سمت لرستان و احتمالا در جنوب ناحیه خزر حضور می­یابد. مقیم غیرمعمول در نواحی مرتفع شمال غرب ایران است.

 

 

Global range

Turkey to the Caucasus and northwestern Iran

 

Status in Iran

Northwestern Iran east in the Zagros to Lorestan and perhaps the south Caspian region. It is uncommon resident in uplands of northwestern Iran.

 

Museum specimens

There are many specimens in AMNH, BMNH, FMNH, and UMMZ.

 

References

Buxton 1921- p 880,

Érard & Etchécopar 1970- p 131,

Hüe & Etchécopar 1970- p 224,

Roselaar 1995,

Schüz 1959- p 57,

Trott 1947a- p 704,

Vaurie 1965- p 288,

Zarudny 1911- p 204

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۸ ، ۲۳:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

وضعیت جیرفتی مکرانی (بلوچی) در ایران

Status of Makran (Baluchistan) Grey Francolin in Iran

Francolinus pondicerianus mecranensis Zarudny & Härms, 1913

Syn: Francolinus (Ortygornis) pondicerianus mecranensis Zarudny & Härms, 1913

Type locality: Valley of the Rud-e Sarbaz and Bahu Kalat

 

نامگذاری

نام فارسی این زیرگونه بر اساس نام علمی و گستره پراکنش آن برگزیده شد.

 

ویژگیها

--

 

پراکنش جهانی

جنوب ایران و جنوب پاکستان

 

وضعیت و جمعیت در ایران

در جنوب شرق ایران از بلوچستان و کرمان تا هرمزگان و لارستان حضور می­یابد (Vaurie 1965). مقیم به نسبت معمول مناطق پست جنوب از مرکز خلیج فارس به سمت شرق تا هرمزگان و بلوچستان تا نواحی مرز پاکستان است.

 

Global range

Southern Iran and southern Pakistan

 

Status in Iran

Southeastern Iran, from Kerman, Larestan and [Hormozgan] to Baluchestan (Vaurie 1965). Fairly common resident in southern lowlands from central Persian Gulf coast east through Hormozgan and Baluchestan to Pakistan border.

 

Museum specimens

There are specimens from Isin (Hormozgan), Bampur (Baluchestan) and Tomogoan (Kerman) in AMNH and FMNH and from Rud-e Sarbaz in ZISP.

 

References

Hüe & Etchécopar 1970- p 223,

Vaurie 1965- p 284,

Zarudny [Sarudny] & Härms 1913b- p 53

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۸ ، ۲۳:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

وضعیت مرگوس بزرگ اوراسیایی در ایران

Status of Eurasian Merganser in Iran

Mergus merganser merganser Linnaeus, 1758

 

نامگذاری

نام فارسی این زیرگونه بر اساس گستره پراکنش آن برگزیده شد.

 

ویژگیها

--

 

پراکنش جهانی

منطقه جوجه آوری در ایسلند و شمال اوراسیا؛

منطقه غیر جوجه آوری به سمت جنوب تا جنوب اوراسیا است.

 

وضعیت و جمعیت در ایران

تنها این فرم حضورش در ایران محتمل است. فرم­های دیگر (orientalis) در آسیای میانه و شمال آمریکا (americanus) حضور می­یابند.

به تعداد کم مهاجر زمستانه منظم در تالاب­های نواحی آذربایجان، جنوب خزر، تهران و احتمالا کردستان.

 

Global range

Breeding in Iceland, northern Eurasia;

Non-breeding south to southern Eurasia

 

Status in Iran

The only form likely to occur in Iran. Other forms occur in Central Asia (orientalis) and North America (americanus).

Regular winter visitor in small numbers to Azarbaijan, south Caspian region, Tehran area and perhaps also Kordestan.

 

Museum specimens

Not available.

 

References

Hüe & Etchécopar 1970- p 130,

Vaurie 1965- p 140

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۸ ، ۲۳:۱۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

وضعیت اردک چشم طلایی (گونه سفید) اوراسیایی در ایران

Status of Eurasian Goldeneye in Iran

Bucephala clangula clangula (Linnaeus, 1758)

 

نامگذاری

نام فارسی این زیرگونه بر اساس گستره پراکنش آن برگزیده شد.

 

ویژگیها

--

 

پراکنش جهانی

منطقه جوجه آوری در شمال اوراسیا؛

منطقه غیر جوجه آوری به سمت جنوب تا جنوب اروپا و جنوب شرق آسیا است.

 

وضعیت و جمعیت در ایران

تنها این فرم حضورش در ایران محتمل است. فرم دیگر (americana) در آمریکای شمالی حضور می­یابد.

مهاجر زمستانه به نسبت معمول در تالاب­های جنوب خزر و مهاجر زمستانه غیرمعمول در آذربایجان اما در نواحی جنوبی­تر بسیار کمیاب.

 

Global range

Breeding in northern Eurasia;

Non-breeding south to southern Europe and southeastern Asia

 

Status in Iran

The only form likely to occur in Iran. Another form, americana, occurs in North America.

Fairly common winter visitor to south Caspian region and scarce winter visitor to Azarbaijan, but very rare further south.

 

Museum specimens

There are specimens in AMNH, BMNH, Bombay NHS, and Tbilisi Museum.

 

References

Buxton 1921- p 875,

Hüe & Etchécopar 1970- p 126,

Vaurie 1965- p 136

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۸ ، ۲۲:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

وضعیت اردک سرسیاه اوراسیایی در ایران

Status of Eurasian Greater Scaup in Iran

Aythya marila marila (Linnaeus, 1761)

 

نامگذاری

نام فارسی این زیرگونه بر اساس گستره پراکنش آن برگزیده شد.

 

ویژگیها

--

 

پراکنش جهانی

منطقه جوجه آوری در شمال اوراسیا؛

منطقه غیر جوجه آوری از اروپا و آسیا تا منطقه مدیترانه و هند است.

 

وضعیت و جمعیت در ایران

زیرگونه­ای که در ایران حضور پیدا می­کند مشخص نشده است اما فرم محتمل زیرگونه نمادین (marila) است. فرم دیگر (nearctica) در شمال شرق آسیا و شمال آمریکا حضور می­یابد.

مهاجر زمستانه غیرمعمول در تالاب­های جنوب خزر.

 

Global range

Breeding in northern Eurasia;

Non-breeding in [Europe and Asia south to] the Mediterranean and India

 

Status in Iran

The subspecific status of the birds occurring in Iran has not been determined, but the only form likely to be concerned is the nominate. Another form, nearctica, occurs in northeast Asia and North America.

Uncommon winter visitor to south Caspian coast.

 

Museum specimens

Not available.

 

References

Not available.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۸ ، ۲۲:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

وضعیت اردک سرسبز معمولی در ایران

Status of Common Mallard in Iran

Anas platyrhynchos platyrhynchos Linnaeus, 1758

 

نامگذاری

نام فارسی این زیرگونه بر اساس نام انگلیسی و فراوانی آن نسبت به زیرگونه دوم که محدود به گرینلند است، برگزیده شد.

 

ویژگیها

--

 

پراکنش جهانی

منطقه جوجه آوری در اروپا، آسیا و آمریکای شمالی؛

منطقه غیر جوجه آوری در شمال آفریقا، هند، جنوب ایالات متحده و مکزیک است.

 

وضعیت و جمعیت در ایران

تنها حضور این فرم در ایران محتمل است. فرم دیگر (conboschas) به منطقه گرین­لند محدود شده است.

جوجه­آور به نسبت معمول در تالاب­های آذربایجان و نیز استان­های غربی به سمت جنوب تا فارس و مهاجر زمستانه فراوان تقریبا در تمامی تالاب­های کشور؛ در منتهی الیه جنوب شرق کشور غیرمعمول است.

 

Global range

Breeding in Europe, Asia, North America;

Non-breeding in northern Africa, India, southern USA, Mexico

 

Status in Iran

The only form likely to occur in Iran. The only other form, conboschas, is confined to Greenland.

Fairly common breeding bird at wetlands in Azarbaijan and the western provinces southeast to central Fars, and abundant winter visitor to wetlands almost throughout Iran, although scarce in extreme southeast.

 

Museum specimens

There are specimens in AMNH, BMNH, FMNH and ZISP.

 

References

Érard & Etchécopar 1970- p 130,

Hüe & Etchécopar 1970- p 110,

Missone 1953- p 120,

Roselaar 1995,

Schüz 1959- p 51,

Stresemann 1928- p 406,

Vaurie 1965- p 110

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۸ ، ۲۲:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

وضعیت اردک ارده ای اوراسیایی در ایران

Status of Eurasian Gadwall in Iran

Anas strepera strepera Linnaeus, 1758

 

آرایه بندی (تاکسونومی)

تنها فرم موجود دیگر (couesi) که متعلق به منطقه کریباتی در جنوب اقیانوس آرام است، از حدود 1874 میلادی منقرض شده است (Dickinson 2003) بسیاری از نویسندگان یا فرم مذکور را نادیده انگاشته و یا یک گونه جدا محسوب نموده­اند. از این رو، این اردک را تک سنخی قلمداد نموده­اند. با این وجود، اردک ارده­ای توسط دلانی و اسکات (Delaney & Scott 2006) و دیکینسون و رمسن (Dickinson & Remsen 2013) چند سنخی انگاشته شده است.

 

نامگذاری

نام فارسی این زیرگونه بر اساس گستره پراکنش آن برگزیده شد.

 

ویژگیها

--

 

پراکنش جهانی

به طور وسیع در مناطق قطبی قدیم (پاله آرکتیک) و قطب جدید (نئارکتیک)؛

منطقه جوجه آوری در شمال و مرکز اوراسیا و آمریکای شمالی؛

منطقه غیر جوجه آوری در آمریکای مرکزی، آفریقا و شمال اورینتال است.

 

وضعیت و جمعیت در ایران

این زیرگونه در منطقه اوراسیا که ایران را نیز در بر می­گیرد، به صورت گسترده دیده شده است.

مهاجر زمستانه معمول و گسترده در تمامی تالاب­های اصلی کشور، گاه تا نواحی جنوب شرق بلوچستان. جوجه­آور غیرمعمول در تالاب­های کردستان؛ احتمالا جوجه­آور کمیاب در تالاب­های آذربایجان.

 

Taxonomic notes

The only other form, couesi of Kiribati in the south Pacific, has been extinct (Dickinson 2003) since c. 1874. Many authors have either ignored couesi or considered it to be a separate species, and thus treat the Gadwall as a monotypic species. However, Anas strepera was retained as a polytypic species by Delaney & Scott (2006) and Dickinson & Remsen (2013).

 

Global range

Widespread in Palearctic and Nearctic regions:

Breeding in northern, central EU, NA;

Non-breeding in MA, AF, northern OR

 

Status in Iran

The nominate is widespread in Eurasia, including Iran.

Common and widespread winter visitor to all main wetland areas, occasionally reaching southeast Baluchestan; scarce breeding bird at wetlands of Kordestan, possibly a rare breeding bird in wetlands of Azarbaijan.

 

Museum specimens

There are a few specimens of A. s. strepera from Hasan-Kiadeh (Kiashahr) in AMNH and from Dorud in FMNH.

 

References

Not available.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۸ ، ۲۱:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

وضعیت خوتکای گردن سفید هندی در ایران

Status of Indian Cotton Pygmy Goose in Iran

Nettapus coromandelianus coromandelianus (Gmelin, JF, 1789)

 

نامگذاری

نام فارسی این زیرگونه بر اساس گستره پراکنش آن برگزیده شد.

 

ویژگیها

--

 

پراکنش جهانی

از هند تا جنوب چین، اندونزی و گینه نو

 

وضعیت و جمعیت در ایران

وضعیت زیرگونه­ای که در ایران ثبت شده است، مشخص نشده است اما فرم محتمل همین زیرگونه مذکور است که در شرق افعانستان ثبت شده است (Hüe & Etchécopar 1970) و از هند تا جنوب چین، اندونزی و گینه جدید جوجه­آوری دارد. فرم دیگر در استرالیا دیده می­شود.

به صورت سرگردان در حوزه سیستان، جنوب شرق بلوچستان و نواحی بوشهر مشاهده شده است؛ نخستین رکورد مربوط به یک ماده شکار شده از هامون صابری در سیستان در ژانویه 1973 بوده است (Scott 2008).

 

Global range

India to southern China, Indonesia and New Guinea

 

Status in Iran

The subspecific status of the birds recorded in Iran was not determined, but the form most likely to be concerned is the nominate, which has been recorded from eastern Afghanistan (Hüe & Etchécopar 1970) and breeds from India to south China, Indonesia and New Guinea. Another form occurs in Australia.

Vagrant to the Sistan basin, southeast Baluchestan and Bushehr; the first record was of a female shot at Hamoun-e Sabari, Sistan, in January 1973 (Scott 2008).

 

Museum specimens

Not available.

 

References

Not available.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۸ ، ۲۱:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

وضعیت قوی کوچک اوراسیایی در ایران

Status of Bewick’s Swan in Iran

Cygnus columbianus bewickii Yarrel, 1830

Syn: Cygnus bewickii bewickii Yarell

 

نامگذاری

نام فارسی این زیرگونه بر اساس گستره پراکنش آن برگزیده شد.

 

ویژگیها

--

 

پراکنش جهانی

منطقه جوجه آوری در شمال اوراسیا؛

منطقه غیر جوجه آوری از غرب اروپا تا شرق و جنوب آسیا است.

 

وضعیت و جمعیت در ایران

تنها این زیرگونه حضورش در ایران محتمل است. سایر فرم­ها در شرق آسیا و شمال آمریکا حضور می­یابند.

صرفا در ناحیه جنوبی خزر و آذربایجان ثبت شده است. مهاجر زمستانه غیرمعمول در تالاب­های حوزه ارومیه و نواحی جنوب خزر.

 

Global range

Breeding in northern Eurasia;

Non-breeding in western Europe to eastern and southern Asia

 

Status in Iran

The only subspecies likely to occur in Iran. Other forms occur in eastern Asia and North America.

Recorded only in the south Caspian region and Azarbaijan. Uncommon winter visitor to wetlands of Uromiyeh basin and south Caspian region.

 

Museum specimens

Not available.

 

References

Not available.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۸ ، ۲۱:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

وضعیت غاز پیشانی سفید بزرگ اوراسیایی در ایران

Status of Eurasian Greater White-fronted Goose in Iran

Anser albifrons albifrons (Scopoli, 1769)

 

نامگذاری

نام فارسی این زیرگونه بر اساس نام انگلیسی و گستره پراکنش آن برگزیده شد.

 

ویژگیها

--

 

پراکنش جهانی

منطقه جوجه آوری در شمال روسیه؛

منطقه غیر جوجه آوری از غرب اروپا تا شرق آسیا است.

 

وضعیت و جمعیت در ایران

تنها حضور این زیرگونه در ایران محتمل است. سایر فرم­ها در غرب اروپا، شرق آسیا و شمال آمریکا دیده می­شوند.

به طور محلی مهاجر زمستانه معمول در آذربایجان و نواحی جنوب خزر، به تعداد کمتر به سمت جنوب تا خوزستان و مرکز فارس و گاهی تا سواحل خلیج فارس.

 

Global range

Breeding in northern Russia;

Non-breeding [from Western Europe to] eastern Asia

 

Status in Iran

The only subspecies likely to occur in Iran. Other forms occur in Western Europe, Eastern Asia and North America.

Locally common winter visitor to Azarbaijan and south Caspian region, south in small numbers to Khuzestan and central Fars and occasionally reaching northern Persian Gulf coast.

 

Museum specimens

There is one specimen from Tabriz in FMNH and one from Kariz in ZISP.

 

References

Hüe & Etchécopar 1970- p 98,

Schüz 1959- p 55,

Vaurie 1965- p 96

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۸ ، ۲۱:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

وضعیت پرستودریایی کاکلی کوچک بنگالی در ایران

Status of Bengali Lesser Crested Tern in Iran

Thalasseus bengalensis bengalensis (Lesson, 1831)

 

نامگذاری

نام فارسی این زیرگونه بر اساس نام علمی آن برگزیده شد.

 

ویژگیها

--

 

پراکنش جهانی

منطقه جوجه آوری در دریای سرخ و دریای عمان؛

منطقه غیر جوجه آوری به سمت جنوب تا آفریقای جنوبی است.

 

وضعیت و جمعیت در ایران

این فرم در گذشته از خلیج فارس گزارش شده است (Capito 1931, Løppenthin 1951, Ticehurst et al. 1925) اما اکنون آی.او.سی. معتقد است پرندگان منطقه خلیج فارس زیرگونه emigratus هستند و این احتمال است که برخی از افراد دیده شده در سواحل مکران در جنوب شرق ایران متعلق به این فرم هستند که متعلق به کلونی­های اقیانوس هند هستند، اگرچه این موضوع نیاز به تایید دارد.

 

Global range

Breeding in the Red Sea and Indian Ocean;

Non-breeding south to South Africa

 

Status in Iran

This form was previously reported from the Persian Gulf (Capito 1931, Løppenthin 1951, Ticehurst et al. 1925), but IOC now believes that birds in the Persian Gulf are emigratus. It is likely that some of the birds occurring along the Makran coast in southeastern Iran are nominate bengalensis from colonies in the Indian Ocean, but this remains to be confirmed.

 

Museum specimens

Not available.

 

References

Capito 1931- p 933,

Løppenthin 1951- p 607,

Ticehurst et al. 1925- p 726, 731, 732

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ دی ۹۸ ، ۰۴:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

وضعیت پرستودریایی کاکلی کوچک ایرانی در ایران

Status of Persian Lesser Crested Tern in Iran

Thalasseus bengalensis emigratus (Neumann, 1934)

 

نامگذاری

نام فارسی این زیرگونه بر اساس نام انگلیسی و گستره پراکنش آن برگزیده شد.

 

ویژگیها

--

 

پراکنش جهانی

منطقه جوجه آوری در لیبی و خلیج فارس؛

منطقه غیر جوجه آوری در غرب و شمال شرق آفریقا و غرب هند است.

 

وضعیت و جمعیت در ایران

براساس نظر آی.او.سی.، این فرم در خلیج فارس جوجه­آوری دارد و احتمالا این فرم به صورت مهاجر در کناره سواحل مکران به سمت مناطق زمستان­گذرانی خود در غرب هند نیز حضور می­یابد. مطالعات آتی نیاز است تا مشخص گردد که کدام زیرگونه در خلیج فارس و سواحل مکران حضور می­یابد.

 

Global range

Breeding in Libya and Persian Gulf;

Non-breeding in western and northeastern Africa, western India

 

Status in Iran

According to IOC, this is the form breeding in the Persian Gulf. It presumably also occurs on passage along the Makran coast en route to wintering areas in western India. Further studies are required to establish which forms of T. bengalensis actually occur in the Persian Gulf and along the Makran coast.

 

Museum specimens

There are a few specimens of emigratus in AMMH and BMNH.

 

References

Not available.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ دی ۹۸ ، ۰۴:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

وضعیت گیلانشاه بزرگ شرقی در ایران

Status of Eastern Curlew in Iran

Numenius arquata orientalis Brehm, CL, 1831

 

نامگذاری

نام فارسی این زیرگونه بر اساس نام­های علمی و انگلیسی آن برگزیده شد.

 

ویژگیها

--

 

پراکنش جهانی

منطقه جوجه آوری در غرب و مرکز سیبری به سمت شرق تا منچوری؛

منطقه غیر جوجه آوری در مدیترانه، آفریقا، جنوب و جنوب شرق آسیا است.

 

وضعیت و جمعیت در ایران

این فرم به نظر می­رسد معمول­ترین زیرگونه گیلانشاه بزرگ است که در ایران حضور می­یابد اما وضعیت آن به علت قرارگیری پرندگان فراوانی که ویژگی­های بینابینی دو زیرگونه arquata و orientalis دارند، مبهم است (Delany et al. 2009).

 

Global range

Breeding in western and central Siberia east to Manchuria;

Non-breeding in Mediterranean, Africa, southern and southeastern Asia

 

Status in Iran

This would seem to be the commonest form of N. arquata occurring in Iran, but the situation is confused because of the presence of many birds which show intermediate characteristics between nominate arquata and orientalis (Delany et al. 2009).

 

Museum specimens

There are specimens in ZISP.

 

References

Capito 1931- p 932,

Delany et al. 2009,

Dubois et al. 2000,

Hüe & Etchécopar 1970- p 291,

Ticehurst et al. 1925- p 726,

Vaurie 1965- p 424,

Zarudny 1903- p 54,

Zarudny 1911- p 201

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ دی ۹۸ ، ۰۴:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

وضعیت گیلانشاه بزرگ اروپایی در ایران

Status of European Curlew in Iran

Numenius arquata arquata (Linnaeus, 1758)


آرایه بندی (تاکسونومی)

براساس نظر واری (Vaurie 1965)، پرندگانی که در ناحیه جنوب خزر و نیز از خلیج فارس به سمت شرق تا هند و در جنوب تا شرق آفریقا به طور عمده­ای بینابین زیرگونه arquata و orientalis هستند و نمی­توان با قطعیت زیرگونه آن­ها را مشخص نمود. رکوردهای فراوان از زیرگونه arquata در ایران احتمالا به این فرم­های بینابین تعلق داشته که بنا به نظر واری (Vaurie 1965) بهتر است تحت عنوان orientalis طبقه بندی شود (Delany et al. 2009). به صورت جایگزین، ممکن است آن­ها به فرم suschkini تعلق داشته باشند که در بسیاری از ویژگی­ها می­تواند بینابین زیرگونه­های arquata و orientalis باشند (Engelmoer & Roselaar 1998). این فرم، که از استپ­ها تا جنوب منطقه اورال و در قزاقستان جوجه­آوری نموده و به نظر می­رسد که در جنوب غرب آسیا و آفریقا زمستان­گذرانی دارند، اگرچه حضور آن در ایران را با قطعیت نمی­توان بیان کرد.

 

نامگذاری

نام فارسی این زیرگونه بر اساس گستره پراکنش آن برگزیده شد.

 

ویژگیها

--

 

پراکنش جهانی

منطقه جوجه آوری در غرب، شمال و مرکز اروپا تا اورال؛

منطقه غیر جوجه آوری در عمدتا در غرب و جنوب اروپا و شمال غرب آفریقا و با جمعیتهای کوچکتر به سمت شرق تا خلیج فارس است.

 

وضعیت و جمعیت در ایران

براساس نظر هیو و اچکوپار (Hüe & Etchécopar 1970) این فرم در خلیج فارس زمستان­گذرانی دارد (Hüe & Etchécopar 1970, Vaurie 1965).

 

Taxonomic notes

According to Vaurie (1965), the birds occurring in the south Caspian region and from the Persian Gulf eastwards to India and south to Eastern Africa appear to be chiefly intermediate between nominate arquata and orientalis, and cannot be identified with certainty to subspecies. Many records of nominate arquata in Iran probably refer to these intermediates which, according to Vaurie (1965), are perhaps best assigned to orientalis (Delany et al. 2009) Alternatively, they may refer to birds belonging to the form suschkini, which in several characteristics can be intermediate between arquata and orientalis (Engelmoer & Roselaar 1998). This form, which breeds on the steppes to the south of the Urals and in Kazakhstan and is thought to winter in Southwest Asia and Africa has not yet been identified with certainty in Iran.

 

Global range

Breeding in western, northern and central Europe [east to Urals];

Non-breeding mainly in western and southern Europe [and northwestern Africa, with smaller numbers east to Persian Gulf]

 

Status in Iran

According to Hüe & Etchécopar (1970), this form winters in the Persian Gulf (Hüe & Etchécopar 1970, Vaurie 1965).

 

Museum specimens

There are specimens in FMNH, ZISP and ZMUK.

 

References

Delany et al. 2009,

Engelmoer & Roselaar 1998,

Hüe & Etchécopar 1970- p 291,

Løppenthin 1951- p 608,

Vaurie 1965- p 423

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ دی ۹۸ ، ۱۴:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

وضعیت گیلانشاه ابروسفید آسیای میانه در ایران

Status of Steppe Whimbrel in Iran

Numenius phaeopus alboaxillaris Lowe, 1921

 

نامگذاری

نام فارسی این زیرگونه بر اساس گستره پراکنش آن برگزیده شد.

 

ویژگیها

--

 

پراکنش جهانی

منطقه جوجه آوری در غرب قزاقستان تا جنوب غرب سیبری؛

منطقه غیر جوجه آوری در جزایر و سواحل غرب اقیانوس هند

 

وضعیت و جمعیت در ایران

نمونه­ای که از گیلان در 24 آوریل 1956 توسط شوتز جمع آوری شد، به نظر زیرگونه در خطر انقراض alboaxillaris است. حداقل یک قطعه که در 27 فوریه 2000 در جنگل­های حرا مشاهده شد، احتمالا متعلق به همین نژاد باشد (Dubois et al. 2000).

 

Global range

Breeding in western Kazakhstan to southwestern Siberia;

Non-breeding on islands and coasts of western Indian Ocean

 

Status in Iran

A specimen collected in Gilan on 24 April 1956 by Schüz is apparently the endangered taxon alboaxillaris. At least one bird observed in Hara National Park, Hormozgan, on 27 February 2000 was probably of this race (Dubois et al. 2000).

 

Museum specimens

A single specimen collected by Schüz in Gilan is now in SMNS.

 

References

Dubois et al. 2000

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ دی ۹۸ ، ۱۴:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

وضعیت گیلانشاه ابروسفید مرکز سیبری در ایران

Status of Central Siberian Whimbrel in Iran

Numenius phaeopus rogachevae Tomkovich 2008

 

نامگذاری

نام فارسی این زیرگونه بر اساس گستره پراکنش آن برگزیده شد.

 

ویژگیها

--

 

پراکنش جهانی

منطقه جوجه آوری در مرکز سیبری و

منطقه غیر جوجه آوری ناشناخته است.

 

وضعیت و جمعیت در ایران

پرندگان جوجه­آور در مرکز سیبری اخیرا تحت زیرگونه rogachevae قلمداد شده­اند و مرکز سیبری احتمالا منشاء بسیاری از افراد اگر نه تمامی آن­هایی است که از ایران عبور می­کنند. زیرگونه rogachevae احتمالا فرم غالب این گونه در ایران است.

 

Global range

Breeding in central Siberia;

Non-breeding range unknown

 

Status in Iran

Birds breeding in central Siberia have recently been assigned to a new subspecies rogachevae and as central Siberia is the likely source of many if not most of the N. phaeopus passing through Iran on migration, rogachevae may be the predominant form.

 

Museum specimens

There is a specimen not identified to subspecies from Bandar Abbas, December in NMHN.

 

References

Not available.

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ دی ۹۸ ، ۱۴:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

وضعیت گیلانشاه ابروسفید اسکاندیناوی در ایران

Status of Scandinavian Whimbrel in Iran

Numenius phaeopus phaeopus (Linnaeus, 1758)

 

نامگذاری

نام فارسی این زیرگونه بر اساس گستره پراکنش آن برگزیده شد.

 

ویژگیها

--

 

پراکنش جهانی

برای زیرگونه phaeopus،

منطقه جوجه آوری از نروژ تا شمال مرکزی سیبری و

منطقه غیر جوجه آوری در آفریقا است.

 

وضعیت و جمعیت در ایران

فرمی که به صورت معمول در ایران حضور می­یابد، در گذشته همین زیرگونه پنداشته می­شده است (Hüe & Etchécopar 1970, Vaurie 1965) با این وجود، پرندگان جوجه­آور در مرکز سیبری اخیرا تحت زیرگونه rogachevae قلمداد شده­اند و مرکز سیبری احتمالا منشاء بسیاری از افراد اگر نه تمامی آن­هایی است که از ایران عبور می­کنند. زیرگونه rogachevae احتمالا فرم غالب این گونه است.

 

Global range

phaeopus breeding from Norway to north-central Siberia;

Non-breeding in [Africa];

 

Status in Iran

The form occurring commonly in Iran was formerly thought to be nominate phaeopus (Hüe & Etchécopar 1970, Vaurie 1965). However, birds breeding in central Siberia have recently been assigned to a new subspecies rogachevae and as central Siberia is the likely source of many if not most of the N. phaeopus passing through Iran on migration, rogachevae may be the predominant form.

 

Museum specimens

There is a specimen not identified to subspecies from Bandar Abbas, December in NMHN.

 

References

Berlioz 1958- p 452,

Hüe & Etchécopar 1970- p 292,

Løppenthin 1951- p 608,

Vaurie 1965- p 426

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ دی ۹۸ ، ۱۴:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

وضعیت چاخ لق معمولی آسیایی در ایران

Status of Asian Stone-curlew in Iran

Burhinus oedicnemus harterti Vaurie, 1963

Type locality: Kafir-Qaleh [Eslam Qaleh] (35°25'N, 59°25'E) [not the place Kafir Qala on Hari Rud in Afghanistan (Vaurie 1963a made a mistake), but another locality with the same name well into Iran (now Eslam Qala, South of Mashhad): see Zarudny’s itineraries; holotype is AMNH 743369 from Eslam Qala, taken on 16 April 1896, but AMNH personnel omitted to label as type. Zarudny never visited Afghani Kafir Qaleh], northeastern Khorasan

 

نامگذاری

نام فارسی این زیرگونه بر اساس گستره پراکنش آن برگزیده شد.

 

ویژگیها

--

 

پراکنش جهانی

غرب قزاقستان تا پاکستان و شمال غرب هند

 

وضعیت و جمعیت در ایران

در شمال شرق و شرق ایران در منطقه خراسان، فلات شمالی، لرستان، منطقه بختیاری، کرمان، لارستان [فارس] و بلوچستان حضور دارد (Vaurie 1963a, 1965, Message & Taylor 2005).

 

Global range

Western Kazakhstan to Pakistan and northwestern India

 

Status in Iran

Northeastern and eastern Iran in Khorasan, the northern plateau, Lorestan, Bakhtiari, Kerman, Larestan, and Baluchestan (Vaurie 1963a, 1965, Message & Taylor 2005).

 

Museum specimens

Many specimens in AMNH, FMNH, UMMZ, MNHN and ZISP.

 

References

Hüe & Etchécopar 1970- p 324,

Roselaar 1995,

Vaurie 1963a- p 2,3,9,

Vaurie 1965- p 446

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ دی ۹۸ ، ۱۲:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

وضعیت چاخ لق معمولی آفریقایی در ایران

Status of African Stone-curlew in Iran

Burhinus oedicnemus saharae (Reichenow, 1894)

Syn: Burhinus oedicnemus astutus

 

نامگذاری

نام فارسی این زیرگونه بر اساس گستره پراکنش آن برگزیده شد.

 

ویژگیها

--

 

پراکنش جهانی

شمال آفریقا و جزایر مدیترانه تا عراق و ایران

 

وضعیت و جمعیت در ایران

در جنوب غرب ایران حضور می­یابد (Message & Taylor 2005, Vaurie 1963a, Vaurie 1965). تایس هُرست (Ticehurst et al. 1925- p 729) این زیرگونه را برای منطقه تنب و تنب کوچک ذکر نموده است.

 

Global range

Northern Africa and the Mediterranean islands to Iraq and Iran

 

Status in Iran

Southwestern Iran (Message & Taylor 2005, Vaurie 1963a, Vaurie 1965). Ticehurst et al. (1925- p 729) give a mention of Burhinus oedicnemus astutus on Tunb and Nabi-al-Tunb.

 

Museum specimens

There are specimens of B. o. astutus from Karaj, Darzin (Kerman), Dezful, Dorud and Borujerd in FMNH and UMMZ. The specimen from Karaj should be re-examined to confirm its identity. There are specimens of saharae from Khuzestan in BNHS.

 

References

Hüe & Etchécopar 1970- p 324,

Ticehurst et al. 1925- p 729,

Vaurie 1963a- p 6,

Vaurie 1965- p 447

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ دی ۹۸ ، ۱۲:۲۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

وضعیت چاخ لق معمولی اروپایی در ایران

Status of European Stone-curlew in Iran

Burhinus oedicnemus oedicnemus (Linnaeus, 1758)

Syn: Charadrius scolopax Gmelin, 1774

Type locality: Synonym Charadrius scolopax Gmelin, 1774, Gilan

 

نامگذاری

نام فارسی این زیرگونه بر اساس گستره پراکنش آن برگزیده شد.

 

ویژگیها

--

 

پراکنش جهانی

غرب و جنوب اروپا تا شبه جزیره بالکان، اوکراین، قفقاز و شمال غرب ایران

 

وضعیت و جمعیت در ایران

در شمال غرب ایران و از منطقه انزلی تا جنوب غرب خزر حضور می­یابند (Hüe & Etchécopar 1970, Vaurie 1965). براساس نظر واری (Vaurie 1963a) جمعیت موجود در شمال غرب ایران کم و بیش بینابین دو زیرگونه harterti و oedicnemus هستند.

 

Global range

Western and southern Europe to the Balkans, Ukraine, the Caucasus [and northwestern Iran]

 

Status in Iran

Northwestern Iran and the region of Anzali west to southwest Caspian (Hüe & Etchécopar 1970, Vaurie 1965). According to Vaurie (1963a), this population in northwestern Iran is more or less intermediate between harterti and nominate oedicnemus.

 

Museum specimens

Specimens in BMNH, MRSNTorino and SMNS.

 

References

Buxton 1921- p 877,

Hüe & Etchécopar 1970- p 324,

Roselaar 1995,

Schüz 1959- p 64,

Vaurie 1965- p 446

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ دی ۹۸ ، ۱۲:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی