کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۵۵ مطلب در اسفند ۱۳۹۹ ثبت شده است

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت بوچانگای خاکستری در بندرعباس در بهمن 1399

Record of Ashy Drongo in Bandar Abbas in February 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوچانگای خاکستری Dicrurus leucocephaeus

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: بندرعباس

استان: هرمزگان

زمان پایش: 26 بهمن 1399

پرنده نگران: بانو ساره مسعودی

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده و احسان طالبی

Species: Ashy Drongo Dicrurus leucocephaeus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Dates of observation: 14 February 2021

Birdwatchers: Sareh Masoudi

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh & Ehsan Talebi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۹ ، ۱۳:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن چلچله دمگاه سفید به چالوس در اسفند 1399

Record of arrival of Common House Martin to Malekshahi in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: چلچله دمگاه سفید Delichon urbicum

تعداد: 2 فرد

مکان پایش: چالوس

استان: مازندران

دوره پایش: از 24 بهمن تا 2 اسفند 1399

نخستین روز مشاهده: 2 اسفند 1399

رفتارنگر: آقای بشیر شریف نیا

Species: Common House Martin Delichon urbicum

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Chalus

Province: Mazandaran

Monitoring period: from 12-20 February 2021

Arrival date of observation: 20 February 2021

Observers: Bashir Sharifnia

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۹ ، ۱۰:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن چلچله دمگاه سفید به ملکشاهی در بهمن 1399

Record of arrival of Common House Martin to Malekshahi in February 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: چلچله دمگاه سفید Delichon urbicum

تعداد: 100 فرد

مکان پایش: ملکشاهی

استان: ایلام

دوره پایش: از 1 تا 30 بهمن 1399

نخستین روز مشاهده: 30 بهمن 1399

رفتارنگران: آقایان مهدی مامی و حسین امینی تبار

Species: Common House Martin Delichon urbicum

No. of individuals: 100 individuals

Monitoring place: Malekshahi

Province: Ilam

Monitoring period: from 20 January to 11 February 2021

Arrival date of observation: 18 February 2021

Observers: Mahdi Mami & Hossein Aminitabar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۹ ، ۱۰:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در اسدآباد همدان در اسفند 1399

Record of European Stonechat in Assad-Abad, Hamedan in February 2021

 

چکیده این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: 14 فرد

محل مشاهده: اسدآباد همدان

استان: همدان

روز مشاهده: 1 اسفند 1399

پرنده نگرها: آقای علی ثقفی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان همدان

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: 14 individuals

Date of observation: 19 February 2021

Place of observation: Assad-Abad, Hamedan

Province: Hamedan

Birdwatchers: Ali Saghafi

Remarks: The first record of this species in Hamedan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۹ ، ۱۵:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده اگرت (قار) ساحلی در استان مازندران

Observation of Western Reef Heron in Mazandaran province

 

چکیده این مشاهده:

گونه: اگرت (قار) ساحلی Egretta gularis

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: رودخانه چشمه کیله، تنکابن

استان: مازندران

روزهای مشاهده: 7 آبان و 11 آذر 1399

پرنده نگرها: بانو زهرا قیامی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه در شمال ایران و استان مازندران

Species: Western Reef Heron Egretta gularis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Cheshmeh-Kileh, Tonekabon

Province: Mazandaran

Dates of observation: 28 October, 1 December 2020

Observers: Zahra Ghiami

Remarks: The first record of this species in northern Iran and Mazandaran province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۹ ، ۱۱:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی