کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۹۲ مطلب در اسفند ۱۴۰۰ ثبت شده است

ثبت کاکایی خزری (کاسپی) در تالاب مره در دی 1400

Record of Caspian Gull in Morreh wetland in January 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کاکایی خزری (کاسپی) Larus cachinans

شمار پرنده: 150 فرد

محل پایش: تالاب مره، قم

استان: قم

زمان پایش: 26 دی 1400

پایشگران: آقای سعید نصرتی، وحیدرضا اکبری، محمد رحیمی و موسی مزینانیان

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قم

Species: Caspian Gull Larus cachinans

No. of individuals: 150 individuals

Place of observation: Morreh wetland

Province: Qom

Dates of observations: 16 January 2022

Observers: Saeed Nosrati, VahidReza Akbari, Mohammad Rahimi, Majid Rezvani & Musa Mazinanian

Remarks: The first record of this species for Qom province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۰۰ ، ۰۹:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اردک مرمری در تالاب مره در مهر 1400

Record of Marbled Duck in Morreh wetland in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: اردک مرمری  Marmaronetta angustirostris

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: تالاب مرّه

استان: قم

زمان پایش: 1 مهر 1400

پایشگران: آقای سعید نصرتی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قم

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Morreh wetland

Province: Qom

Date of observation: 23 September 2021

Observers: Saeed Nosrati

Remarks: The first record of this species for Qom province

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۰۰ ، ۰۹:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در کلاه قاضی در اسفند 1400

Record of Steppe Eagle in Kolah-Qazi in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: کلاه قاضی

استان: اصفهان

زمان پایش: 10 اسفند 1400

پایشگران: بانو محبوبه مرادعلیزاده و آقای حمیدرضا خواجه

شناسایی کنندگان: محسن ملاح، آرش حبیبی آزاد، پگاه میرزایی، درنا مجاب، حمید جباری، پرویز بختیاری، ابوالقاسم خالقی‌زاده، عباس عاشوری و دیک فورسمن

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kolah-Qazi National Park

Province: Esfahan

Period of observations: 1 March 2022

Observers: Mahbubeh Morad-Alizadeh & HamidReza Khajeh

Identified by: Mohsen Mallah, Arash Habibi-Azad, Pegah Mirzaei, Dorna Mojab, Hamid Jabbari, Parviz Bakhtiari, Abolghasem Khaleghizadeh, Abbad Ashoori & Dick Forsman

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۰۰ ، ۱۲:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در صالحیه در اسفند 1400

Record of Steppe Eagle in Salehieh in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: صالحیه

استان: البرز

زمان پایش: 8 اسفند 1400

پایشگران: آقای حمید مهرپرور

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Salehieh

Province: Alborz

Period of observations: 27 February 2022

Observers: Hamid Mehrparvar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۰۰ ، ۱۲:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در کرمانشاه در آبان 1400

Record of Steppe Eagle in Kermanshah in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 5 فرد

مکان پایش: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 8 آبان 1400

پایشگران: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 30 October 2022

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۰۰ ، ۱۲:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در سوهانک، تهران در اسفند 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Suhanak, Tehran in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: سوهانک، تهران

استان: تهران

زمان پایش: 9 اسفند 1400

پایشگران: آقای سعید نصرتی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Suhanak

Province: Tehran

Period of observations: 28 February 2022

Observers: Saeed Nosrati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۰۰ ، ۱۲:۱۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در کرمانشاه در آبان 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Kermanshah in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: کرمانشاه

استان: کرمانشاه

زمان پایش: 8 آبان 1400

پایشگران: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Kermanshah

Province: Kermanshah

Period of observations: 30 October 2022

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۰۰ ، ۱۲:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت غاز خاکستری در یزد در اسفند 1400

Record of Greylag Goose in Yazd in February 2022

 

چکیده این ثبت

نام گونه: غاز خاکستری Anser anser

شمار پرنده: 3 فرد

محل پایش: تالاب پساب یزد

استان: یزد

زمان پایش: اسفند 1400

پایشگران: آقای محمدرضا صادقی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان یزد

Species: Greylag Goose Anser anser

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Pasab Yazd

Province: Yazd

Date of observation: February 2022

Observers: MohammadReza Sadeghi

Remarks: The first record of this species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۰۰ ، ۱۱:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت کورکور بال سیاه در اراک در اسفند 1400

Record of Black-winged Kite in Arak in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: در حال افزایش

نام گونه: کورکور بال‌سیاه Elanus caeruleus

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: کرهرود، اراک

استان: مرکزی

زمان پایش: 13 اسفند 1400

پایشگران: آقای سهراب نیازی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان مرکزی

Type of important species: increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Karahrud, Arak

Province: Markazi

Period of observations: 4 March 2022

Observers: Sohrab Niazi

Remarks: The first record of this species for Markazi province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۰۰ ، ۱۱:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سنگ چشم سرحنایی به هندیجان در بهمن 1400

Record of arrival of Woodchat Shrike to Hendijan in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سنگ‌چشم پیشانی‌سفید Lanius senator

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: هندیجان

استان: خوزستان

دوره پایش: از 1 تا 24 بهمن 1400

نخستین روز رسیدن: 24 بهمن 1400

پایشگران: آقای احمد محمدی

Species: Woodchat Shrike Lanius senator

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Hendijan

Province: Khuzestan

Monitoring period: From 21 January to 13 February 2022

Arrival date of observation: 13 February 2022

Observers: Ahmad Mohammadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۰۰ ، ۱۱:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن بادخورک معمولی به یاسوج در اسفند 1400

Record of arrival of Common Swift to Yasuj in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بادخورک معمولی Apus apus

شمار پرنده: 6 فرد

مکان پایش: یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 14 اسفند 1400

پایشگر: آقای آریا شفائی‌پور

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: 6 individuals

Monitoring place: Yasuj

Province: Kohgilueh & Boyer-Ahmad

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 4 March 2022

Observers: Arya Shafaeipour

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۰۰ ، ۱۰:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت چکچک کردی در ایلام در اسفند 1399

Record of Kurdish Wheatear in Ilam in March 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چکچک کردی  Oenanthe xanthoprymna

شمار پرنده: یک نر

مکان پایش: روستای چم‌آو، صالح‌آباد، ایلام

استان: ایلام

زمان پایش: 15 اسفند 1399

پایشگران: آقای سید حسین سعیدی

Species: Kurdish Wheatear Oenanthe xanthoprymna

No. of individual: one male

Place of observation: Cham-Av village, Saleh-Abad, Ilam

Province: Ilam

Date of observation: 5 March 2021

Observers: Seyed Hossein Saeedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۰۰ ، ۱۰:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در ایلام در بهمن 1400

Record of Steppe Eagle in Ilam in January 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 12 فرد

محل پایش: ایلام

استان: ایلام

زمان پایش: 5 بهمن 1400

پایشگران: آقای سید حسین سعیدی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 12 individuals

Place of observation: Ilam

Province: Ilam

Period of observations: 25 January 2022

Observers: Seyed Hossein Saeedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۰۰ ، ۱۳:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ناهنجاری‌ها در پرندگان ایران

Records of abnormalities in Iranian birds

ثبت سسک تاج‌طلایی با تارک سرخ فام در تالش در آبان 1398

Record of Goldcrest with reddish crest in Talesh in October 2019

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک تاج‌طلایی Regulus regulus

شمار پرنده: یک فرد

ویژگی ناهنجاری: تارک سرخ‌فام

مکان مشاهده: تالش

استان: گیلان

زمان پایش: آبان 1398

پایشگران: آقای فردین نظیری

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: one individual

Abnormality: Unusual reddish crest

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: October 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ اسفند ۰۰ ، ۱۲:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن بادخورک معمولی به کرمانشاه در اسفند 1400

Record of arrival of Common Swift to Kermanshah in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بادخورک معمولی Apus apus

شمار پرنده: 20 فرد

مکان پایش: پیرامون شهر کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره پایش: -

نخستین روز رسیدن: 8 اسفند 1400

پایشگران: آقای محمدجواد رستمی-احمدوندی و مهوش سراب‌خشکه

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: 20 individuals

Monitoring place: around Kermanshah city

Province: Kermanshah

Monitoring period: -

Arrival date of observation: 27 February 2022

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi & Mahvash Sarab-Khoshkeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ اسفند ۰۰ ، ۱۲:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه های مهم در ایران

Records of population of important subspecies in Iran

ثبت کاکایی (پشت سیاه) آسیای میانه در نوشهر در اسفند 1400

Record of Steppe Gull in Now-Shahr in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت زیرگونه: پراکنش

نام زیرگونه: کاکایی (پشت سیاه) آسیای میانه Larus fuscus barabensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: نوشهر

استان: مازندران

زمان پایش: 1 اسفند 1400

پایشگران: آقای بشیر شریف‌نیا

شناسایی‌کنندگان: آقایان عباس عاشوری و حمید جباری

Type of important subspecies: Distribution

Subspecies: Steppe Gull Larus fuscus barabensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Now-Shahr

Province: Mazandaran

Dates of observation: 20 February 2022

Observers: Bashir Sharifnia

Identified by: Abbas Ashoori & Hamid Jabbari

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ اسفند ۰۰ ، ۱۱:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جغد گوش دراز در بیرجند در بهمن 1400

Record of Long-eared Owl in Birjand in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: جغد گوش‌دراز Asio otus

تعداد پرنده: 5 فرد

محل پایش: جلگه ماژان، بیرجند

استان: خراسان جنوبی

زمان پایش: 22 بهمن 1400

پایشگران: آقای امیرحسین توحیدی‌پور

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان خراسان جنوبی

Type of important species: Increasing

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Mazhan plain, Birjand

Province: South Khorasan

Period of observations: 11 February 2022

Observers: AmirHossein Towhidipour

Remarks: The first record of this species for South Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ اسفند ۰۰ ، ۱۱:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری مرغ حق خاوری در تیس در آذر 1400

First national record of Oriental Scops Owl in Tiss in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مرغ حق خاوری Otus sunia

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: باغ گیاهشناسی تیس، چابهار

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 22 آذر 1400

پایشگران: آقای مهدی پورعابدی

شناسایی‌کنندگان: پراساد گانپول، آبهیناند چاندران، پروین جایادوان و مگنوس راب

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان سیستان و بلوچستان.

Species: Oriental Scops Owl Otus sunia

No. of individuals: one individual

Place of observation: Tiss Botanical garden, Chabahar

Province: Sistan & Baluchestan

Dates of observation: 13 December 2021

Observers: Mehdi Pourabedi

Identified by: Prasad Ganpule, Abhinand Chandran, Praveen Jayadevan & Magnus Robb

Remarks: The first record of this species for Iran and the first record for Sistan & Baluchestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۰۰ ، ۰۸:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن بادخورک معمولی به عشق آباد در اسفند 1400

Record of arrival of Common Swift to Eshgh-Abad in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بادخورک معمولی Apus apus

شمار پرنده: چند فرد

مکان پایش: عشق‌آباد، قرچک

استان: تهران

دوره پایش: -

نخستین روز رسیدن: 6 اسفند 1400

پایشگران: آقای پرویز بختیاری

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Eshgh-Abad, Qarchak

Province: Tehran

Monitoring period: -

Arrival date of observation: 25 February 2022

Observers: Parviz Bakhtiari

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۰۰ ، ۱۰:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن بادخورک معمولی به تهران در اسفند 1400

Record of arrival of Common Swift to Tehran in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بادخورک معمولی Apus apus

شمار پرنده: چند فرد

مکان پایش: شهر تهران

استان: تهران

دوره پایش: -

نخستین روز رسیدن: 6 اسفند 1400

پایشگران: آقای محسن ملاح

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Tehran city

Province: Tehran

Monitoring period: -

Arrival date of observation: 25 February 2022

Observers: Mohsen Mallah

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۰۰ ، ۰۹:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن بادخورک معمولی به شیراز در اسفند 1400

Record of arrival of Common Swift to Shiraz in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بادخورک معمولی Apus apus

شمار پرنده: 500 فرد

مکان پایش: شیراز

استان: فارس

دوره پایش: از 1 بهمن تا 6 اسفند 1400

نخستین روز رسیدن: 6 اسفند 1400

پایشگران: خانم الهام شنیتی و آقای قاسم عاطفی

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: 500 individuals

Monitoring place: Shiraz

Province: Fars

Monitoring period: from 21 January to 25 February 2022

Arrival date of observation: 25 February 2022

Observers: Elham Shaniti & Qasem Atefi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۰۰ ، ۰۹:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن پرستوی خانگی به کرج در بهمن 1400

Record of arrival of Barn Swallow to Karaj in February 2022

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پرستوی خانگی Hirundo rustica

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: محمدشهر، کرج

استان: البرز

دوره پایش: -

نخستین روز رسیدن: 27 بهمن 1400

پایشگر: آقای علیرضا کیانی‌نژاد

Species: Barn Swallow Hirundo rustica

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Mohammad-Shahr, Karaj

Province: Alborz

Monitoring period:

First arrival date: 16 February 2022

Observers: Alireza Kianinezhad

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۰۰ ، ۰۹:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت زیرگونه‌های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنگ چشم خاکستری اوکراینی (هومیری) در گنبد در بهمن 1400

Record of Ukraine (Homeyer’s) Grey Shrike in Gonbad in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نوع اهمیت زیرگونه: کمیاب

نام زیرگونه: سنگ چشم خاکستری اوکراینی (هومیری) Lanius excubitor homeyeri

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: جاده خط نو، گنبد

استان: گلستان

زمان پایش: 26 بهمن 1400

پایشگران: آقای محمدقربان کنعانی

شناسایی کنندگان: محسن ملاح و تیم وُرفُلک

Type of important subspecies: Rarity

Species: Ukraine (Homeyer’s) Grey Shrike Lanius excubitor homeyeri

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khat-e Now, Gonbad

Province: Golestan

Dates of observation: 15 February 2022

Birdwatchers: Mohammad-Ghorban Kanani

Identified by: Mohsen Mallah & Tim Worfolk

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۰۰ ، ۰۹:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت ریخت تیره از سنقر تالابی معمولی در صالحیه در بهمن 1400

Record of dark morph of Western Marsh Harrier in Salehieh in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سنقر تالابی معمولی Circus aeruginosus

نوع پوشش: ریخت تیره

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب صالحیه

استان: البرز

زمان پایش: 24 بهمن 1400

پایشگران: آقای حمید مهرپرور

Species: Western Marsh Harrier Circus aeruginosus

Type of aberration: Dark morph

No. of individuals: One Individual

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Alborz

Date of observation: 13 February 2022

Observers: Hamid Mehrparvar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۰۰ ، ۰۹:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت حواصیل سبز در خور خلاصی در بهمن 1400

Record of Striated Heron in Khour-e Khalasi in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: حواصیل سبز Butorides striata

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: خور خلاصی، جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 27 بهمن 1400

پایشگران: حسین بارآزرده، راهله مهرآسا، ساره مسعودی و الهام شنیتی

Species: Striated Heron Butorides striata

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khour-e Khalasi, Jask

Province: Hormozgan

Dates of observation: 16 February 2022

Birdwatchers: Hossein BarAzordeh, Raheleh Mehrasa, Sareh Masoudi & E Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۰۰ ، ۰۸:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در شیراز در اسفند 1400

Record of Steppe Eagle in Shiraz in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 500 فرد

محل پایش: شیراز

استان: فارس

زمان پایش: 6 اسفند 1400

پایشگران: بانو الهام شنیتی و آقای قاسم عاطفی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 500 individuals

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observations: 25 February 2022

Observers: Elham Shaniti & Qasem Atefi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۰۰ ، ۰۸:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب صحرایی در همدان در اسفند 1400

Record of Steppe Eagle in Hamedan in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (در خطر انقراض)

نام گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

شمار پرنده: 20 فرد

محل پایش: همدان

استان: همدان

زمان پایش: 4 اسفند 1400

پایشگران: آقای علی ثقفی

Type of important species: IUCN Redlist (Endangered)

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Period of observations: 23 February 2022

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۰۰ ، ۰۸:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در فیروزکوه در بهمن 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Firuzkuh in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: جاده فیروزکوه

استان: تهران

زمان پایش: 12 بهمن 1400

پایشگران: آقای حمید جباری و بانو پگاه میرزایی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individuals

Place of observation: Firuzkuh road

Province: Tehran

Period of observations: 1 February 2022

Observers: Hamid Jabbari & Pegah Mirzaie

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۰۰ ، ۰۸:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت عقاب شاهی در همدان در اسفند 1400

Record of Eastern Imperial Eagle in Hamedan in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

اهمیت گونه: فهرست سرخ جهانی (آسیب‌پذیر)

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: همدان

استان: همدان

زمان پایش: 2 اسفند 1400

پایشگران: آقای علی ثقفی

Type of important species: IUCN Redlist (Vulnerable)

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Period of observations: 21 February 2022

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۰۰ ، ۰۸:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

چهارمین رکورد کشوری دال هیمالیایی در نوبندیان در بهمن 1400

Fourth national record of Himalayan Vulture in Nobandian in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دال هیمالیایی Gyps himalayensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: نوبندیان

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 28 بهمن 1400

پایشگران: آقای علی موسوی

شناسایی‌کنندگان: آقایان علی موسوی و احسان طالبی

یادداشت: چهارمین رکورد این گونه برای ایران و سومین رکورد این گونه برای استان سیستان و بلوچستان

Species: Himalayan Vulture Gyps himalayensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Nobandian

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 17 February 2022

Birdwatchers: Ali Musavi

Identified by: Ali Musavi & Ehsan Talebi

Remarks: The fourth record of this species for Iran and the third record of this species for Sistan & Baluchestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۰۰ ، ۱۵:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری دال هیمالیایی در چابهار در آذر 1389

Second national record of Himalayan Vulture in Chabahar in December 2010

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دال هیمالیایی Gyps himalayensis

شمار پرنده: یک نوجوان

محل پایش: فرودگاه به شهر چابهار

استان: سیستان و بلوچستان

زمان پایش: 17 آذر 1389

پرنده‌نگران: آقایان رافائل آی، توبیاس روث و توماس استالینگ

یادداشت: دومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان سیستان و بلوچستان

Species: Himalayan Vulture Gyps himalayensis

No. of individuals: one juvenile

Place of observation: Chabahar Airport to city

Province: Sistan & Baluchestan

Date of observation: 8 December 2010

Birdwatchers: Raffael Aye, Tobias Roth & Thomas Stalling

Remarks: The second record of this species for Iran and the first record of this species for Sistan & Baluchestan province

Reference: Ayé R., Stalling T. & Roth T. 2014. Himalayan Vulture in Iran in April 2007 and December 2010. Dutch Birding 36: 159-162.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۰۰ ، ۱۵:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری دال هیمالیایی در بجنورد در اردیبهشت 1386

First national record of Himalayan Vulture in Shurak in April 2007

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دال هیمالیایی Gyps himalayensis

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: سورک، بجنورد

استان: خراسان شمالی

زمان پایش: 7 اردیبهشت 1386

پرنده‌نگران: آقای رافائل آی

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان خراسان شمالی

Species: Himalayan Vulture Gyps himalayensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Surak, Bojnurd

Province: North Khorasan

Date of observation: 27 April 2007

Birdwatchers: Raffael Aye

Remarks: The first record of this species for Iran and the first record of this species for North Khorasan province

Reference: Ayé R., Stalling T. & Roth T. 2014. Himalayan Vulture in Iran in April 2007 and December 2010. Dutch Birding 36: 159-162.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۰۰ ، ۱۵:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت دارکوب سیاه در چالوس در تیر 1400

Record of Black Woodpecker in Chalus in July 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دارکوب سیاه Drycopos martius

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: روستای باندر علیا، چالوس

استان: مازندران

زمان پایش: 11 تیر 1400

پرنده‌نگران: آقای رهبر کوهی

Species: Black Woodpecker Drycopos martius

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bander Oliya, Chalus

Province: Mazandaran

Dates of observation: 2 July 2021

Observers: Rahbar Kuhi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۰۰ ، ۱۴:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت کوکوی خالدار در گناوه در بهمن 1400

Record of Great Spotted Cuckoo in Genaveh in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کوکوی خالدار Clamator glandarius

شمار پرنده: یک فرد

گونۀ والدین دایه: --

محل پایش: روستای فخرآوری، گناوه

استان: بوشهر

زمان پایش: 26 بهمن 1400

پایشگران: آقایان غلامعباس محمدحسینی، علی محمدحسینی و سید مصطفی موسوی

Species: Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius

No. of individuals: one individual

Foster parent species: --

Place of observation: FakhrAvari village, Genaveh

Province: Bushehr

Dates of observation: 15 February 2022

Birdwatchers: GholamAbbas MohammadHosseini, Ali MohammadHosseini & Seyed Mostafa Musavi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۰۰ ، ۱۴:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غول حواصیل در خور شهرنو، جاسک در بهمن 1400

Record of Goliath Heron in Shahr-e Now in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: غول حواصیل Ardea goliath

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: خور شهرنو، جاسک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 29 بهمن 1400

پایشگران: حسین بارآزرده، راهله مهرآسا، ساره مسعودی و الهام شنیتی

Species: Goliath Heron Ardea goliath

No. of individuals: one individual

Place of observation: Khour-e Shahr-e Now

Province: Hormozgan

Date of observation: 18 February 2022

Observers: Hossein BarAzordeh, Raheleh Mehrasa, Sareh Masoudi & Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۰۰ ، ۱۴:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت توکای پهلوسرخ در اصفهان در بهمن 1400

Record of Redwing in Esfahan in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: توکای پهلوسرخ Turdus iliacus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: باغ گلها، شهر اصفهان

استان: اصفهان

زمان پایش: 29 بهمن 1400

پایشگران: بانوان محبوبه مرادعلیزاده و رعنا حیدری

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان اصفهان

Species: Redwing Turdus iliacus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Golha garden, Esfahan city

Province: Esfahan

Period of observations: 18 February 2022

Observers: Mahbubeh MoradAlizadeh & Rana Heydari

Remarks: The first record of this species for Esfahan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۰۰ ، ۱۳:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مرگوس سفید در صالحیه در دی 1400

Record of Smew in Salehieh in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مرگوس سفید Mergellus albellus

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب صالحیه

استان: البرز

زمان پایش: 29 دی 1400

پایشگران: آقای بابک رنجبر

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان البرز

Species: Smew Mergellus albellus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Alborz

Period of observations: 19 December 2021

Observers: Babak Ranjbar

Remarks: The first record of this species for Alborz province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۰۰ ، ۱۳:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گیلانشاه حنایی در صالحیه در اردیبهشت 1400

Record of Bar-tailed Godwit in Salehieh in May 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: گیلانشاه حنایی Limosa lapponica

شمار پرنده: یک فرد

محل پایش: تالاب صالحیه

استان: قزوین

زمان پایش: 22 اردیبهشت 1400

پایشگران: آقای بابک رنجبر

شناسایی‌کنندگان: آقایان بابک رنجبر و محمد سفرنگ

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان قزوین

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Bar-tailed Godwit Limosa lapponica

No. of individuals: one individual

Place of observation: Salehieh wetland

Province: Qazvin

Period of observations: 12 May 2021

Observers: Babak Ranjbar

Identified by: Babak Ranjbar & Mohammad Safrang

Remarks: The first record of this species for Qazvin province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۰۰ ، ۱۳:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت بوچانگای خاکستری در میناب در بهمن 1400

Record of Ashy Drongo in Minab in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بوچانگای خاکستری Dicrurus leucocephaeus

شمار پرنده: 4 فرد

محل پایش: میناب

استان: هرمزگان

زمان پایش: 29 بهمن 1400

پایشگران: میثم قاسمی، سید مهدی موسوی، الهه سالاری و فرزانه کشتکار

Species: Ashy Drongo Dicrurus leucocephaeus

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Minab

Province: Hormozgan

Dates of observation: 18 February 2022

Observers: Meysam Ghasemi, Seyed Mehdi Musavi, Elaheh Salari & Farzaneh Keshtkar

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۰۰ ، ۱۲:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of scarce birds of Iran

ثبت جغد طلایی در بندر عباس در اسفند 1400

Record of Omani Owl in Bandar Abbas in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: جغد طلایی Strix butleri

شمار پرنده: 2 فرد

محل پایش: بندر عباس

استان: هرمزگان

زمان پایش: 4 اسفند 1400

پایشگران: آقایان مرتضی آریانژاد و عیسا پوردوست

Species: Omani Owl Strix butleri

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Dates of observation: 23 February 2022

Birdwatchers: Morteza Arianejad & Eisa Pourdust

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۰۰ ، ۱۲:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

دومین رکورد کشوری مگس گیر ابروسفید هیمالیایی در سیریک در بهمن 1400

Second national record of Ultramarine Flycatcher in Sirik in 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مگس‌گیر ابروسفید هیمالیایی Ficedula superciliaris

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: روستای پگو، سیریک

استان: هرمزگان

زمان پایش: 23-29 بهمن 1400

پایشگران: مهسا هاشمی، محمدعلی آقاابراهیمی، میثم قاسمی، علی موسوی، راهله مهرآسا، ساره مسعودی، الهام شنیتی، سیدمهدی موسوی، الهه سالاری و فرزانه کشتکار

یادداشت: دومین رکورد این گونه برای ایران و نخستین رکورد این گونه برای استان هرمزگان.

Species: Ultramarine Flycatcher Ficedula superciliaris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Pegu village, Sirik

Province: Hormozgan

Dates of observation: 12-18 February 2022

Observers: Mahsa Hashemi, MohammadAli Aghebrahimi, Meysam Ghasemi, Ali Musavi, Raheleh Mehrasa, Sareh Masoudi, Elham Shaniti, Seyed Mehdi Mousavi, Elaheh Salari & Farzaneh Keshtkar

Remarks: The Second record of this species for Iran and the first record for Hormozgan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۰۰ ، ۱۲:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان نایاب ایران

All records of rare birds of Iran

نخستین رکورد کشوری مگس گیر ابروسفید هیمالیایی در توران در اردیبهشت 1388

First national record of Ultramarine Flycatcher in Turan in 2009

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مگس‌گیر ابروسفید هیمالیایی Ficedula superciliaris

شمار پرنده: 3 فرد

مکان پایش: دلبر، توران

استان: سمنان

زمان پایش: 5 اردیبهشت 1388

پایشگران: آقای شهاب چراغی

یادداشت: نخستین رکورد این گونه برای ایران و استان سمنان.

Species: Ultramarine Flycatcher Ficedula superciliaris

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Delbar, Turan

Province: Semnan

Dates of observation: 25 April 2009

Observers: Shahab Cheraghi

Remarks: The first record of this species for Iran and Semnan province.

Reference: Cheraghi S. & Tohidifar M. 2010. First record of Ultramarine Flycatcher Ficedula superciliaris in Iran and the Middle East. Sandgrouse 32: 37–38.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۰۰ ، ۱۲:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی