کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۶۵۵ مطلب با موضوع «Migration» ثبت شده است

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن مگس گیر نیم طوق به شیراز در اسفند 1400

Record of arrival of Semicollared Flycatcher to Shiraz in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مگس‌گیر نیم‌طوق Phoenicurus phoenicurus

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: شهر شیراز

استان: فارس

دوره پایش: 1-19 اسفند 1400

نخستین روز رسیدن: 19 اسفند 1400

پایشگران: بانوان الهام شنیتی و راهله مهرآسا و آقای قاسم عاطفی

Species: Semicollared Flycatcher Fecedula semitorquata

No. of individuals: 2 individual

Monitoring place: Shiraz city

Province: Fars

Monitoring period: 20 February to 10 March 2022

Arrival date: 10 March 2022

Observers: Elham Shaniti, Raheleh Mehrasa & Qasem Atefi


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۰۱ ، ۰۸:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن زنبورخوار معمولی به یاسوج در فروردین 1401

Record of arrival of European Bee-eater to Yasuj in April 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: شهر یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

دوره پایش: از 1 تا 12 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 12 فروردین 1401

پایشگران: آقای صادق رودشتی

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Yasuj city

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Monitoring period: From 21 March to 1 April 2022

Arrival date: 1 April 2022

Observers: Sadegh Roodashti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ فروردين ۰۱ ، ۱۱:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن چکچک دشتی به تالش در اسفند 1400

Record of arrival of Isabelline Wheatear to Talesh in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چکچک دشتی Oenanthe isabellinus

شمار پرنده: 30 فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 25 اسفند 1400

پایشگران: آقای فردین نظیری

Species: Isabelline Wheatear Oenanthe isabellinus

No. of individuals: 30 individuals

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 16 March 2022

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ فروردين ۰۱ ، ۱۳:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن چکچک دشتی به کشف رود در اسفند 1400

Record of arrival of Isabelline Wheatear to Kashaf-Rud in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چکچک دشتی Oenanthe isabellinus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: کشف‌رود

استان: خراسان رضوی

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 16 اسفند 1400

پایشگران: آقای ابوالفضل جغتایی

Species: Isabelline Wheatear Oenanthe isabellinus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Kashaf-Rud

Province: Khorasan-e Razavi

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 7 March 2022

Observers: Abolfazl Joghataei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ فروردين ۰۱ ، ۱۳:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سنگ چشم دم سرخ به کشف رود در اسفند 1400

Record of arrival of Isabelline Shrike to Kashaf-Rud in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سنگ‌چشم دم‌سرخ Lanius isabellinus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: کشف‌رود

استان: خراسان رضوی

دوره پایش: از 1 تا 16 اسفند 1400

نخستین روز رسیدن: 16 اسفند 1400

پایشگران: آقای ابوالفضل جغتایی

Species: Isabelline Shrike Lanius isabellinus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Kashaf-Rud

Province: Khorasan-e Razavi

Monitoring period: From 19 February to 7 March 2022

Arrival date of observation: 7 March 2022

Observers: Abolfazl Joghataei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ فروردين ۰۱ ، ۱۲:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن مگس گیر سینه سرخ به مشهد در اسفند 1400

Record of arrival of Red-breasted Flycatcher to Mashhad in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: مگس‌گیر سینه‌سرخ Ficedula parva

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: مشهد

استان: خراسان رضوی

دوره پایش: از 1 تا 23 اسفند 1400

نخستین روز رسیدن: 23 اسفند 1400

پایشگران: آقای ابوالفضل جغتایی

Species: Red-breasted Flycatcher Ficedula parva

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Monitoring period: From 19 February to 14 March 2022

Arrival date of observation: 14 March 2022

Observers: Abolfazl Joghataei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ فروردين ۰۱ ، ۱۲:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن پری شاهرخ به مریوان در فروردین 1401

Record of arrival of European Golden Oriole to Marivan in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پری شاهرخ Oriolus oriolus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: مریوان

استان: کردستان

دوره پایش: از 1 اسفند 1400 تا 4 فروردین 1401

نخستین روز رسیدن: 4 فروردین 1401

پایشگران: آقای محمد سفرنگ

Species: European Golden Oriole Oriolus oriolus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Marivan

Province: Kordestan

Monitoring period: from 19 February to 24 March 2022

Arrival date of observation: 28 March 2020

Observers: Mohammad Safrang

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۰۱ ، ۱۰:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت رکوردهای بازیابی حلقه‌گذاری در پرندگان ایران

All records of ringing recoveries of Iranian birds

ثبت بازیابی عقاب شاهی از همدان حلقه گذاری شده در تاتارستان

Record of recovery of Eastern Imperial Eagle from Hamedan ringed in Tataristan

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

کد حلقه: پای چپ 296، پای راست AB-0296-9C حلقه آلومینیومی نقره‌ای با دو کد سیاه

سن و جنس: نابالغ

مکان حلقه‌گذاری: تاتارستان، روسیه

زمان حلقه‌گذاری: 16 ژوییه 2018

نام حلقه گذار: رینور بِک‌منصووف

مکان بازیابی حلقه: همدان (استان همدان، ایران)

زمان بازیابی حلقه: 21 اسفند 1400

وضعیت پرنده در زمان بازیابی: زنده در طبیعت

نام یابنده حلقه: آقای محمدعلی رونیاسی

فاصله تقریبی: 2240 کیلومتر

مدت زمان بازیابی حلقه پس از حلقه‌گذاری: 1336 روز

منبع: www.rrrcn.ru

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

Ring code: Left leg 296, Right leg AB-0296-9C aluminium silver ring with 2 black codes

Age and sex: Juvenile

Place of ringing: Tataristan, Russia

Date of ringing: 16 July 2018

Name of ringer: Rinur Bekmansurov

Place of recovery: Hamedan (Hamedan province, Iran)

Date of recovery: 12 March 2022

Name of finder: MohammadAli Runiassy

Distance: 2240 km

Period between ringing and recovery: 1336 days

Reference: www.rrrcn.ru

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ فروردين ۰۱ ، ۱۴:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن بادخورک معمولی به مشهد در اسفند 1400

Record of arrival of Common Swift to Mashhad in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بادخورک معمولی Apus apus

شمار پرنده: 7 فرد

مکان پایش: شهر مشهد

استان: خراسان رضوی

دوره پایش: -

نخستین روز رسیدن: 23 اسفند 1400

پایشگران: آقای ابوالفضل جغتایی

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: 7 individuals

Monitoring place: Mashhadcity

Province: Khorasan-e Razavi

Monitoring period: -

Arrival date of observation: 14 March 2022

Observers: Abolfazl Joghataie

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ اسفند ۰۰ ، ۰۸:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن پرستوی خانگی به قزوین در اسفند 1400

Record of arrival of Barn Swallow to Qazvin in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستوی خانگی Hirundo rustica

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: قزوین

استان: قزوین

دوره پایش: -

نخستین روز رسیدن: 13 اسفند 1400

پایشگر: آقای بابک رنجبر

یادداشت: این گونه در روز 27 بهمن 1400 در کرج ثبت شده بود.

Species: Barn Swallow Hirundo rustica

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Qazvin

Province: Qazvin

Monitoring period:

First arrival date: 4 March 2022

Observers: Babak Ranjbar

Remarks: This species was recorded in Karaj on 16 February 2022.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ اسفند ۰۰ ، ۱۰:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن هدهد به بندر انزلی در اسفند 1400

Record of arrival of Eurasian Hoopoe to Bandar Anzali in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: هدهد Upupa epops

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 20 اسفند 1400

پایشگران: بانو پانته‌آ گلزاری

Species: Eurasian Hoopoe Upupa epops

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 11 March 2022

Observers: Pantea Golzari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۰۰ ، ۱۲:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن هدهد به کشف رود در اسفند 1400

Record of arrival of Eurasian Hoopoe to Kashaf-Rud in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: هدهد Upupa epops

شمار پرنده: 4 فرد

مکان پایش: کشف رود

استان: خراسان رضوی

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 16 اسفند 1400

پایشگران: آقای ابوالفضل جغتایی

Species: Eurasian Hoopoe Upupa epops

No. of individuals: 4 individuals

Monitoring place: Kashaf-Rud

Province: Khorasan-e Razavi

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 7 March 2022

Observers: Abolfazl Joghataei

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۰۰ ، ۱۲:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن پرستوی دمگاه حنایی به شیراز در اسفند 1400

Record of arrival of Red-rumped Swallow to Shiraz in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستو دمگاه‌حنایی Cecropis daurica

شمار پرنده: 15 فرد

مکان پایش: شهر شیراز

استان: فارس

دوره پایش: از تاریخ 1 بهمن تا 18 اسفند 1400

نخستین روز رسیدن: 18 اسفند 1400

پایشگران: خانم الهام شنیتی

Species: Red-rumped Swallow Cecropis daurica

No. of individuals: 15 individuals

Monitoring place: Shiraz city

Province: Fars

Monitoring period: from 21 February to 9 March 2022

Departure date of observation: 9 March 2022

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۰۰ ، ۱۱:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت نخستین روز رسیدن چلچله دمگاه سفید به تهران در اسفند 1400

Record of arrival of Common House Martin to Tehran in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چلچله دمگاه سفید Delichon urbicum

شمار پرنده: 5 فرد

مکان پایش: شهر تهران

استان: تهران

دوره پایش:

نخستین روز مشاهده: 18 اسفند 1400

پایشگر: آقای علیرضا کیانی‌نژاد

Species: Common House Martin Delichon urbicum

No. of individuals: 5 individuals

Monitoring place: Tehran city

Province: Tehran

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 9 March 2022

Observers: Alireza Kianinezhad

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ اسفند ۰۰ ، ۱۰:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن پرستوی خانگی (معمولی) به فشافویه در اسفند 1400

Record of arrival of Barn Swallow to Fashafuyeh in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستوی خانگی (معمولی) Hirundo rustica

شمارش پرنده: 300 فرد

مکان پایش: شهر تهران

استان: تهران

دوره پایش:

نخستین روز رسیدن: 16 اسفند 1400

پایشگران: آقای محسن ملاح

Species: Barn Swallow Hirundo rustica

No. of individuals: 300 individuals

Monitoring place: Fashafuyeh to Ghanbar-Abad

Province: Tehran

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 7 March 2022

Observers: Mohsen Mallah

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ اسفند ۰۰ ، ۱۰:۴۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن پرستوی خانگی (معمولی) به تهران در اسفند 1400

Record of arrival of Barn Swallow to Tehran in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستوی خانگی (معمولی) Hirundo rustica

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شهر تهران

استان: تهران

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 13 اسفند 1400

پایشگر: آقای محسن ملاح

Species: Barn Swallow Hirundo rustica

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Tehran city

Province: Tehran

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 4 March 2022

Observers: Mohsen Mallah

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ اسفند ۰۰ ، ۱۰:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رهسپاری درنای سیبری از فریدونکنار در اسفند 1400

Record of departure of Siberian Crane from Fereydun-Kenar in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: درنای سیبری Leucogeranus leucogeranus

شمار پرنده: یک فرد، امید

مکان پایش: فریدونکنار

استان: مازندران

نخستین روز رسیدن: 7 آبان 1400

واپسین روز رهسپاری: 17 اسفند 1400

دوره ماندگاری: 131 روز

پایشگران: آقایان نقی نبی‌زاده و سیدمحمود قاسمپوری

Species: Siberian Crane Leucogeranus leucogeranus

No. of individuals: one individual, Omid

Monitoring place: Fereydun-Kenar

Province: Mazandaran

Arrival date: 29 October 2021

Departure date: 8 March 2022

Period of stay: 121 days

Reporters: Naghi Nabizadeh & Seyed Mahmud Ghasempouri

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۰۰ ، ۲۱:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن درنای سیبری به فریدونکنار در آبان 1400

Record of arrival of Siberian Crane to Fereydun-Kenar in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: درنای سیبری Grus leucogeranus

شمار پرنده: یک فرد، امید

مکان پایش: فریدونکنار

استان: مازندران

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 7 آبان 1400

گزارشگران: --

Species: Siberian Crane Grus leucogeranus

No. of individuals: One individual, Omid

Monitoring place: Fereydun-Kenar

Province: Mazandaran

Monitoring period: --

Arrival/departure date of observation: 29 October 2021

Observers: --

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۰۰ ، ۲۱:۳۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن پرستوی خانگی (معمولی) به شیراز در اسفند 1400

Record of arrival of Barn Swallow to Shiraz in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پرستوی خانگی (معمولی) Hirundo rustica

شمارش پرنده: 18 فرد

مکان پایش: شهر شیراز

استان: فارس

دوره پایش: 1 بهمن تا 6 اسفند 1400

نخستین روز رسیدن: 1 اسفند 1400

پایشگر: بانو الهام شنیتی

Species: Barn Swallow Hirundo rustica

No. of individuals: 18 individuals

Monitoring place: Shiraz city

Province: Fars

Monitoring period: 21 January to 25 February 2022

Arrival date of observation: 20 February 2022

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۰۰ ، ۰۹:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سنگ چشم سرحنایی به هندیجان در بهمن 1400

Record of arrival of Woodchat Shrike to Hendijan in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سنگ‌چشم پیشانی‌سفید Lanius senator

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: هندیجان

استان: خوزستان

دوره پایش: از 1 تا 24 بهمن 1400

نخستین روز رسیدن: 24 بهمن 1400

پایشگران: آقای احمد محمدی

Species: Woodchat Shrike Lanius senator

No. of individuals: One individual

Monitoring place: Hendijan

Province: Khuzestan

Monitoring period: From 21 January to 13 February 2022

Arrival date of observation: 13 February 2022

Observers: Ahmad Mohammadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۰۰ ، ۱۱:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن بادخورک معمولی به یاسوج در اسفند 1400

Record of arrival of Common Swift to Yasuj in March 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بادخورک معمولی Apus apus

شمار پرنده: 6 فرد

مکان پایش: یاسوج

استان: کهگیلویه و بویراحمد

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 14 اسفند 1400

پایشگر: آقای آریا شفائی‌پور

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: 6 individuals

Monitoring place: Yasuj

Province: Kohgilueh & Boyer-Ahmad

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 4 March 2022

Observers: Arya Shafaeipour

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۰۰ ، ۱۰:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن بادخورک معمولی به کرمانشاه در اسفند 1400

Record of arrival of Common Swift to Kermanshah in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بادخورک معمولی Apus apus

شمار پرنده: 20 فرد

مکان پایش: پیرامون شهر کرمانشاه

استان: کرمانشاه

دوره پایش: -

نخستین روز رسیدن: 8 اسفند 1400

پایشگران: آقای محمدجواد رستمی-احمدوندی و مهوش سراب‌خشکه

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: 20 individuals

Monitoring place: around Kermanshah city

Province: Kermanshah

Monitoring period: -

Arrival date of observation: 27 February 2022

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi & Mahvash Sarab-Khoshkeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ اسفند ۰۰ ، ۱۲:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن بادخورک معمولی به عشق آباد در اسفند 1400

Record of arrival of Common Swift to Eshgh-Abad in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بادخورک معمولی Apus apus

شمار پرنده: چند فرد

مکان پایش: عشق‌آباد، قرچک

استان: تهران

دوره پایش: -

نخستین روز رسیدن: 6 اسفند 1400

پایشگران: آقای پرویز بختیاری

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Eshgh-Abad, Qarchak

Province: Tehran

Monitoring period: -

Arrival date of observation: 25 February 2022

Observers: Parviz Bakhtiari

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۰۰ ، ۱۰:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن بادخورک معمولی به تهران در اسفند 1400

Record of arrival of Common Swift to Tehran in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بادخورک معمولی Apus apus

شمار پرنده: چند فرد

مکان پایش: شهر تهران

استان: تهران

دوره پایش: -

نخستین روز رسیدن: 6 اسفند 1400

پایشگران: آقای محسن ملاح

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Tehran city

Province: Tehran

Monitoring period: -

Arrival date of observation: 25 February 2022

Observers: Mohsen Mallah

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۰۰ ، ۰۹:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن بادخورک معمولی به شیراز در اسفند 1400

Record of arrival of Common Swift to Shiraz in February 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: بادخورک معمولی Apus apus

شمار پرنده: 500 فرد

مکان پایش: شیراز

استان: فارس

دوره پایش: از 1 بهمن تا 6 اسفند 1400

نخستین روز رسیدن: 6 اسفند 1400

پایشگران: خانم الهام شنیتی و آقای قاسم عاطفی

Species: Common Swift Apus apus

No. of individuals: 500 individuals

Monitoring place: Shiraz

Province: Fars

Monitoring period: from 21 January to 25 February 2022

Arrival date of observation: 25 February 2022

Observers: Elham Shaniti & Qasem Atefi

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۰۰ ، ۰۹:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن پرستوی خانگی به کرج در بهمن 1400

Record of arrival of Barn Swallow to Karaj in February 2022

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پرستوی خانگی Hirundo rustica

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: محمدشهر، کرج

استان: البرز

دوره پایش: -

نخستین روز رسیدن: 27 بهمن 1400

پایشگر: آقای علیرضا کیانی‌نژاد

Species: Barn Swallow Hirundo rustica

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Mohammad-Shahr, Karaj

Province: Alborz

Monitoring period:

First arrival date: 16 February 2022

Observers: Alireza Kianinezhad

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ اسفند ۰۰ ، ۰۹:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک تاج طلایی در شیراز در دی 1400

Record of Goldcrest in Shiraz in January 2022

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک تاج‌طلایی Regulus regulus

شمار پرنده: 5 فرد

مکان پایش: شیراز

استان: فارس

زمان پایش: 27 دی 1400

پایشگران: بانو الهام شنیتی

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Dates of observation: 17 January 2022

Birdwatchers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۰۰ ، ۱۲:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رهسپاری درنای سیبری از فریدونکنار در اسفند 1399

Record of departure of Siberian Crane from Fereydoon-Kenar in February 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: درنای سیبری Leucogeranus leucogeranus

شمار پرنده: یک فرد، امید

مکان پایش: فریدونکنار

استان: مازندران

نخستین روز رسیدن: 14 آبان 1399

واپسین روز رهسپاری: 8 اسفند 1399

دوره ماندگاری: 115 روز

پایشگران: --

منبع: پورتال اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

Species: Siberian Crane Leucogeranus leucogeranus

No. of individuals: one individual, Omid

Monitoring place: Fereydoon-Kenar

Province: Mazandaran

Arrival date: 4 November 2020

Departure date: 26 February 2021

Period of stay: 115 days

Observers: --

Reference: Mazandaran DOE office

-------

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۰۰ ، ۱۰:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک تاج طلایی در همدان در دی 1400

Record of Goldcrest in Hamedan in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک تاج‌طلایی Regulus regulus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: همران

استان: همدان

زمان پایش: 10 دی 1400

پایشگران: بانو زهره خزائی

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان همدان

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hamedan

Province: Hamedan

Dates of observation: 31 December 2021

Birdwatchers: Zohreh Khazaei

Remarks: The first record of this species for Hamedan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۰۰ ، ۱۴:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سهره دمگاه سفید به شیراز در دی 1400

Record of arrival of Brambling to Shiraz in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سهره دمگاه سفید Fringilla montifringilla

شمار پرنده: 5 فرد

مکان پایش: شیراز

استان: فارس

دوره پایش: یک ماه

نخستین روز رسیدن: 3 دی1400

پایشگران: بانو الهام شنیتی

Species: Brambling Fringilla montifringilla

No. of individuals: 5 individuals

Monitoring place: Shiraz

Province: Fars

Monitoring period: one month

Arrival date of observation: 24 December 2021

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۰۰ ، ۱۱:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن توکای گلوسیاه به شیراز در دی 1400

Record of arrival of Black-throated Thrush to Shiraz in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: توکای گلوسیاه Turdus atrogularis

شمار پرنده: 3 فرد

مکان پایش: شیراز

استان: فارس

دوره پایش: یک ماه

نخستین روز رسیدن: 3 دی1400

پایشگران: بانو الهام شنیتی

Species: Black-throated Thrush Turdus atrogularis

No. of individuals: 3 individuals

Monitoring place: Shiraz

Province: Fars

Monitoring period: one month

Arrival date of observation: 24 December 2021

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۰۰ ، ۱۱:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت دارکوب قهوه ای در بندر لنگه در دی 1400

Record of Eurasian Wryneck in Bandar-e Lengeh in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دارکوب قهوه‌ای Jynx torquilla

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بندر لنگه

استان: هرمزگان

دوره پایش: --

زمان ثبت: 4 دی 1400

پایشگران: آقایان سیدعدنان هاشمی و پدرام خلیلی

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquilla

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Bandar-e Lengeh

Province: Hormozgan

Monitoring period: --

Arrival date: 25 December 2021

Observers: Seyed Adnan Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۰۰ ، ۱۰:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن چرخ ریسک سرآبی به کرج در آبان 1400

Record of arrival of Blue Tit to Karaj in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: چرخ ریسک سرآبی Cyanistes caeruleus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: جهانشهر، کرج

استان: البرز

دوره پایش: از 1 آبان 1400

نخستین روز رسیدن: 20 آبان 1400

پایشگران: رامین محمدی، ندا کوهی، اشکان صدیقی، سمیرا بامشادفر و محمود قنبرلو

Species: Blue Tit Cyanistes caeruleus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Jahanshahr, Karaj

Province: Alborz

Monitoring period: 23 October 2021

Arrival date of observation: 11 November 2021

Observers: Ramin Mohammadi, Neda Kuhi, Ashkan Sedighi, Samira Bamshadfar & Mahmud Ghanbarlu

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۰۰ ، ۱۲:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سهره نوک بزرگ به شیراز در آذر 1400

Record of arrival of Hawfinch to Shiraz in December 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه:  هرۀ نوک‌بزرگ Coccothraustes coccothraustes

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شیراز

استان: فارس

دوره پایش: از 22 آبان 1400

نخستین روز رسیدن: 22 آذر 1400

پایشگران: بانو الهام شنیتی

Species: Hawfinch Coccothraustes coccothraustes

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Shiraz

Province: Fars

Monitoring period: 13 October 2021

Arrival date of observation: 13 December 2021

Observers: Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۰۰ ، ۱۲:۱۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سسک تاج طلایی به سنندج در آذر 1400

Record of arrival of Goldcrest in Sanandaj in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک تاج طلایی Regulus regulus

شمار پرنده: 20 فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: از 1 آبان تا 2 آذر 1400

نخستین روز رسیدن: 2 آذر 1400

پایشگران: آقای شورش وهابی

Species: Goldcres Regulus regulus

No. of individuals: 20 individuals

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: 22 October to 23 November 2021

Arrival date of observation: 23 November 2021

Observers: Shoresh Vahabi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آذر ۰۰ ، ۱۴:۰۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن کاکایی سرسیاه کوچک به شیراز در آبان 1400

Record of arrival of Black-headed Gull to Shiraz in November 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: کاکایی سرسیاه کوچک Chroicephalus ridibundus

شمار پرنده: چند فرد

مکان پایش: شهر شیراز

استان: فارس

دوره پایش: از 1 مهر 1400 تا 13 آبان 1400

نخستین روز رسیدن: 13 آبان 1400

پایشگران: بانوان الهام شنیتی و راهله مهرآسا

Species: Black-headed Gull Chroicephalus ridibundus

No. of individuals: several individuals

Monitoring place: Shiraz

Province: Fars

Monitoring period: 23 October 2021

Arrival date of observation: 4 November 2021

Observers: Elham Shaniti & Raheleh Mehrasa

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۰۰ ، ۱۰:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سسک تاج طلایی به  تالش در آبان 1400

Record of arrival of Goldcrest to Talesh in October 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه:  سسک تاج‌طلایی   Regulus regulus

شمار پرنده: 3 فرد

مکان پایش: تالش

استان: گیلان

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 3 آبان 1400

پایشگران: آقای فردین نظیری

Species: Goldcres Regulus regulus

No. of individuals: 3 individuals

Monitoring place: Talesh

Province: Gilan

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 25 October 2021

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۰۰ ، ۱۵:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه‌ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن توکای گلوسیاه به مشهد در مهر 1400

Record of arrival of Black-throated Thrush to Mashhad in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: توکای گلوسیاه Turdus atrogularis

شمار پرنده: 2 فرد

مکان پایش: مشهد

استان: خراسان رضوی

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 6 مهر1400

پایشگران: آقای ابوالفضل جغتایی

Species: Black-throated Thrush Turdus atrogularis

No. of individuals: 2 individuals

Monitoring place: Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 28 September 2021

Observers: Abolfazl Joghataee

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۰۰ ، ۱۵:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن پلیکان خاکستری به بوشهر در شهریور 1400

Record of arrival of Dalmatian Pelican to Bushehr in September 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: پلیکان خاکستری Apus apus

مکان پایش: بوشهر

استان: بوشهر

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: یک فرد در روز 26 شهریور 1400 و 15 فرد در روز 30 شهریور 1400

پایشگر: آقای کوروش خلیلی

Species: Dalmatian Pelican Apus apus

Monitoring place: Bushehr

Province: Bushehr

Monitoring period: --

Arrival date of observation: one individual on 17 September 2021 and 15 individuals on 21 September 2021

Observers: Kourosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۰۰ ، ۱۴:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن دارکوب قهوه ای به سنندج در شهریور 1400

Record of arrival of Eurasian Wryneck to Sanandaj in April 2021

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: دارکوب قهوه‌ای Jynx torquilla

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: سنندج

استان: کردستان

دوره پایش: 1-17 شهریور 1400

نخستین روز رسیدن: 17 شهریور 1400

واپسین روز کوچیدن: 31 شهریور 1400

رفتارنگر: آقای شورش وهابی

Species: Eurasian Wryneck Jynx torquilla

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Sanandaj

Province: Kordestan

Monitoring period: 23 August to 8 September 2021

Arrival date: 8 September 2021

Departure date: 22 September 2021

Observers: Shoresh Vahabi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۰۰ ، ۱۳:۴۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت سسک تاج طلایی در مشگین شهر در آبان 1397

Record of Goldcrest in Meshgin-Shahr in October 2018

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: سسک تاج طلایی Regulus regulus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: پارک جنگلی مشگین شهر

استان: اردبیل

زمان پایش: 7 آبان 1397

پرنده نگران: آقای بهزاد جهانگیرزاده

یادداشت: نخستین ثبت این گونه برای استان اردبیل

Species: Goldcrest Regulus regulus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Meshgin-Shahr forest park

Province: Ardabil

Dates of observation: 29 October 2018

Birdwatchers: Behzad Jahangirzadeh

Remarks: The first record of this species for Ardabil province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۰۰ ، ۰۸:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن بادخورک دودی به بوشهر در شهریور 1400

Record of arrival of Pallid Swift to Bushehr in August 2021

 

چکیدۀ این ثبت

گونه: بادخورک دودی Apus pallidus

تعداد: 3 فرد

مکان پایش: بوشهر

استان: بوشهر

دوره پایش: از 10 مرداد 1400

نخستین روز رسیدن: 4 شهریور 1400

پایشگر: آقای کوروش خلیلی

Species: Pallid Swift Apus pallidus

No. of individuals: 3 individuals

Monitoring place: Bushehr

Province: Bushehr

Monitoring period: 1 to 26 August 2021

Arrival date of observation: 26 August 2021

Observers: Korosh Khalili

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ شهریور ۰۰ ، ۱۳:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت رکوردهای بازیابی حلقه گذاری در پرندگان ایران

All records of ringing recoveries of Iranian birds

ثبت تلیله نوک پهن حلقه گذاری شده در بمبئی و بازیابی شده در بوشهر

Record of Broad-billed Sandpiper ringed in Mumbai, recovered in Bushehr

 

چکیدۀ این ثبت

نام گونه: تلیله نوک پهن Calidris falcinellus

کد حلقه: حلقه پلاستیکی سفید با کد 5YS

سن و جنس: -

مکان حلقه گذاری: بمبمئی (هندوستان)

زمان حلقه گذاری: 4 فروردین 1400

نام حلقه گذار: --

مکان بازیابی حلقه: بوشهر (استان بوشهر، ایران)

زمان بازیابی حلقه: 21 مرداد 1400

نام یابنده حلقه: آقای کوروش خلیلی

Species: Broad-billed Sandpiper Calidris falcinellus

Ring code: White plastic ring 5YS

Age and sex: --

Place of ringing: Mumbai (India)

Date of ringing: 24 March 2021

Name of ringer: --

Place of recovery: Bushehr (Iran)

Date of recovery: 12 August 2021

Name of finder: Kourosh Khalili


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۰۰ ، ۱۵:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سار صورتی به الموت در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Rosy Starling to Alamut in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سار صورتی Pastor roseus

شمار پرنده: 50 فرد

مکان پایش: الموت

استان: قزوین

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 14 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: بانو پرستو هدایت زاده و آقای میثم پیکانی

Species: Rosy Starling Pastor roseus

No. of individuals: 50 individuals

Monitoring place: Alamut

Province: Qazvin

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 4 May 2021

Observers: Parastoo Heydari & Meysam Peykani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۹:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن سار صورتی به قزوین در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Rosy Starling to Qazvin in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: سار صورتی Pastor roseus

شمار پرنده: 4 فرد

مکان پایش: کوههای قزوین

استان: قزوین

دوره پایش: --

نخستین روز رسیدن: 14 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای بابک رنجبر

Species: Rosy Starling Pastor roseus

No. of individuals: 4 individuals

Monitoring place: Qazvin heights

Province: Qazvin

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 4 May 2021

Observers: Babak Ranjbar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۰۰ ، ۰۹:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Records of migration of species

ثبت رسیدن کوکوی معمولی به گنبد کاووس در اردیبهشت 1400

Record of arrival of Common Cuckoo to Gonbad-e Kavus in May 2021

 

چکیده این ثبت:

گونه: کوکوی معمولی Cuculus canorus

شمار پرنده: 5 فرد

مکان پایش: گنبد کاووس

استان: گلستان

دوره پایش: 5-17 اردیبهشت 1400

نخستین روز رسیدن: 17 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای محمدقربان کنعانی

Species: Common Cuckoo Cuculus canorus

No. of individuals: 5 individuals

Monitoring place: Gonbad-e Kavus

Province: Golestan

Monitoring period: 25 April to 7 May 2021

Arrival date of observation: 7 May 2021

Observers: Mohammad-Ghorban Kanani

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۳:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Observations of migration of species

ثبت رسیدن پری شاهرخ به بندر انزلی در اردیبهشت 1400

Record of arrival of European Golden Oriole to Bandar Anzali in May 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پری شاهرخ Oriolus oriolus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: بشمن، بندر انزلی

استان: گیلان

دوره پایش: 1 تا 18 اردیبهشت 1400

نخستین روز رسیدن: 18 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: بانو پانته آ گلزاری

یادداشت: آواز این پرنده ضبط شد.

Species: European Golden Oriole Oriolus oriolus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Beshman, Bandar Anzali

Province: Gilan

Monitoring period: 21 April to 8 May 2021

Arrival date of observation: 8 May 2021

Observers: Pantea Golzari

Remarks: Song of this bird was recorded.

 

-----

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Observations of migration of species

ثبت رسیدن پری شاهرخ به قزوین در اردیبهشت 1400

Record of arrival of European Golden Oriole to Qazvin in May 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پری شاهرخ Oriolus oriolus

شمار پرنده: 4 فرد

مکان پایش: قزوین

استان: قزوین

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 17 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای بابک رنجبر

Species: European Golden Oriole Oriolus oriolus

No. of individuals: 4 individuals

Monitoring place: Qazvin

Province: Qazvin

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 7 May 2021

Observers: Babak Ranjbar

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Observations of migration of species

ثبت رسیدن پری شاهرخ به دورود در اردیبهشت 1400

Record of arrival of European Golden Oriole to Dorud in May 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پری شاهرخ Oriolus oriolus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: جنگل بحرین، دورود

استان: لرستان

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 17 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای امین شهبازپور

Species: European Golden Oriole Oriolus oriolus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Bahrein forest, Dorud

Province: Lorestan

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 7 May 2021

Observers: Amin Shahbazpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت مهاجرت گونه ها

Observations of migration of species

ثبت رسیدن پری شاهرخ به شهداد در اردیبهشت 1400

Record of arrival of European Golden Oriole to Shahdad in May 2021

 

چکیده این ثبت:

نام گونه: پری شاهرخ Oriolus oriolus

شمار پرنده: یک فرد

مکان پایش: شهداد

استان: کرمان

دوره پایش: --

نخستین روز دیدن: 16 اردیبهشت 1400

رفتارنگران: آقای حامد تیموری

Species: European Golden Oriole Oriolus oriolus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Shahdad

Province: Kerman

Monitoring period: --

Arrival date of observation: 6 May 2021

Observers: Hamed Teymouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی