کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

جمع آوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در گندمان در بهمن 1397

Record of Common Pochard in Gandoman in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 50 فرد

محل مشاهده: تالاب گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 21 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 50 individuals

Place of observation: Gandoman wetland

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 10 February 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۷ ، ۱۳:۳۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در گندمان در بهمن 1397

Record of population of Northern Lapwing in Gandoman in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 150 فرد

محل مشاهده: گندمان

استان: چهارمحال و بختیاری

دوره مشاهدات: 21 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 150 individuals

Place of observation: Gandoman

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Period of observations: 10 February 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۷ ، ۱۳:۳۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت اولین رکورد کاکایی وگا از ایران

Record of the first record of Vega Gull from Iran

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی وگا Larus vegae

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قشم

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: 4 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد پرستگاری

شناسایی: ابوالقاسم خالقی زاده، درک اسکات، محسن ملاح و احسان طالبی

توضیحات: اولین رکورد موثق این گونه از ایران. همچنین گونه جدید برای استان هرمزگان.

Species: Vega Gull Larus vegae

No. of individuals: one individual

Date of observation: 24 January 2019

Place of observation: Qeshm Island

Province: Hormozgan

Observers: Mohammad-Javad Parastegari

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh, Derek Scott, Mohsen Mallah & Ehsan Talebi

Remarks: The first confirmed record of this species from Iran. Also, new species for Hormozgan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۷ ، ۱۳:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در شوشتر از آبان تا بهمن 1397

Record of Greater Spotted Eagle in Shushtar from November 2018 to February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: 3 فرد

محل مشاهده: شیلات کارون، شوشتر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: اواخر آبان تا اواخر بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور و علیرضا افشون

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 3 individuals

Place of observation: Karun fisheries, Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: from mid-November 2018 to mid-February 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour & Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۷ ، ۱۳:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت پلیکان خاکستری در بندرحسینی در بهمن 1397

Record of population of Dalmatian Pelican in Bandar-e Hosseini in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: پلیکان خاکستری Pelecanus crispus

تعداد پرنده: 5 فرد

محل مشاهده: بندر حسینی

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 20 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای سیدعدنان هاشمی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Dalmatian Pelican Pelecanus crispus

No. of individuals: 5 individuals

Place of observation: Bandar-e Hosseini

Province: Hormozgan

Period of observations: 9 February 2019

Observers: Seyed Adnan Hashemi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۷ ، ۱۲:۲۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت رکوردهای بازیابی حلقه گذاری در پرندگان ایران

All records of ringing recoveries of Iranian birds

ثبت بازیابی دلیجه معمولی از یزد در مرداد 1396

Record of recovery of Common Kestrel in Yazd in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دلیجه معمولی Falco tinnunculus

کد حلقه: Foit 2016 MZ 22

سن و جنس: --

مکان حلقه گذاری: --

تاریخ حلقه گذاری: ---

نام حلقه گذار: --

مکان بازیابی حلقه: یزد (استان یزد، ایران)

تاریخ بازیابی حلقه: 10 مرداد 1396

نام یابنده حلقه: آقای مسلم اکبری

Species: Common Kestrel Falco tinnunculus

Ring code: Foit 2016 MZ 22

Age and sex: --

Place of ringing: --

Date of ringing: --

Name of ringer: --

Place of recovery: Yazd (Yazd province, Iran)

Date of recovery: 1 August 2017

Name of finder: Moslem Akbari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۷ ، ۱۱:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوزی در تالاب هورالعظیم در تیر 1396

Record of Basra Reed Warbler in Hour-al-Azeem in July 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوزی Acrocephalus griseldis

تعداد پرنده: 3 فرد

تاریخ مشاهده: 29 تیر 1396

محل مشاهده: جنوب تالاب هور العظیم

استان: خوزستان

مشاهده کننده: آقای رضا نیک فلک

شناسایی عکس: --

Species: Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis

No. of individuals: 3 individuals

Date of observation: 20 July 2017

Place of observation: south of Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Observers: Reza Nikfalak

Identification: --

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۷ ، ۱۰:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت کورکور بال سیاه در شیراز در دی 1397

Record of Black-winged Kite in Shiraz in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: 20 کیلومتری جنوب شیراز

استان: فارس

تاریخ: دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای امین نیری

Type of important species: Increasing

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: one individual

Place of observation: 20 km south of Shiraz

Province: Fars

Dates of observation: January 2019

Observers: Amin Nayyeri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۷ ، ۱۰:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت اولین رکورد اگرت متوسط از ایران

Record of the first record of Intermediate Egret from Iran

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: اگرت متوسط Egretta intermedia

تعداد پرنده: یک فرد در میان 10 اگرت

محل مشاهده: اسکله خور تیاب

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: 30 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی علی اسلام و لینه لسه

شناسایی: علی علی اسلام، عباس عاشوری، ابوالقاسم خالقی زاده، محسن ملاح و حمید جباری

توضیحات: اولین رکورد موثق این گونه از ایران. همچنین گونه جدید برای استان هرمزگان.

Species: Intermediate Egret Egretta intermedia

No. of individuals: one individual among 10 egrets

Date of observation: 21 November 2018

Place of observation: Khour-e Tiab

Province: Hormozgan

Observers: Ali Alieslam & Laine Lasse

Identified by: Ali Alieslam, Abbas Ashoori, Abolghasem Khaleghizadeh, Mohsen Mallah & Hamid Jabbari

Remarks: The first confirmed record of this species from Iran. Also, new species for Hormozgan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۷ ، ۱۲:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکچک سیاه سرسفید در فکه در دی 1395

Record of White-crowned Wheatear in Fakkeh in December 2016

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک سیاه سرسفید Oenanthe leucopyga

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: فکه، مرز ایران-عراق

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 10 دی 1395

مشاهده کنندگان: آقای سید باقر موسوی

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

توضیحات: دومین رکورد این گونه از ایران؛ پس از اولین رکورد مشاهده نر این گونه از اهواز در تاریخ 10 مارس 1904 میلادی

Species: White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Fakkeh, Iran-Iraq border

Province: Khuzestan

Dates of observation: 30 December 2016

Observers: Seyed Bagher Mousavi

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

Remarks: The second record from Iran; since the first record of a male observed in Ahwaz on 10 March 1904.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۷ ، ۱۱:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری لک لک سفید در نقده در زمستان 1397

 Record of breeding White Stork in Naghadeh in winter 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: لک لک سفید Ciconia ciconia

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: والدین و یک آشیانه

مکان مشاهده: روستای عظیم خانلو، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 26 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده والدین و آشیانه

Species: White Stork Ciconia ciconia

No. of adults, nests, eggs, nestlings: Adults and a nest

Place of observation: Azim-Khanlu village, Naqadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 15 February 2019

Observers: Aziz Ozar

Type of confirmation: Observation of adult and nest

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۷ ، ۱۹:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کورکور بال سیاه در شوهان، دزفول در بهمن 1397

Record of breeding Black-winged Kite in Shohan, Dezful in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک آشیانه با 2 جوجه

مکان مشاهده: شوهان، دزفول

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 27 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه و جوجه

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one nest with 2 juveniles

Place of observation: Shohan, Dezful

Province: Khuzestan

Dates of observation: 16 February 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

Type of confirmation: Observation of nest and juvenile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۵۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری کورکور بال سیاه در دزفول در بهمن 1397

Record of breeding Black-winged Kite in Dezful in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: یک آشیانه با یک جوجه

مکان مشاهده: جنگل سوم شعبان، دزفول

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 28 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

نحوه تایید جوجه آوری: مشاهده آشیانه و جوجه

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of adults, nests, eggs, nestlings: one nest with one juvenile

Place of observation: 3 Shaban forest, Dezful

Province: Khuzestan

Dates of observation: 17 February 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

Type of confirmation: Observation of nest and juvenile


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۷ ، ۱۴:۴۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت گونه های جوجه آور کمیاب ایران

Records of rare breeding birds of Iran

ثبت جوجه آوری شاهین در دنا در بهار 1394

Record of breeding Barbary Falcon in Dena in spring 2015

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: شاهین Falco pelegrinoides

تعداد بالغین، آشیانه، تخم و جوجه: بالغین، یک آشیانه با 4 جوجه

مکان مشاهده: دنا

استان: کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ مشاهده: بهار 1394

مشاهده کنندگان: آقایان آریا شفائی پور و کرامت امیری

نحوه تایید گزارش جوجه آوری: مشاهده آشیانه و جوجه

Species: Barbary Falcon Falco pelegrinoides

No. of adults, nests, eggs, nestlings: parents, one nest with 4 nestlings

Place of observation: Dena P.A.

Province: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad

Date of observation: spring 2015

Observers: Arya Shafaeipour & Keramat Amiri

Type of confirmation: Observation of nest with nestlings

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۷ ، ۱۳:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده چکاوک درختی در استان خراسان رضوی

Observation of Wood Lark in Khorasan-e Razavi province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چکاوک درختی Lullula arborea

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: مشهد

استان: خراسان رضوی

تاریخ مشاهده: 24 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای احسان اردکانیان

توضیحات: گونه جدید برای استان خراسان رضوی

Species: Wood Lark Lullula arborea

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Mashhad

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 13 February 2019

Observers: Ehsan Ardakanian

Remarks: New species for Khorasan-e Razavi province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۷ ، ۱۳:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چکچک سیاه سرسفید در قطروئیه در بهمن 1397

Record of White-crowned Wheatear in Ghatrouiyeh in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چکچک سیاه سرسفید Oenanthe leucopyga

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منطقه قطروئیه

استان: فارس

تاریخهای مشاهده: 25 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد  محمدرحیمی

توضیحات: سومین رکورد این گونه از ایران و گونه جدید برای استان فارس.

Species: White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga

No. of individuals: one individual

Place of observation: Ghatrouiyeh

Province: Fars

Dates of observation: 14 February 2019

Observers: Mohammad  Mohammad-Rahimi

Remarks: The third record from Iran and new species for Fars province.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۷ ، ۱۲:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت چرخ ریسک پشت بلوطی سرسفید در آلاگل در بهمن 1397

Record of White-crowned Penduline Tit in Alagol in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چرخ ریسک پشت بلوطی سرسفید Remiz coronatus

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: تالاب آلاگل

استان: گلستان

تاریخهای مشاهده: 26 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای حمید جباری و خانم پگاه میرزایی

Species: White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Alagol wetland

Province: Golestan

Dates of observation: 15 February 2019

Observers: Hamid Jabbari & Pegah Mirzaie

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۷ ، ۱۲:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت غول حواصیل در تالاب هور العظیم در بهمن 1397

Record of Goliath Heron in Hour-al-Azeem in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غول حواصیل Ardea goliath

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: هور العظیم

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 16 و 29 بهمن 1397

مشاهده کننده: آقای موسی مدحجی

Species: Goliath Heron Ardea goliath

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hour-al-Azeem wetland

Province: Khuzestan

Date of observation: 5&18 February 2019

Observer: Musa Modheji

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۷ ، ۱۲:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد تالابی در کرخه در بهمن 1397

Record of Short-eared Owl in Karkheh in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد تالابی Asio flammeus

تعداد پرنده: یک فرد مرده

محل مشاهده: پارک ملی کرخه

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 29 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد الوندی

Type of important species: Population

Species: Short-eared Owl Asio flammeus

No. of individuals: One individual dead

Place of observation: Karkheh N.P.

Province: Khuzestan

Date of observation: 18 February 2019

Observers: Mohammad Alvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۷ ، ۱۲:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت خروس کولی معمولی در بوجاق در بهمن 1397

Record of population of Northern Lapwing in Boujagh in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 5000 فرد

محل مشاهده: بوجاق

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 24 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای ماهان مهرو و عباس علیزاده

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: 5000 individuals

Place of observation: Boujagh

Province: Gilan

Period of observations: 13 February 2019

Observers: Mahan Mahroo & Abbas Alizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۷ ، ۱۱:۵۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سسک خوزی در اهواز و شادگان در اردیبهشت 1396

Record of Basra Reed Warbler in Ahwaz & Shadegan in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سسک خوزی Acrocephalus griseldis

تعداد پرنده: 5 فرد در اهواز و 3 در شادگان

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقایان مارک بیمن و علی علی اسلام (2017)

Species: Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis

No. of individuals: 5 individuals in Ahwaz & 3 individuals in Shadegan

Province: Khuzestan

Date of observation: May 2016

Observers: Mark Beaman & Ali Alieslam (2017)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ بهمن ۹۷ ، ۱۳:۱۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در کرخه در اردیبهشت 1396

Record of Egyptian Nightjar in Karkheh in April 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius 

تعداد پرنده: 4 فرد

محل مشاهده: کرخه، شوش

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1396

مشاهده کنندگان: آقایان مارک بیمن و علی علی اسلام (2017)

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius 

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Karkheh, Shush

Province: Khuzestan

Period of observation: May 2017

Observers: Mark Beaman & Ali Alieslam (2017)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ بهمن ۹۷ ، ۱۳:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت مرغ حق جنوبی در توران در اردیبهشت 1396

Record of Pallid Scops Owl in Touran in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: مرغ حق جنوبی Otus brucei

تعداد پرنده: یک فرد

مکان مشاهده: توران

استان: سمنان

دوره مشاهدات: اردیبشهت 1396

مشاهده کنندگان: آقایان مارک بیمن و علی علی اسلام (2017)

توضیحات: گونه جدید برای استان سمنان

Species: Pallid Scops Owl Otus brucei

No. of individuals: one individual

Place of observation: Touran

Province: Semnan

Period of observation: May 2017

Observers: Mark Beaman & Ali Alieslam (2017)

Remarks: New species for Semnan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ بهمن ۹۷ ، ۱۳:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در کلاردشت در اردیبهشت 1396

Record of Semicollared Flycatcher in Kelardasht in May 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد: یک نر

مکان مشاهده: کلاردشت

استان: مازندران

دوره مشاهدات: اردیبشهت 1396

مشاهده کنندگان: آقایان مارک بیمن و علی علی اسلام (2017)

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: One male

Place of observation: Kelardasht

Province: Mazandaran

Period of observation: May 2017

Observers: Mark Beaman & Ali Alieslam (2017)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ بهمن ۹۷ ، ۱۳:۰۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت کورکور سیاه در آبادان در دی 1397

Record of population of Black Kite in Abadan in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور سیاه Milvus migrans

تعداد: 500 فرد

مکان پایش: آبادان

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 20 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Black Kite Milvus migrans

No. of individuals: 500 individuals

Monitoring place: Abadan

Province: Khuzestan

Date of observation: 10 January 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ بهمن ۹۷ ، ۱۲:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت کورکور سیاه در اروندکنار در دی 1397

Record of population of Black Kite in Arvand-Kenar in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور سیاه Milvus migrans

تعداد: 200 فرد

مکان پایش: اروندکنار

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 21 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Species: Black Kite Milvus migrans

No. of individuals: 200 individuals

Monitoring place: Arvand-Kenar

Province: Khuzestan

Date of observation: 11 January 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ بهمن ۹۷ ، ۱۲:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت کورکور سیاه در امیدیه در آبان 1397

Record of population of Black Kite in Omidieh in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور سیاه Milvus migrans

تعداد: 200 فرد

مکان پایش: امیدیه

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 19 آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای کوروش خلیلی

Species: Black Kite Milvus migrans

No. of individuals: 200 individuals

Monitoring place: Omidieyeh

Province: Khuzestan

Date of observation: 10 November 2018

Observers: Korosh Khalili

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ بهمن ۹۷ ، ۱۲:۳۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت جمعیت کورکور سیاه در کارون از آبان تا دی 1397

Record of population of Black Kite in Karun from November 2018 to January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کورکور سیاه Milvus migrans

تعداد: 100 فرد

مکان پایش: کارون

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: از آبان تا دی 1397

مشاهده کنندگان: آقایان کرامت حافظی و علیرضا افشون

Species: Black Kite Milvus migrans

No. of individuals: 100 individuals

Monitoring place: Karun

Province: Khuzestan

Date of observation: November 2018 to January 2019

Observers: Keramat Hafezi & Alireza Afshoon

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ بهمن ۹۷ ، ۱۲:۲۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در کانی برازان در شهریور 1397

Record of European Turtle Dove in Kani-Barazan in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: کانی برازان

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 16 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا مفتوحی و علی اصغر رحیم زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: one individual

Place of observation: Kani-Barazan

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 7 September 2018

Observers: Alireza Maftouhi & Ali-Asghar Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در پاسارگاد در شهریور 1397

Record of European Turtle Dove in Pasargad in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: پاسارگاد

استان: فارس

تاریخ مشاهده: شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقایان مصطفی شریفی و ساسان عسکریان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: one individual

Place of observation: Pasargad

Province: Fars

Date of observation: September 2018

Observers: Mostafa Sharifi & Sasan Askarian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت قمری معمولی در بوانات در مرداد 1397

Record of European Turtle Dove in Bavanat in July 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: قمری معمولی Streptopelia turtur

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: سرچهان، بوانات

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 1 مرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد مرادپور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: European Turtle Dove Streptopelia turtur

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarchahan, Bavanat

Province: Fars

Date of observation: 23 July 2018

Observers: Mohammad Moradpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش درمان عقاب شاهی در اهواز در دی 1397

Report of treatment of Eastern Imperial Eagle in Ahwaz in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: درمان یک فرد عقاب شاهی

گونه های هدف: عقاب شاهی Aquila heliaca

محل اقدام: کشت و صنعت امیرکبیر، اهواز

استان: خوزستان

دوره اقدام: 16 دی 1397

اجرا کنندگان: آقای سعید یزدانی

نتیجه اقدام: درمان یک فرد عقاب شاهی در تاریخ 16 دی 1397

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Treatment of one individual of Eastern Imperial Eagle

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

Place of action: AmirKabir farming co, Ahwaz

Province: Khuzestan

Period of action: 6 January 2019

Conducted by: Saeed Yazdani

Action results: Treatment of one individual of Eastern Imperial Eagle on 6 January 2019

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش درمان عقاب شاهی در بهبهان در دی 1397

Report of treatment of Eastern Imperial Eagle in Behbahan in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: درمان یک فرد عقاب شاهی

گونه های هدف: عقاب شاهی Aquila heliaca

محل اقدام: زیدون، بهبهان

استان: خوزستان

دوره اقدام: 7 دی 1397

اجرا کنندگان: آقایان کوروش کوپی و علی احمدی

نتیجه اقدام: درمان یک فرد عقاب شاهی در تاریخ 7 دی 1397

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Treatment of one individual of Eastern Imperial Eagle

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

Place of action: Zeydun, Behbahan

Province: Khuzestan

Period of action: 28 December 2018

Conducted by: Korosh Kopi & Ali Ahmadi

Action results: Treatment of one individual of Eastern Imperial Eagle on 28 December 2018

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش رهاسازی شاه بوف در کرخه در دی 1397

Report of release of Eurasian Eagle Owl in Karkheh in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی یک فرد شاه بوف

گونه های هدف: شاه بوف Bubo bubo

محل اقدام: کزخه

استان: خوزستان

دوره اقدام: 7-11 دی 1397

اجرا کنندگان: آقایان مهدی منجزی، محمد الوندی و خضیر اسماعیلی

نتیجه اقدام: رهاسازی یک فرد شاه بوف در تاریخ 11 دی 1397

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Release of one individual of Eurasian Eagle Owl

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

Place of action: Karkheh

Province: Khuzestan

Period of action: 28-31 December 2018 and 1 January 2019

Conducted by: Mehdi Monjazi, Mohammad Alvandi & Khazir Esmaili

Action results: Release of one individual of Eurasian Eagle Owl on 1 January 2019

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم درایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در پرند در دی 1396

Records of Steppe Eagle in Parand in January 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalanesis

تعداد: یک فرد

محل مشاهده: پرند

استان: تهران

دوره مشاهده: 16 دی 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی حاجی آبادی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalanesis

No. of individuals: One individual

Place of observation: Parand

Province: Tehran

Period of observations: 6 January 2018

Observers: Ali Hajiabadi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۱۰:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت خروس کولی معمولی در بوجاق در مهر 1397

Record of Northern Lapwing in Boujagh in August 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه:  لیست سرخ جهانی

گونه: خروس کولی معمولی Vanellus vanellus

تعداد پرنده: 9 فرد

محل مشاهده: بوجاق

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 9 شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای ماهان مهرو و عباس علیزاده

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Northern Lapwing Vanellus vanellus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Boujagh

Province: Gilan

Period of observations: 31 August 2018

Observers: Mahan Mahroo & Abbas Alizadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۰۸:۵۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری (کوچک) در ترکمن صحرا در اردیهشت 1397

Record of Egyptian Vulture in Turkmen Sahra in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: ترکمن صحرا

استان: گلستان

تاریخ مشاهده: 15 اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای امین نیری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Turkmen Sahra

Province: Golestan

Date of observation: 5 May 2018

Observers: Amin Nayyeri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۰۸:۴۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت زنگوله بال در میانکاله در اوایل آبان 1396

Record of Little Bustard in Miankaleh in October 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: زنگوله بال Tetrax tetrax

تعداد: 1000 فرد

مکان مشاهده: تالاب میانکاله

استان: مازندران

تاریخ مشاهده: اوایل آبان 1396

مشاهده کننده: آقای فرشاد شبستری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Little Bustard Tetrax tetrax

No. of individuals: 1000 individual

Place of observation: Miankaleh wetland

Province: Mazandaran

Date of observation: late October 2017

Observers: Farshad Shabestari

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ بهمن ۹۷ ، ۰۸:۳۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش رهاسازی شاه بوف در کارون در آذر 1397

Report of release of Eurasian Eagle Owl in Karun in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی یک فرد شاه بوف

گونه های هدف: شاه بوف Bubo bubo

محل اقدام: کارون

استان: خوزستان

دوره اقدام: از 10 فروردین 1397

اجرا کنندگان: آقای سرحان خلف دخت

نتیجه اقدام: رهاسازی یک فرد شاه بوف در تاریخ 20 آذر 1397

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Release of one individual of Eurasian Eagle Owl

Species: Eurasian Eagle Owl Bubo bubo

Place of action: Karun

Province: Khuzestan

Period of action: 11 December 2018

Conducted by: Sarhan Khalafdokht

Action results: Release of one individual of Eurasian Eagle Owl on 11 December 2018

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۹:۴۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران با پروبال غیرعادی

Records of aberrations in plumage colouration in Iranian birds

مشاهده گنجشک خانگی با شکم قرمز در لامرد

Observation of House Sparrow with rufous belly in Lamerd

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک خانگی  Passer domesticus

نوع غیرعادی: قرمزگرایی در شکم

تعداد پرنده: یک ماده

محل مشاهده: لامرد

استان: فارس

تاریخ مشاهده: 23 دی 1397

عکاس: آقای عقیل خضری

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of Aberration: Erythrism with rufous belly

No of individuals: one female

Place of observation: Lamerd

Province: Fars

Date of observation: 13 January 2019

Observers: Aghil Khezri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۹:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران با پروبال غیرعادی

Records of aberrations in plumage colouration in Iranian birds

ثبت گنجشک خانگی با پشت نارنجی در نقده

Record of House Sparrow with orange back in Naghadeh

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک خانگی  Passer domesticus

نوع غیرعادی: قرمزگرایی در پشت

تعداد پرنده: یک نر

محل مشاهده: دره سلطان یعقوب، نقده

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: 15 دی 1397

عکاس: آقای عزیز عذار

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of Aberration: Erythrism with orange back

No of individuals: one male

Place of observation: Soltan-Yaghub valley, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Date of observation: 5 January 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۸:۴۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت پرندگان ایران با پروبال غیرعادی

Records of aberrations in plumage colouration in Iranian birds

ثبت گنجشک خانگی با شکم نارنجی در کبودرآهنگ

Record of House Sparrow with orange belly in Kabudar-Ahang

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: گنجشک خانگی  Passer domesticus

نوع غیرعادی: قرمزگرایی در شکم

تعداد پرنده: یک ماده

محل مشاهده: شیرین سو، کبودرآهنگ

استان: همدان

تاریخ مشاهده: 25 فروردین 1397

عکاس: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Species: House Sparrow Passer domesticus

Type of Aberration: Erythrism with orange belly

No of individuals: one female

Date of observation: 15 April 2018

Place of observation: Shirin-Sou, Kabudar-Ahang

Province: Hamedan

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۸:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت کاکایی دودی در تیاب در بهمن 1397

Record of Sooty Gull in Tiab in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کاکایی دودی Ichthyaetus (Larus) hemprichii

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تیاب، میناب

استان: هرمزگان

تاریخهای مشاهده: 19 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان پرهام بیهقی، ساره مسعودی، هومن درودی، امیر بیگ پور، علی سهل البیع و خانم الهام شنیتی

Species: Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii

No. of individuals: One individual

Place of observation: Tiab, Minab

Province: Hormozgan

Dates of observation: 8 February 2019

Observers: Parham Beuhaghi, Sareh Masoudi, Houman Doroudi, Amir Beigpour, Ali Sahlolbei' & Elham Shaniti

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۸:۱۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد خالدار کوچک در گتوند در بهمن 1397

Record of Spotted Owlet in Gotvand in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد خالدار کوچک Athene brama

تعداد: 4 فرد

محل مشاهده: کیارس، گتوند

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 20 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علی بیات، جمشید سعیدی، فرزاد سلیمانی و هادی ابراهیمی

Type of important species: Population

Species: Spotted Owlet Athene brama

No. of individuals: 4 individuals

Place of observation: Kiaras, Gotvand

Province: Khuzestan

Dates of observation: 9 February 2019

Observers: Ali Bayat, Jamshid Saeedi, Farzad Soleymani & Hadi Ebrahimi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۷:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت بلبل خرما در قصر شیرین در بهمن 1397

Record of White-eared Bulbul in Qasr-e Shirin in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: بلبل خرما Pycnonotus leucotis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: قصر شیرین

استان: کرمانشاه

دوره مشاهدات: 16 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمدجواد رستمی احمدوندی

Type of important species: Increasing

Species: White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Qasr-e Shirin

Province: Kermanshah

Period of observations: 5 February 2019

Observers: Mohammad-Javad Rostami-Ahmadvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۷:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در بوانات در بهمن 1397

Record of Steppe Eagle in Bavanat in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سرچهان، بوانات

استان: فارس

دوره مشاهدات: 15 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای محمد مرادپور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: one individual

Place of observation: Sarchahan, Bavanat

Province: Fars

Period of observations: 4 February 2019

Observers: Mohammad Moradpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۷:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت اردک مرمری در بامدژ در بهمن 1397

Record of population of Marbled Duck in Bamdezh in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری Marmaronetta angustirostris

تعداد پرنده: 22 فرد

محل مشاهده: تالاب بامدژ

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 15 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان حجت طاهری و جبار منصوری

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: 22 individuals

Place of observation: Bamdezh wetland

Province: Khuzestan

Period of observations: 4 February 2019

Observers: Hojjat Taheri & Jabbar Mansouri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۶:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب خالدار بزرگ در کارون از آبان تا بهمن 1397

Record of Greater Spotted Eagle in Karun from November 2018 to February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب خالدار بزرگ (تالابی) Clanga clanga

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: شهرستان کارون

استان: خوزستان

دوره مشاهدات:اوایل آبان تا اوایل بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقایان علیرضا افشون و کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Greater Spotted Eagle Clanga clanga

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Karun county

Province: Khuzestan

Period of observations: from November 2018 to February 2019

Observers: Alireza Afshoon & Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۷ ، ۰۶:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

مشاهده گونه ها در استانها

Observations of species in provinces

مشاهده سهره دمگاه سفید در استان چهارمحال و بختیاری

Observation of Brambling in Chahar-Mahal & Bakhtiari province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره دمگاه سفید Fringilla montifringilla

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: بروجن

استان: چهارمحال و بختیاری

تاریخ مشاهده: 25 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

توضیحات: گونه جدید برای استان چهارمحال و بختیاری

Species: Brambling Fringilla montifringilla

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Borujen

Province: Chahar-Mahal & Bakhtiari

Dates of observation: 14 February 2019

Observers: Keramat Hafezi

Remarks: New species for Chahar-Mahal & Bakhtiari province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۷ ، ۲۱:۳۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت جمعیت دراج در شوشتر در بهمن 1397

Record of population of Black Francolin in Shushtar in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دراج Francolinus francolinus

تعداد پرنده: 150 فرد

محل مشاهده: شیلا کارون، شوشتر

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Type of important species: Population

Species: Black Francolin Francolinus francolinus

No. of individuals: 150 individuals

Place of observation: Karun fisheries, Shushtar

Province: Khuzestan

Period of observations: February 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۷ ، ۲۱:۳۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی