کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۹۸ مطلب در فروردين ۱۳۹۸ ثبت شده است

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود کوکوی معمولی به اندیمشک در فروردین 1398

Record of arrival of Common Cuckoo to Andimeshk in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: کوکوی معمولی Cuculus canorus

تعداد: یک فرد

مکان پایش: سد دز، اندیمشک

استان: خوزستان

دوره پایش:

اولین تاریخ مشاهده: 14 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای عبدالحسین بهرامی پور

Species: Common Cuckoo Cuculus canorus

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Dez dam, Andimeshk

Province: Khuzestan

Monitoring period:

Arrival date of observation: 3 April 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود زنبورخوار معمولی به اندیمشک در فروردین 1398

Record of arrival of European Bee-eater to Andimeshk in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

تعداد: 14 فرد

مکان پایش: سد دز، اندیمشک

استان: خوزستان

دوره پایش:

اولین تاریخ مشاهده: 21 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور و علی بهرامی پور

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: 14 individuals

Monitoring place: Dez dam, Andimeshk

Province: Khuzestan

Monitoring period:

Arrival date of observation: 10 April 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour & Ali Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۲۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت گیلانشاه دم سیاه در شیرین سو در آبان 1397

Record of Black-tailed Godwit in Shirin-Sou in November 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: سد شیرین سو

استان: همدان

تاریخهای: آبان 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Shirin-Sou dam

Province: Hamedan

Period of observations: November 2018

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب ماهیگیر در شیرین سو در مهر 1397

Record of Western Osprey in Shirin-Sou in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سد شیرین سو

استان: همدان

دوره مشاهدات: مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: Population

Species: Western Osprey Pandion haliaetus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Shirin-Sou dam

Province: Hamedan

Period of observations: October 2018

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک مرمری در مهاباد در مهر 1397

Record of Marbled Duck in Mahabad in October 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک مرمری  Marmaronetta angustirostris

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: مهاباد

استان: آذربایجان غربی

تاریخ مشاهده: مهر 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Marbled Duck Marmaronetta angustirostris

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mahabad

Province: West Azarbaijan

Date of observation: October 2018

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت دورگه سارگپه جنگلی تاجدار و معمولی در دهبارز، رودان در فروردین 1398

Record of hybrid Crested Honey Buzzard x European Honey Buzzard in Dehbarez, Rudan in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دورگه سارگپه جنگلی تاجدار و سارگپه جنگلی معمولی

نوع ناهنجاری: دورگه

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: دهبارز، رودان

استان: هرمزگان

تاریخ مشاهده: 14 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای رضا درویشی نژاد

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده و دیک فورسمن

توضیحات: از ویژگیهای منتسب به سارگپه جنگلی معمولی اینکه، چشمها سیاه نیستند. از ویژگیهای سارگپه جنگلی تاجدار اینکه، در زیر دم دو نوار تیره پهن دیده می شود.

Species: Crested Honey Buzzard x European Honey Buzzard

Type of aberration: Hybrid

No. of individuals: One individual

Place of observation: Dehbarez, Rudan

Province: Hormozgan

Date of observation: 3 April 2019

Observers: Reza Darvishinezad

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh & Dick Forsman

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۸ ، ۰۸:۲۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت دورگه سارگپه جنگلی تاجدار و معمولی در دزفول در فروردین 1398

Record of hybrid Crested Honey Buzzard x European Honey Buzzard in Dezful in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دورگه سارگپه جنگلی تاجدار و سارگپه جنگلی معمولی

نوع ناهنجاری: دورگه

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: پایگاه هوایی دزفول، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 13 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

شناسایی کنندگان: ابوالقاسم خالقی زاده

توضیحات: از ویژگیهای سارگپه جنگلی تاجدار اینکه، لکه تیره بزرگ زیر خم بال دیده نمی شود، در زیر بال نوار نازک تیره در میان شاهپرهای اولیه دیده می شود، در زیر بال پرها به رنگ حنایی و در زیر شاهپرهای ثانویه، چند ردیف خطوط تیره نازک دیده می شود و نوک بال دارای 6 انگشت است. از ویژگیهای منتسب به سارگپه جنگلی معمولی اینکه، چشمها سیاه نیستند، نوار پایانی دم پهن نیست، تیرگی زیر چانه و اطراف گلو وجود ندارد.

Species: Crested Honey Buzzard x European Honey Buzzard

Type of aberration: Hybrid

No. of individuals: One individual

Place of observation: Dezful Airforce site

Province: Khuzestan

Date of observation: 2 April 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

Identified by: Abolghasem Khaleghizadeh

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۸ ، ۰۸:۲۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت سارگپه جنگلی تاجدار در دزفول در فروردین 1398

Record of Crested Honey Buzzard in Dezful in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سارگپه جنگلی تاجدار Pernis ptilorhynchus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: سنجر، دزفول

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 21 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Species: Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Sanjar, Dezful

Province: Khuzestan

Dates of observation: 10 April 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ فروردين ۹۸ ، ۰۸:۰۰
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت هوبره در خاتم در شهریور 1397

Record of population of Macqueen’s Bustard in Khatam in September 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هوبره Chlamydotis macqueeni

تعداد: 30 فرد

مکان مشاهده: خاتم

استان: یزد

تاریخهای مشاهده: شهریور 1397

مشاهده کنندگان: آقای حمید دهوئی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Macqueen’s Bustard Chlamydotis macqueeni

No. of individuals: 30 individuals

Place of observation: Khatam

Province: Yazd

Dates of observation: September 2018

Observers: Hamid Dehoi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۰۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت هوبره در خاتم در مرداد 1396

Record of population of Macqueen’s Bustard in Khatam in August 2017

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: هوبره Chlamydotis macqueeni

تعداد: 60 فرد

مکان مشاهده: خاتم

استان: یزد

تاریخهای مشاهده: مرداد 1396

مشاهده کنندگان: آقای حمید دهوئی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Macqueen’s Bustard Chlamydotis macqueeni

No. of individuals: 60 individuals

Place of observation: Khatam

Province: Yazd

Dates of observation: August 2017

Observers: Hamid Dehoi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت کرکس مصری در بیجار در خرداد 1397

Record of Egyptian Vulture in Bijar in June 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: کرکس مصری (کوچک) Neophron percnopterus

تعداد: 10 فرد

مکان مشاهده: بیجار

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: خرداد 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Egyptian Vulture Neophron percnopterus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Bijar

Province: Kordestan

Date of observation: June 2018

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود سنگ چشم تورانی به شوشتر در فروردین 1398

Record of arrival of Turkestan Shrike to Ahwaz in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سنگ چشم تورانی Lanius phoenicuroides

تعداد پرنده: یک فرد

مکان پایش: شوشتر

استان: خوزستان

دوره پایش: 10-22 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: یک فرد در تاریخ 22 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

شناسایی کنندگان: شاهو دربندی

Species: Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides

No. of individuals: one individual

Monitoring place: Shushtar

Province: Khuzestan

Monitoring period: 30 March to 11 April 2019

Arrival date of observation: 11 April 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

Identified by: Shaho Darbandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود زنبورخوار معمولی به دزفول در فروردین 1398

Record of arrival of European Bee-eater to Dezful in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: زنبورخوار معمولی Merops apiaster

تعداد: 100 فرد

مکان پایش: سردشت، دزفول

استان: خوزستان

دوره پایش: از 10 تا 19 فروردین 1398

اولین تاریخ مشاهده: 19 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی پورعابدی و آرش شامی

Species: European Bee-eater Merops apiaster

No. of individuals: 100 individuals

Monitoring place: Sardasht, Dezful

Province: Khuzestan

Monitoring period: from 30 March to 8 April 2019

Arrival date of observation: 8 April 2019

Observers: Mehdi Pourabedi & Arash Shami

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۴۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت اولین و آخرین روز مهاجرت گونه ها

Records of arrival and departure dates of species

ثبت ورود چک سیبری به تالاب حسنلو در فروردین 1398

Record of arrival of Siberian Stonechat in Hasanlu in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: چک سیبری Saxicola maurus

تعداد: 6 فرد

مکان پایش: تالاب حسنلو

استان: آذربایجان غربی

دوره پایش: --

اولین تاریخ مشاهده: 3 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای عزیز عذار

Species: Siberian Stonechat Saxicola maurus

No. of individuals: 6 individuals

Monitoring place: Hasanlu wetland, Naghadeh

Province: West Azarbaijan

Monitoring period: --

Arrival/departure date of observation: 23 March 2019

Observers: Aziz Ozar

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت درنای طناز در زریبار در فروردین 1398

Record of Demoiselle Crane in Zaribar in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: درنای طناز Grus virgo

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالاب زریبار

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 22 فروردین 1398

مشاهده کننده: آقایان جلال پزشک و سید ناصح حسینی

توضیحات: گونه جدید برای استان کردستان.

Species: Demoiselle Crane Grus virgo

No. of individuals: One individual

Place of observation: Zaribar wetland

Province: Kordestan

Date of observation: 11 April 2019

Observer: Jalal Pezeshk & Seyed Naseh Hosseini

Remarks: New species for Kordestan province.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۳۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در شیراز در اسفند 1396

Record of Eastern Imperial Eagle in Shiraz in March 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد پرنده: 7  فرد

محل مشاهده: شیراز

استان: فارس

دوره مشاهدات: اسفند 1396

مشاهده کنندگان: آقای علی ثقفی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: 7 individuals

Place of observation: Shiraz

Province: Fars

Period of observations: March 2018

Observers: Ali Saghafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش سومین پروژه ایمن سازی خطوط برق برای جلوگیری از برق گرفتگی پرندگان در تالاب میقان در اردیبهشت 1397

Report of the third stage of safeguarding powerlines for birds in Meyghan wetland in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: سومین مرحله از ایمن سازی خطوط برق برای جلوگیری از برق گرفتگی پرندگان

گونه های هدف: پرندگان شکاری

محل اقدام: تالاب میقان، اراک

استان: مرکزی

دوره اقدام: اردیبهشت 1397

اجراکنندگان: آقایان محمد اله داد، علی اکبر بصیری و محمود کلنگری و کمیته برق و پرندگان ایران و شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

نتیجه این اقدام: تعداد 15 تیر برق برای جلوگیری از برق گرفتگی پرندگان شکاری مقیم و مهاجر تالاب میقان ایمن شد.

گزارشگران: خانم ماندانا حضرتی

Type of action: Third stage of safeguarding powerlines

Species: Birds of prey

Place of action: Meyghan wetland, Arak

Period of action: May 2018

Conducted by: Mohammad Allahdad, Ali-Akbar Basiri, Mahmoud Kolnegari, Iran Birds and Power Lines Committee (IBPLC), Arak and Markazi provincial company of power dispatching

Action results: 15 power polls were safed for preventing from electrocution of birds of prey.

Reporters: Mandana Hazrati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۰۵
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب شاهی در بردسیر در فروردین 1398

Record of Eastern Imperial Eagle in Bardsir in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب شاهی Aquila heliaca

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: بردسیر

استان: کرمان

دوره مشاهدات: 8 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای مجید خالقی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca

No. of individuals: one individual

Place of observation: Bardsir

Province: Kerman

Period of observations: 28 March 2019

Observers: Majid Khaleghi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۵:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت شبگرد مصری در بهبهان در فروردین 1398

Record of Egyptian Nightjar in Behbahan in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: زیدون، بهبهان

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 7 فروردین 1398

مشاهده کننده: آقایان کوروش کوپی و حسین علیان

Type of important species: Migration

Species: Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Zeidun, Behbahan

Province: Khuzestan

Period of observations: 27 March 2019

Observers: Korosh Kopi & Hossein Alian

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۵:۱۸
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت سهره ریز هندی در بندرعباس در فروردین 1398

Record of population of Indian Silverbill in Bandar Abbas in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال افزایش

گونه: سهره ریز هندی Euodice malabarica

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بندرعباس

استان: هرمزگان

دوره مشاهدات: 7 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان علی اصغر رحیم زاده و حامد رحیم زاده

Type of important species: Increasing

Species: Indian Silverbill Euodice malabarica

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bandar Abbas

Province: Hormozgan

Period of observations: 27 March 2019

Observers: Ali-Asghar Rahimzadeh & Hamed Rahimzadeh

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۵:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت توکای پهلوسرخ در گرمه در بهمن 1397

Record of Redwing in Garmeh in January 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: توکای پهلوسرخ Turdus iliacus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: گرمه

استان: خراسان شمالی

دوره مشاهدات: 11 بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای علی حیدری

توضیحات: گونه جدید برای استان خراسان شمالی

Type of important species: IUCN Redlist (Near Threatened)

Species: Redwing Turdus iliacus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Garmeh

Province: North Khorasan

Period of observations: 31 January 2019

Observers: Ali Heidari

Remarks: New species for Noth Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۵:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در میشداغ در فروردین 1398

Record of Pallid Harrier in Mishdagh in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: منطقه حفاظت شده میشداغ

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 9 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای محمد عرب

شناسایی کنندگان: محسن ملاح

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Mishdagh P.A.

Province: Khuzestan

Period of observations: 29 March 2019

Observers: Mohammad Arab

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۵۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت سنقر سفید در خاتم در آذر 1397

Record of Pallid Harrier in Khatam in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: سنقر سفید Circus macrourus

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: خاتم

استان: یزد

دوره مشاهدات: آذر 1397

مشاهده کنندگان: آقای حمید دهویی

شناسایی: محسن ملاح

توضیحات: گونه جدید برای استان یزد

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Pallid Harrier Circus macrourus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Khatam

Province: Yazd

Period of observations: December 2018

Observers: Hamid Dehoi

Remarks: New species for Yazd province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۵۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب خالدار کوچک در دزفول در فروردین 1398

Record of Lesser Spotted Woodpecker in Dezful in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب خالدار کوچک Dendrocopos minor

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: سالندکوه، دزفول

استان: خوزستان

تاریخ مشاهده: 22 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان مهدی پورعابدی و آرش شامی

شناسایی کنندگان: حمید جباری

توضیحات: گونه جدید برای استان خوزستان

Species: Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor

No. of individuals: One individual

Place of observation: Saland-Kuh, Dezful

Province: Khuzestan

Period of observation: 11 April 2019

Observers: Mehdi Pourabedi & Arash Shami

Identified by: Hamid Jabbari

Remarks: New species for Khuzestan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۴۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت همه رکوردهای پرندگان کمیاب ایران

All records of rare birds of Iran

ثبت دارکوب خالدار کوچک در زریوار در فروردین 1398

Record of Lesser Spotted Woodpecker in Zarivar in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: دارکوب خالدار کوچک Dendrocopos minor

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: زریوار

استان: کردستان

تاریخ مشاهده: 10 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان آزاد توکلی و محسن عباسی

Species: Lesser Spotted Woodpecker Dendrocopos minor

No. of individuals: One individual

Place of observation: Zarivar

Province: Kordestan

Period of observation: 30 March 2019

Observers: Azad Tavakkoli & Mohsen Abbasi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۳۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در زریوار در فروردین 1398

Record of Semicollared Flycatcher in Zarivar in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: زریوار

استان: کردستان

دوره مشاهدات: 10 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان آزاد توسلی و محسن عباسی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Zarivar

Province: Kordestan

Period of observation: 30 March 2019

Observers: Azad Tavakkoli & Mohsen Abbasi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۳۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در بختگان در فروردین 1398

Record of Short-toed Eagle in Bakhtegan in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: بختگان

استان: فارس

دوره مشاهدات: 7 فروردین 1398

مشاهده کنندگان:

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Bakhtegan

Province: Fars

Period of observations: 27 March 2019

Observers: Mohammad Moradpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در سمنان در فروردین 1398

Record of Semicollared Flycatcher in Semnan in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: منطقه شکار ممنوع خنار، سمنان

استان: سمنان

دوره مشاهدات: 14 فروردین 1398

مشاهده کننده: آقایان کاوه پیوندی و ماهان ساسانی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: One individual

Place of observation: Khonar No-hunting Area, Semnan

Province: Semnan

Period of observation: 3 April 2019

Observers: Kaveh Peyvandi & Mahan Sasani

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۱۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در اوین، تهران در فروردین 1398

Record of Semicollared Flycatcher in Evin, Tehran in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد پرنده: یک نر و یک ماده

محل مشاهده: باغ کشاورزی، اوین، تهران

استان: تهران

دوره مشاهدات: 14 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای ابوالقاسم خالقی زاده

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: One male and one female

Place of observation: Keshavarzi Garden, Evin, Tehran

Province: Tehran

Period of observation: 3 April 2019

Observers: Abolghasem Khaleghizadeh


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۰۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در سنندج در فروردین 1398

Record of Semicollared Flycatcher in Sanandaj in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد پرنده: یک نر در تاریخ 14 فروردین 1398 و یک ماده در تاریخ 19 فروردین 1398

محل مشاهده: سنندج

استان: کردستان

مشاهده کنندگان: آقای شورش وهابی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: One male on 3 April 2019 and one female on 8 April 2019

Place of observation: Sanandaj

Province: Kordestan

Observers: Shoresh Vahabi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۰۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در دزفول در فروردین 1398

Record of Semicollared Flycatcher in Dezful in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد: 2 فرد

مکان مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 14 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای مهدی پورعابدی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation:  Dezful

Province: Khuzestan

Period of observation: 3 April 2019

Observers: Mehdi Pourabedi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۵۴
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت مگس گیر نیم طوق در اهواز در فروردین 1398

Record of Semicollared Flycatcher in Ahwaz in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: مگس گیر نیم طوق Ficedula semitorquata

تعداد: یک نر در تاریخ 7 فروردین 1398 توسط آقای کرامت حافظی و یک ماده در تاریخ 17 فروردین 1398 توسط آقای علیرضا افشون

مکان مشاهده: اهواز

استان: خوزستان

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata

No. of individuals: One male on 27 March 2019 by Keramat Hafezi and one female on 6 April 2019 by Alireza Afshoon

Place of observation: Ahwaz

Province: Khuzestan 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت طاووسک در تالش در فروردین 1398

Record of Grey-headed Swamphen in Talesh in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: طاووسک Porphyrio policephalus

تعداد پرنده: 6 فرد

محل مشاهده: تالاب جوکندان، تالش

استان: گیلان

دوره مشاهدات: 14 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: Grey-headed Swamphen Porphyrio policephalus

No. of individuals: 6 individuals

Place of observation: Jowkandan, Talesh

Province: Gilan

Period of observations: 3 April 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۲۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت گیلانشاه دم سیاه در ماهشهر در فروردین 1398

Record of population of Black-tailed Godwit in Mahshahr in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: گیلانشاه دم سیاه Limosa limosa

تعداد پرنده: 200 فرد

محل مشاهده: ماهشهر

استان: خوزستان

تاریخهای مشاهده: 11 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای کرامت حافظی

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Black-tailed Godwit Limosa limosa

No. of individuals: 200 individuals

Place of observation: Mahshahr

Province: Khuzestan

Dates of observation: 31 March 2019

Observers: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت دراج در گتوند در فروردین 1398

Record of Black Francolin in Gotvand in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دراج Francolinus francolinus

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: گتوند

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 9 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای رضا نجفی فرد

Type of important species: Population

Species: Black Francolin Francolinus francolinus

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Gotwand wheat farms

Province: Khuzestan

Period of observations: 29 Mrch 2019

Observers: Reza Najafifard

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت دراج در دزفول در فروردین 1398

Record of Black Francolin in Dezful in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دراج Francolinus francolinus

تعداد پرنده: 20 فرد

محل مشاهده: دزفول

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 7 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور و امین بهرامی پور

Type of important species: Population

Species: Black Francolin Francolinus francolinus

No. of individuals: 20 individuals

Place of observation: Dezful Airforce site

Province: Khuzestan

Period of observations: 27 March 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour & Amin Bahramipour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۱۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population trend of birds in Iran

ثبت جمعیت دراج در حمیدیه در فروردین 1398

Record of population of Black Francolin in Hamidieh in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دراج Francolinus francolinus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: چمیم، حمیدیه

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 7 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای ثامر حلفی

Type of important species: Population

Species: Black Francolin Francolinus francolinus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Chamim, Hamidieh

Province: Khuzestan

Period of observations: 27 March 2019

Observers: Samer Halafi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۸ ، ۱۲:۰۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب صحرایی در پارک ملی گلستان در فروردین 1398

Record of Steppe Eagle in Golestan N.P. in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: پارک ملی گلستان

استان: خراسان شمالی

دوره مشاهدات: 5 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای جعفر پناه پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Golestan N.P.

Province: North Khorasan

Period of observations: 25 March 2019

Observers: Jafar Panahpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۲۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جمعیت عقاب صحرایی در اصفهان در فروردین 1398

Record of population of Steppe Eagle in Esfahan in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: عقاب صحرایی Aquila nipalensis

تعداد پرنده: 100 فرد

محل مشاهده: محل دفن زباله، اصفهان

استان: اصفهان

دوره مشاهدات: 4 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: مجید پورهمدانی، الناز اسماعیل زاده و امید بلوری نژاد

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Steppe Eagle Aquila nipalensis

No. of individuals: 100 individuals

Place of observation: Dump site, Esfahan

Province: Esfahan

Period of observations: 24 March 2019

Observers: Majid Pourhamedani, Elnaz Esmailzadeh & Omid Bolurinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در توران در فروردین 1398

Record of Short-toed Eagle in Touran in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مارخور Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: توران

استان: سمنان

دوره مشاهدات: 4 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای کاوه پیوندی

Type of important species: Population

Species: Short-toed Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Touran N.P.

Province: Semnan

Period of observations: 24 March 2019

Observers: Kaveh Peyvandi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب مارخور در اندیمشک در فروردین 1398

Record of Short-toed Snake Eagle in Andimeshk in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب مار خور  Circaetus gallicus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: منگره، اندیمشک

استان: خوزستان

دوره مشاهدات: 2 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقایان عبدالحسین بهرامی پور، علی بهرامی پور، امین بهرامی پور و بهروز شیرخورشیدی

Type of important species: Population

Species: Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Mangareh, Andimeshk

Province: Khuzestan

Period of observations: 22 March 2019

Observers: Abdolhossein Bahramipour, Ali Bahramipour, Amin Bahramipour & Behrouz Shirkhorshidi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۱۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد تالابی در تالش در فروردین 1398

Record of Short-eared Owl in Talesh in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد تالابی Asio flammeus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: تالش

استان: گیلان

تاریخ مشاهده: 5 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای فردین نظیری

Type of important species: Population

Species: Short-eared Owl Asio flammeus

No. of individuals: One individual

Place of observation: Talesh

Province: Gilan

Date of observation: 25 March 2019

Observers: Fardin Naziri

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت جغد تالابی در فردوس در فروردین 1398

Record of Short-eared Owl in Ferdows in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: جغد تالابی Asio flammeus

تعداد پرنده: 2 فرد

محل مشاهده: دشت پلوند، فردوس

استان: خراسان رضوی

تاریخ مشاهده: 5 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: مجید مقیمانی و سانیا صنعتگران

Type of important species: Population

Species: Short-eared Owl Asio flammeus

No. of individuals: 2 individuals

Place of observation: Polvand plain, Ferdows

Province: Khorasan-e Razavi

Date of observation: 25 March 2019

Observers: Majid Moghimani & Sania Sanatgaran

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۵۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت عقاب طلایی در پارک ملی گلستان در فروردین 1398

Record of Golden Eagle in Golestan N.P., North Khorasan in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: عقاب طلایی Aquila chrysaetos

تعداد: یک فرد

مکان مشاهده: پارک ملی گلستان

استان: خراسان شمالی

دوره مشاهدات: 4 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: آقای جعفر پناه پور

Type of important species: Population

Species: Golden Eagle Aquila chrysaetos

No. of individuals: one individual

Place of observation: Golestan N.P.

Province: North Khorasan

Period of observations: 24 March 2019

Observers: Jafar Panahour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۵۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت چک اروپایی در اصفهان در فروردین 1398

Record of European Stonechat in Esfahan in March 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: مهاجرت

گونه: چک اروپایی Saxicola rubicola

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: زاینده رود، اصفهان

استان: اصفهان

تاریخ مشاهده: 4 فروردین 1398

مشاهده کنندگان: مجید پورهمدانی، الناز اسماعیل زاده و امید بلوری نژاد

Type of important species: Migration

Species: European Stonechat Saxicola rubicola

No. of individuals: one individual

Date of observation: 24 March 2019

Place of observation: Zayandeh-Rud, Esfahan

Province: Esfahan

Observers: Majid Pourhamedani, Elnaz Esmailzadeh & Omid Bolurinezhad

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ فروردين ۹۸ ، ۱۳:۱۶
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش رهاسازی دال معمولی در بوشهر در فروردین 1398

Report of release of Griffon Vulture in Bushehr in April 2019

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: رهاسازی دال معمولی

گونه های هدف: دال معمولی Gyps fulvus

محل اقدام: بوشهر

استان: بوشهر

دوره اقدام: 12-15 فروردین 1398

اجرا کنندگان: آقای محمد پاپری-زارعی

نتیجه اقدام: این پرنده در تاریخ 15 فروردین 1398 رهاسازی شد.

گزارشگران: آقای کرامت حافظی

Action: Release of Griffon Vulture

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

Place of action: Bushehr

Province: Bushehr

Period of action: 1-4 April 2019

Conducted by: Mohammad Papari-Zarei

Action results: It was treated for 3 days and released on 4 April 2019.

Reporters: Keramat Hafezi

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۰۹
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

گزارش اقدامات حفاظتی پرندگان ایران

Reports of conservation actions for Iranian birds

گزارش دومین پروژه ایمن سازی خطوط برق برای جلوگیری از برق گرفتگی پرندگان در تالاب میقان در اردیبهشت 1397

Report of the second safeguarding powerlines for birds in Meyghan wetland in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این گزارش:

اقدام انجام شده: دومین مرحله از ایمن سازی خطوط برق برای جلوگیری از برق گرفتگی پرندگان

گونه های هدف: پرندگان شکاری

محل اقدام: تالاب میقان، اراک

استان: مرکزی

دوره اقدام: اردیبهشت 1397

اجراکنندگان: آقایان محمد اله داد، علی اکبر بصیری و محمود کلنگری و کمیته برق و پرندگان ایران و شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

نتیجه این اقدام: 120 تیر برق برای جلوگیری از برق گرفتگی پرندگان شکاری مقیم و مهاجر تالاب میقان ایمن شد.

گزارشگران: خانم ماندانا حضرتی

Type of action: Safeguarding powerlines

Species: Birds of prey

Place of action: Meyghan wetland, Arak

Period of action: May 2018

Conducted by: Mohammad Allahdad, Ali-Akbar Basiri, Mahmoud Kolnegari, Iran Birds and Power Lines Committee (IBPLC), Arak and Markazi provincial company of power dispatching

Action results: 120 power polls were safed for preventing from electrocution of birds of prey.

Reporters: Mandana Hazrati

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۸ ، ۱۱:۰۳
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت اردک سرحنایی در کلات در بهمن 1397

Record of Common Pochard in Kalat in February 2019

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: لیست سرخ جهانی

گونه: اردک سرحنایی Aythya ferina

تعداد پرنده: 10 فرد

محل مشاهده: سد چهچه، کلات

استان: خراسان شمالی

دوره مشاهدات: بهمن 1397

مشاهده کنندگان: آقای جعفر پناه پور

Type of important species: IUCN Redlist

Species: Common Pochard Aythya ferina

No. of individuals: 10 individuals

Place of observation: Chahcheh dam, Kalat

Province: Khorasan-e Razavi

Period of observations: February 2019

Observers: Jafar Panahpour

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۴۷
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت دال معمولی در هزارمسجد در دی 1397

Record of Griffon Vulture in Hezar-Masjed in December 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: جمعیت

گونه: دال معمولی Gyps fulvus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: هزارمسجد

استان: خراسان شمالی

دوره مشاهدات: 1 دی 1397

مشاهده کنندگان: آقای جعفر پناه پور

توضیحات: در حال تغذیه از استخر پروش ماهی

Type of important species: Population

Species: Griffon Vulture Gyps fulvus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Hezar-Masjed

Province: North Khorasan

Period of observations: 22 December 2018

Observers: Jafar Panahpour

Remarks: Fish-eating at a fishpond

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۴۱
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی

ثبت جمعیت گونه های مهم در ایران

Records of population of important species in Iran

ثبت پلیکان سفید در شیروان در اردیبهشت 1397

Record of Great White Pelican in Shirvan in May 2018

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

نوع اهمیت گونه: در حال کاهش

گونه: پلیکان سفید Pelecanus onocrotalus

تعداد پرنده: یک فرد

محل مشاهده: شیروان

استان: خراسان شمالی

دوره مشاهدات: اردیبهشت 1397

مشاهده کنندگان: آقای جعفر پناه پور

توضیحات: گونه جدید برای استان خراسان شمالی

Type of important species: Decreasing population

Species: Great White Pelican Pelecanus onocrotalus

No. of individuals: one individual

Place of observation: Shirvan

Province: North Khorasan

Period of observations: May 2018

Observers: Jafar Panahpour

Remarks: New species for North Khorasan province

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۸ ، ۱۰:۲۲
ابوالقاسم خالقی زاده رستمی