کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان سیستان و بلوچستان

Checklist of the wild birds of Sistan & Baluchestan province

 

گردآوری: ابوالقاسم خالقی زاده

By: Abolghasem Khaleghizadeh

 

تازه ترین به روزرسانی: 25 بهمن 1399

Last updated: 13 February 2021

 

براساس کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 241 گونه ثبت شد. سپس یافته های بازدیدهای میدانی (داده های چاپ نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 369 گونه از پرندگان استان سیستان و بلوچستان آمده است.

The present list comprises 369 bird species recorded in Sistan & Baluchestan province.

 

 1. Lesser Whistling Duck Dendrocygna javanica اردک سوت­زن هندی
 2. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 3. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 4. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 5. Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus خوتکای گردن‌سفید
 6. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 7. Eurasian Wigeon Anas penelope اردک گیلار
 8. Mallard Anas platyrhynchos اردک سرسبز
 9. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 10. Northern Pintail Anas acuta اردک فیلوش
 11. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 12. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (معمولی)
 13. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 14. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 15. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 16. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 17. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 18. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز
 19. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 20. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 21. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 22. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 23. Black Francolin Francolinus francolinus دراج
 24. Grey Francolin Francolinus pondicerianus جیرفتی
 25. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین (وُشُم)
 26. Cory's Shearwater Calonectris diomedea کبوتر دریایی مدیترانه‌ای
 27. Persian Shearwater Puffinus persicus کبوتر دریایی ایرانی
 28. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 29. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم بزرگ
 30. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 31. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 32. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی (مرغ حسینی) بزرگ
 33. Lesser Flamingo Phoeniconaias (Phoenicopterus) minor فلامینگوی (مرغ حسینی) کوچک
 34. Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus نوک‌سرخ دریایی
 35. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 36. Woolly-necked Stork Ciconia episcopus لک‌لک گردن‌سفید
 37. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 38. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 39. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه نوک
 40. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 41. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 42. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 43. Striated Heron Butorides striata حواصیل (وِکای) سبز
 44. Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل (وِکای) هندی
 45. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک معمولی
 46. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 47. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 48. Great Egret Ardea (Casmerodius) alba اگرت (قار) بزرگ
 49. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 50. Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (قار) ساحلی
 51. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (مرغ سقای) سفید
 52. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (مرغ سقای) خاکستری
 53. Masked Booby Sula dactylatra بوبی نقابدار
 54. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره قار) بزرگ
 55. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهیگیر
 56. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال سیاه
 57. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 58. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی تاجدار (کاکلی)
 59. White-rumped Vulture Gyps bengalensis دال دمگاه‌سفید
 60. Himalayan Vulture Gyps himalayensis دال هیمالیایی
 61. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 62. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 63. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 64. Greater Spotted Eagle Clanga (Aquila) clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 65. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 66. Tawny Eagle Aquila rapax عقاب خاکی
 67. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی
 68. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 69. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 70. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 71. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 72. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 73. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی
 74. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان (شهباز)
 75. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی {معمولی}
 76. Eastern Marsh Harrier Circus spilonotus سنقر تالابی شرقی
 77. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 78. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 79. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 80. Brahminy Kite Haliastur indus کورکور برهمایی (سرسفید)
 81. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 82. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 83. White-eyed Buzzard Butastur teesa سارگپه چشم‌سفید
 84. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 85. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} صحرایی
 1. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبره
 2. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 3. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 4. White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus طاووسک سینه‌سفید
 5. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 6. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک
 7. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 8. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 9. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز
 10. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 11. Common Buttonquail Turnix sylvaticus بلدرچین بوته‌ای
 12. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 13. Great Stone-curlew Esacus recurvirostris چاخ‌لق بزرگ
 14. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 15. Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ‌خوار
 16. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 17. Pied Avocet Recurvirostra avosetta آووست (نوک درفشی)
 18. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس کُلی شمالی (معمولی)
 19. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 20. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 21. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس کُلی دم‌سفید
 22. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 23. Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری
 24. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 25. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 26. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 27. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 28. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 29. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 30. Greater Painted Snipe Rostratula benghalensis پاشلک رنگین
 31. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 32. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 33. Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشلک دم‌سوزنی
 34. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 35. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 36. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 37. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 38. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 39. Far Eastern Curlew Numenius madagascariensis گیلانشاه خاور دور
 40. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 41. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ {معمولی}
 42. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 43. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز {معمولی}
 44. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 45. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک پاسبز خالدار
 46. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 47. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 48. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 49. Great Knot Calidris tenuirostris تلیله بزرگ
 50. Red (Grey) Knot Calidris canutus تلیله خاکستری
 51. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 52. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 53. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 54. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی
 55. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 56. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 57. Ruff Calidris (Philomachus) pugnax تلیلۀ شکیل
 58. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 59. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 60. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 61. Indian Skimmer Rynchops albicollis آب‌شکاف هندی
 62. Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla کاکایی پاسیاه
 63. Slender-billed Gull Chroicocephalus (Larus) genei کاکایی صورتی
 64. Brown-headed Gull Chroicocephalus (Larus) brunnicephalus کاکایی سرقهوه‌ای
 65. Black-headed Gull Chroicocephalus (Larus) ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 66. Pallas's Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 67. White-eyed Gull Ichthyaetus (Larus) leucophthalmus کاکایی چشم‌سفید
 68. Sooty Gull Ichthyaetus (Larus) hemprichii کاکایی دودی
 69. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 70. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 71. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 72. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک
 • Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری
 • Steppe Gull Larus fuscus barabensis زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} آسیای میانه
 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)
 3. Swift Tern Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ
 4. Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک
 5. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 6. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 7. Saunders's Tern Sternula saundersi پرستودریایی خلیج فارس
 8. Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت‌دودی
 9. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 10. White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه‌سفید
 11. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستوتالابی تیره
 12. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستوتالابی بال‌سفید
 13. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم‌پیچ
 14. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی
 15. Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus باقرقره (کوکر) شکم‌بلوطی
 16. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار
 17. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 18. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 19. Lichtenstein's Sandgrouse Pterocles lichtensteinii باقرقره (کوکر) راه‌راه
 20. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 21. Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni کبوتر چشم‌زرد
 22. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری معمولی
 23. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری
 24. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 25. Red Collared (Red Turtle) Dove Streptopelia tranquebarica یاکریم سرخ
 26. Laughing Dove Spilopelia (Streptopelia) senegalensis قمری خانگی
 27. Jacobin Cuckoo Clamator jacobinus کوکوی ابلق
 28. Asian Koel Eudynamys scolopaceus کوکوسیاه آسیایی
 29. Oriental Cuckoo Cuculus optatus کوکوی خاوری
 30. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 31. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 32. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 33. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه بوف {اوراسیایی}
 34. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis بوف ماهیخوار
 35. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 36. Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار جنوبی
 37. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 38. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 39. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد معمولی
 40. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 41. Sykes's Nightjar Caprimulgus mahrattensis شبگرد بلوچی
 42. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 43. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 44. Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی
 45. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 46. Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی
 47. European Roller Coracias garrulus سبزقبای معمولی
 48. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک سینه‌سفید
 49. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک کوچک
 50. Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار سبز
 51. Blue-cheeked (Persian) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار گلوخرمایی (ایرانی)
 52. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار معمولی
 53. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (پوپَک)
 54. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 55. Sind Woodpecker Dendrocopos assimilis دارکوب بلوچی
 56. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 • دارکوب باغی بلوچیBaluchestan Woodpecker Dendrocopos syriacus milleri Zarudny, 1909 Extinct

زیرگونه بومزاد، منقرض شده (Endemic subspecies, Extinct)

 1. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 • دارکوب سبز بمپوری* Bampur Green Woodpecker Picus viridis bampurensis

زیرگونه بومزاد، منقرض شده (Endemic subspecies, Extinct)

 1. Scaly-bellied Woodpecker Picus squamatus دارکوب سبز شکم‌پولکی
 2. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک
 3. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 4. Red-necked Falcon Falco chicquera شاهین سرحنایی
 5. Amur Falcon Falco amurensis شاهین آمور
 6. Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی
 7. Merlin Falco columbarius تُرم‌تای (شاهین کوچک)
 8. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل (شاهین زیبا)
 9. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 10. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • !!! Siberian Falcon Falco peregrinus calidus شاهین سیبری
 • Red-naped Shaheen (Central Asian Falcon) Falco peregrinus babylonicus شاهین پس سرسرخ (شاهین آسیای میانه، شاهین شور)
 1. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه طوطی {اسکندر}

گونه با جمعیت طبیعی پایدار Species with Stable natural population, Exotic

 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 6. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 7. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • Arabian Grey Shrike Lanius excubitor aucheriسنگ‌چشم خاکستری عربی (جنوبی)
 • Indian (Mauryan) Grey Shrike Lanius excubitor lahtoraسنگ‌چشم خاکستری هندی (موریایی)
 • Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری شاهرخ معمولی
 3. Indian Golden Oriole Oriolus kundoo پری شاهرخ هندی
 4. Black Drongo Dicrurus macrocercus بوچانگای سیاه
 5. Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus بوچانگای خاکستری
 6. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی

گونه بومزاد (Endemic)

 1. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 2. House Crow Corvus splendens کلاغ هندی

گونه با جمعیت طبیعی پایدار Species with Stable naturalized population, Exotic

 1. Carrion Crow Corvus corone کلاغ لاشه خوار (خاوری)
 2. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 3. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 4. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 5. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 6. Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک بلوطی سرسیاه
 • چرخریسک بلوطی سیستانیSistan Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx nigricans (Zarudny, 1908) Extinct

زیرگونه بومزاد، منقرض شده (Endemic subspecies, Extinct)

 1. White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus چرخ‌ریسک بلوطی سرسفید
 2. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار
 3. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 4. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 5. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 6. Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps چکاوک سهره‌ای شکم‌سیاه
 7. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 8. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 9. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 10. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 11. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 12. Lesser Short-toed Lark Alaudala (Calandrella) rufescens چکاوک پنجه‌کوتاه کوچک
 13. Sand Lark Calandrella raytal چکاوک شنی
 14. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 15. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 16. Pale [Sand] Martin Riparia diluta چلچله رودخانه‌ای کم‌رنگ
 17. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 18. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 19. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 20. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 21. Red-rumped Swallow Cecropis (Hirundo) daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 22. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 23. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 24. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی {معمولی}
 25. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 26. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک {برگی} کوچک
 27. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی
 28. Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم
 29. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز {بیدی}
 30. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 31. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 32. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 33. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 34. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک تالابی خاوری
 35. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 36. Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata سسک درختی کوچک
 37. Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama سسک درختی هندی
 38. Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida سسک درختی زیتونی {شرقی}
 39. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 40. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا
 41. Graceful Prinia Prinia gracilis سسک شکیل
 42. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 43. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 44. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی
 45. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم
 46. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 47. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 48. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 49. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 50. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی افغان
 51. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 52. Bank Myna Acridotheres ginginianus مینای خاکستری
 53. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 54. Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus سار صورتی
 55. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 56. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 57. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 58. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 59. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 60. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas (Erythropygia) galactotes دم‌چتری
 61. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 62. Verditer Flycatcher Eumyias thalassinus مگس‌گیر فیروزه‌ای
 63. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 64. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 65. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 66. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 67. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 68. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 69. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 70. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 71. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 72. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 73. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 74. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 75. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 76. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 77. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 78. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 79. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 80. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 81. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید
 82. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 83. Purple Sunbird Cinnyris (Nectarinia) asiaticus شهدخوار
 84. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 85. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 86. Sind Sparrow Passer pyrrhonotus گنجشک بلوچی
 87. Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه‌ای
 • Sistan Sparrow Passer moabiticus yattii گنجشک رودخانه‌ای سیستانی

زیرگونه نزدیک بومزاد (Nearly endemic subspecies)

 1. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 2. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 3. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 4. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 5. Red Avadavat Amandava amandava سهره نوک‌لاکی
 6. Indian Silverbill Euodice malabarica سهره ریز هندی
 7. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوه ابروسفید
 8. Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوه گلوسیاه
 9. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 10. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 11. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 12. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 13. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت پادراز
 14. Paddyfield Pipit Anthus rufulus پیپت شالیزار
 15. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 16. Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز
 17. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 18. Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni پیپت پشت‌زیتونی
 19. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 20. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 21. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 22. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 23. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 24. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 25. Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus سهره مغولی
 26. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 27. Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta سهره خاکی
 28. Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک‌قیچی
 29. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 30. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 31. Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus سهره زرد {سرسیاه}
 32. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 33. Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه‌راه
 34. Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola زردپره سینه‌زرد
 35. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 36. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی