کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

کمیته ثبت پرندگان ایران Iran Bird Records Committee

گردآوری، ساماندهی و انتشار ثبت گونه های جدید و پرندگان کمیاب ایران To collate, ratify and publish bird records on Iranian rarities

طبقه بندی موضوعی
بایگانی

 

فهرست پرندگان آزاد استان سیستان و بلوچستان

Checklist of the wild birds of Sistan & Baluchestan province

 

گردآوری: ابوالقاسم خالقی‌زاده

By: Abolghasem Khaleghizadeh

 

تازه‌ترین به‌روزرسانی: 10 خرداد 1403

Last updated: 30 May 2024

 

بر پایۀ کتاب اطلس پرندگان ایران (کابلی و همکاران 1395)، نخست 241 گونه ثبت شد. سپس یافته‌های بازدیدهای میدانی (داده‌های چاپ‌نشده) افزوده شد. در فهرست کنونی، نام 382 گونه از پرندگان استان سیستان و بلوچستان آمده است.

The present list comprises 382 bird species recorded in Sistan & Baluchestan province.

 

 1. Lesser Whistling Duck Dendrocygna javanica اردک سوت­زن هندی
 2. Greylag Goose Anser anser غاز خاکستری
 3. Common Shelduck Tadorna tadorna تنجه
 4. Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea آنقوت
 5. Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus خوتکای گردن‌سفید
 6. Gadwall Anas strepera اردک ارده‌ای
 7. Eurasian Wigeon Anas penelope گیلار
 8. Mallard Anas platyrhynchos اردک (مرغابی) سرسبز
 9. Northern Shoveler Anas clypeata اردک نوک‌پهن
 10. Northern Pintail Anas acuta فیلوش
 11. Garganey Anas querquedula خوتکای ابروسفید
 12. Eurasian Teal Anas crecca خوتکای جُرّه (اوراسیایی)
 13. Marbled Duck Marmaronetta angustirostris اردک مرمری
 14. Red-crested Pochard Netta rufina اردک تاجدار
 15. Common Pochard Aythya ferina اردک سرحنایی
 16. Ferruginous Duck Aythya nyroca اردک بلوطی
 17. Tufted Duck Aythya fuligula اردک سیاه‌کاکل
 18. Velvet Scoter Melanitta fusca سیاه‌اردک مخملی (بال‌سفید)
 19. Long-tailed Duck Clangula hyemalis اردک دم‌دراز
 20. Red-breasted Merganser Mergus serrator مرگوس (اردک ماهی‌خوار) کاکلی
 21. White-headed Duck Oxyura leucocephala اردک سرسفید
 22. Chukar Partridge Alectoris chukar کبک کوهپایه
 23. See-see Partridge Ammoperdix griseogularis تیهو
 24. Black Francolin Francolinus francolinus دراج سیستان
 25. Grey Francolin Francolinus pondicerianus جیرفتی
 26. Common Quail Coturnix coturnix بلدرچین
 27. European Nightjar Caprimulgus europaeus شبگرد اروپایی (معمولی)
 28. Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius شبگرد مصری (بیابانی)
 29. Sykes's Nightjar Caprimulgus mahrattensis شبگرد بلوچی
 30. Alpine Swift Tachymarptis melba بادخورک کوهی (شکم‌سفید)
 31. Common Swift Apus apus بادخورک معمولی
 32. Pallid Swift Apus pallidus بادخورک دودی
 33. Little Swift Apus affinis بادخورک کوچک
 34. Macqueen's Bustard Chlamydotis macqueenii هوبرۀ آسیایی
 35. Jacobin Cuckoo Clamator jacobinus کوکوی ابلق
 36. Asian Koel Eudynamys scolopaceus کوکوسیاه آسیایی
 37. Oriental Cuckoo Cuculus optatus کوکوی خاوری
 38. Common Cuckoo Cuculus canorus کوکوی معمولی
 39. Chestnut-bellied Sandgrouse Pterocles exustus باقرقره (کوکر) شکم‌بلوطی
 40. Spotted Sandgrouse Pterocles senegallus باقرقره (کوکر) خالدار
 41. Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis باقرقره (کوکر) شکم‌سیاه
 42. Crowned Sandgrouse Pterocles coronatus باقرقره (کوکر) گندمی
 43. Lichtenstein's Sandgrouse Pterocles lichtensteinii باقرقره (کوکر) راه‌راه
 44. Rock Dove Columba livia کبوتر چاهی
 45. Yellow-eyed Pigeon Columba eversmanni کبوتر چشم‌زرد (خاوری)
 46. European Turtle Dove Streptopelia turtur قمری اروپایی (معمولی)
 47. Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis قمری خاوری
 48. Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto یاکریم اوراسیایی
 49. Red Collared (Red Turtle) Dove Streptopelia tranquebarica یاکریم سرخ
 50. Laughing Dove Spilopelia senegalensis قمری خانگی
 51. Water Rail Rallus aquaticus یلوه آبی
 52. Corn Crake Crex crex یلوه حنایی
 53. Spotted Crake Porzana porzana یلوه خالدار
 54. Common Moorhen Gallinula chloropus چنگر نوک‌سرخ
 55. Eurasian Coot Fulica atra چنگر نوک‌سفید (معمولی)
 56. White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus طاووسک سینه‌سفید
 57. Grey-headed Swamphen Porphyrio poliocephalus طاووسک سرخاکستری
 58. Demoiselle Crane Grus virgo درنای طناز
 59. Common Crane Grus grus درنای خاکستری
 60. Little Grebe Tachybaptus ruficollis کشیم کوچک
 61. Great Crested Grebe Podiceps cristatus کشیم کاکلی بزرگ
 62. Horned Grebe Podiceps auritus کشیم گوشدار
 63. Black-necked Grebe Podiceps nigricollis کشیم گردن‌سیاه
 64. Greater Flamingo Phoenicopterus roseus فلامینگوی بزرگ
 65. Lesser Flamingo Phoeniconaias minor فلامینگوی کوچک
 66. Common Buttonquail Turnix sylvaticus بلدرچین بوته‌ای
 67. Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus چاخ‌لق اوراسیایی
 68. Great Stone-curlew Esacus recurvirostris چاخ‌لق بزرگ
 69. Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus صدف‌خوار
 70. Crab-plover Dromas ardeola سلیم خرچنگ‌خوار
 71. Black-winged Stilt Himantopus himantopus چوب‌پا
 72. Pied Avocet Recurvirostra avosetta نوک‌خنجری (آووست)
 73. Northern Lapwing Vanellus vanellus خروس‌کُلی شمالی (معمولی)
 74. Red-wattled Lapwing Vanellus indicus دیدومک
 75. Sociable Lapwing Vanellus gregarius خروس‌کُلی اجتماعی (ابروسفید)
 76. White-tailed Lapwing Vanellus leucurus خروس‌کُلی دم‌سفید
 77. European Golden Plover Pluvialis apricaria سلیم طلایی اروپایی
 78. Pacific Golden Plover Pluvialis fulva سلیم طلایی خاوری
 79. Grey Plover Pluvialis squatarola سلیم خاکستری
 80. Common Ringed Plover Charadrius hiaticula سلیم طوقی بزرگ
 81. Little Ringed Plover Charadrius dubius سلیم طوقی کوچک
 82. Kentish Plover Charadrius alexandrinus سلیم پاسیاه کوچک
 83. Lesser Sand Plover Charadrius mongolus سلیم شنی کوچک
 84. Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii سلیم شنی بزرگ
 85. Greater Painted Snipe Rostratula benghalensis پاشلک رنگین
 86. Eurasian Woodcock Scolopax rusticola ابیا
 87. Jack Snipe Lymnocryptes minimus پاشلک کوچک
 88. Pin-tailed Snipe Gallinago stenura پاشلک دم‌سوزنی
 89. Common Snipe Gallinago gallinago پاشلک معمولی
 90. Black-tailed Godwit Limosa limosa گیلانشاه دم‌سیاه
 91. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica گیلانشاه حنایی
 92. Whimbrel Numenius phaeopus گیلانشاه ابروسفید
 93. Eurasian Curlew Numenius arquata گیلانشاه بزرگ
 94. Far Eastern Curlew Numenius madagascariensis گیلانشاه خاور دور
 95. Spotted Redshank Tringa erythropus آبچلیک پاسرخ خالدار
 96. Common Redshank Tringa totanus آبچلیک پاسرخ معمولی
 97. Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis آبچلیک تالابی
 98. Common Greenshank Tringa nebularia آبچلیک پاسبز
 99. Green Sandpiper Tringa ochropus آبچلیک تک‌زی (سبز)
 100. Wood Sandpiper Tringa glareola آبچلیک خالدار پاسبز
 101. Terek Sandpiper Xenus cinereus آبچلیک نوک سربالا
 102. Common Sandpiper Actitis hypoleucos آبچلیک آوازخوان
 103. Ruddy Turnstone Arenaria interpres سنگ‌گردان
 104. Great Knot Calidris tenuirostris تلیله بزرگ
 105. Red (Grey) Knot Calidris canutus تلیله خاکستری
 106. Sanderling Calidris alba تلیله سفید
 107. Little Stint Calidris minuta تلیله کوچک
 108. Temminck's Stint Calidris temminckii تلیله دم‌سفید
 109. Curlew Sandpiper Calidris ferruginea تلیله بلوطی
 110. Dunlin Calidris alpina تلیله شکم‌سیاه
 111. Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus تلیله نوک‌پهن
 112. Ruff Calidris pugnax تلیلۀ شکیل
 113. Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus شناگر (فالاروپ) گردن‌سرخ
 114. Cream-colored Courser Cursorius cursor دودوک
 115. Collared Pratincole Glareola pratincola گلاریول بال‌سرخ
 116. Indian Skimmer Rynchops albicollis آب‌شکاف هندی
 117. Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla کاکایی پاسیاه
 118. Slender-billed Gull Chroicocephalus genei کاکایی صورتی
 119. Brown-headed Gull Chroicocephalus brunnicephalus کاکایی سرقهوه‌ای
 120. Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus کاکایی سرسیاه کوچک
 121. Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetus کاکایی سرسیاه بزرگ
 122. White-eyed Gull Ichthyaetus leucophthalmus کاکایی چشم‌سفید
 123. Sooty Gull Ichthyaetus hemprichii کاکایی دودی
 124. Common Gull Larus canus کاکایی نوک‌سبز
 125. Caspian Gull Larus cachinnans کاکایی خزری (کاسپی)
 126. Armenian Gull Larus armenicus کاکایی ارمنی
 127. Lesser Black-backed Gull Larus fuscus کاکایی پشت‌سیاه کوچک
 • Heuglin’s (Siberian) Gull Larus fuscus heuglini زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} سیبری
 • Steppe Gull Larus fuscus barabensis زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} آسیای میانه
 • Baltic Gull Larus fuscus fuscus زیرگونه کاکایی {پشت‌سیاه} بالتیک
 1. Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica پرستودریایی نوک‌کاکایی
 2. Caspian Tern Hydroprogne caspia پرستودریایی خزری (کاسپی)
 3. Swift Tern Thalasseus bergii پرستودریایی کاکلی بزرگ
 4. Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis پرستودریایی کاکلی کوچک
 5. Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis پرستودریایی کاکلی تُک‌زرد
 6. Little Tern Sternula albifrons پرستودریایی کوچک
 7. Saunders's Tern Sternula saundersi پرستودریایی خلیج فارس
 8. Bridled Tern Onychoprion anaethetus پرستودریایی پشت‌دودی
 9. Common Tern Sterna hirundo پرستودریایی معمولی
 10. White-cheeked Tern Sterna repressa پرستودریایی گونه‌سفید
 11. Whiskered Tern Chlidonias hybrida پرستودریایی (پرستوتالابی) تیره
 12. White-winged Tern Chlidonias leucopterus پرستودریایی (پرستوتالابی) بال‌سفید
 13. Pomarine Skua Stercorarius pomarinus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) دم‌پیچ
 14. Parasitic Jaeger Stercorarius parasiticus کاکایی اقیانوسی (اسکوآی) قطبی
 15. Cory's Shearwater Calonectris diomedea کبوتر دریایی مدیترانه‌ای
 16. Persian Shearwater Puffinus persicus کبوتر دریایی ایرانی
 17. Red-billed Tropicbird Phaethon aethereus نوک‌سرخ دریایی
 18. Black Stork Ciconia nigra لک‌لک سیاه
 19. Woolly-necked Stork Ciconia episcopus لک‌لک گردن‌سفید
 20. White Stork Ciconia ciconia لک‌لک سفید
 21. Masked Booby Sula dactylatra بوبی نقابدار
 22. Great Cormorant Phalacrocorax carbo باکلان (قره‌قار) بزرگ
 23. Glossy Ibis Plegadis falcinellus اکراس سیاه
 24. Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia کفچه‌نوک
 25. Eurasian Bittern Botaurus stellaris بوتیمار بزرگ
 26. Little Bittern Ixobrychus minutus بوتیمار کوچک
 27. Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax حواصیل (وِکای) شب
 28. Striated Heron Butorides striata حواصیل (وِکای) سبز
 29. Indian Pond Heron Ardeola grayii حواصیل (وِکای) هندی
 30. Western Cattle Egret Bubulcus ibis گاوچرانک غربی (معمولی)
 31. Grey Heron Ardea cinerea حواصیل (وِکای) خاکستری
 32. Purple Heron Ardea purpurea حواصیل (وِکای) ارغوانی
 33. Great Egret Ardea alba اگرت (قار) بزرگ
 34. Little Egret Egretta garzetta اگرت (قار) کوچک
 35. Western Reef Heron Egretta gularis اگرت (قار) ساحلی
 36. Great White Pelican Pelecanus onocrotalus پلیکان (لمبر) سفید
 37. Dalmatian Pelican Pelecanus crispus پلیکان (لمبر) خاکستری
 38. Western Osprey Pandion haliaetus عقاب ماهی‌گیر
 39. Black-winged Kite Elanus caeruleus کورکور بال‌سیاه
 40. Egyptian Vulture Neophron percnopterus کرکس کوچک (مصری)
 41. Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus سارگپه جنگلی (سارگپۀ عسل‌خوار) تاجدار
 42. White-rumped Vulture Gyps bengalensis دال دمگاه‌سفید
 43. Himalayan Vulture Gyps himalayensis دال هیمالیایی
 44. Griffon Vulture Gyps fulvus دال قهوه‌ای (معمولی)
 45. Cinereous Vulture Aegypius monachus دال سیاه
 46. Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus عقاب مارخوار
 47. Greater Spotted Eagle Clanga clanga عقاب خالدار بزرگ (تالابی)
 48. Booted Eagle Hieraaetus pennatus عقاب پرپا
 49. Tawny Eagle Aquila rapax عقاب خاکی
 50. Steppe Eagle Aquila nipalensis عقاب صحرایی (دشتی)
 51. Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca عقاب شاهی
 52. Golden Eagle Aquila chrysaetos عقاب طلایی
 53. Bonelli's Eagle Aquila fasciata عقاب دوبرادر
 54. Shikra Accipiter badius پیغوی کوچک
 55. Levant Sparrowhawk Accipiter brevipes پیغوی بزرگ
 56. Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus قرقی (باشه)
 57. Northern Goshawk Accipiter gentilis طرلان (شهباز)
 58. Western Marsh Harrier Circus aeruginosus سنقر تالابی غربی
 59. Eastern Marsh Harrier Circus spilonotus سنقر تالابی شرقی
 60. Hen Harrier Circus cyaneus سنقر خاکستری
 61. Pallid Harrier Circus macrourus سنقر سفید
 62. Black Kite Milvus migrans کورکور سیاه
 63. Brahminy Kite Haliastur indus کورکور برهمایی (سرسفید)
 64. Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus عقاب دریایی پالاس
 65. White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla عقاب دریایی دم‌سفید
 66. White-eyed Buzzard Butastur teesa سارگپه چشم‌سفید
 67. Long-legged Buzzard Buteo rufinus سارگپه پابلند
 68. Common Buzzard Buteo buteo سارگپه معمولی
 • Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus سارگپه {معمولی} دشتی
 1. Western Barn Owl Tyto alba جغد انبار
 2. Pallid Scops Owl Otus brucei مرغ حق جنوبی
 3. Oriental Scops Owl Otus sunia مرغ حق خاوری
 4. Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo شاه‌بوف اوراسیایی
 5. Brown Fish Owl Ketupa zeylonensis بوف ماهیخوار
 6. Little Owl Athene noctua جغد کوچک
 7. Spotted Owlet Athene brama جغد خالدار جنوبی
 8. Long-eared Owl Asio otus جغد گوش‌دراز
 9. Short-eared Owl Asio flammeus جغد تالابی
 10. Omani Owl Strix butleri جغد طلایی
 11. Indian Roller Coracias benghalensis سبزقبای هندی
 12. European Roller Coracias garrulus سبزقبای اروپایی (معمولی)
 13. White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis ماهی‌خورک گلوسفید (سینه‌سفید)
 14. Common Kingfisher Alcedo atthis ماهی‌خورک معمولی (کوچک)
 15. Green Bee-eater Merops orientalis زنبورخوار سبز
 16. Persian (Blue-cheeked) Bee-eater Merops persicus زنبورخوار ایرانی (گلوخرمایی)
 17. European Bee-eater Merops apiaster زنبورخوار اروپایی (معمولی)
 18. Eurasian Hoopoe Upupa epops هدهد (شانه‌به‌سر)
 19. Eurasian Wryneck Jynx torquilla دارکوب قهوه‌ای (راه‌راه)
 20. Sind Woodpecker Dendrocopos assimilis دارکوب بلوچی
 21. Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus دارکوب باغی
 • دارکوب باغی بلوچیBaluchestan Woodpecker Dendrocopos syriacus milleri Zarudny, 1909 Extinct

زیرگونه بومزاد، منقرض شده (Endemic subspecies, Extinct)

 1. European Green Woodpecker Picus viridis دارکوب سبز اروپایی
 • دارکوب سبز بمپوری* Bampur Green Woodpecker Picus viridis bampurensis

زیرگونه بومزاد، منقرض‌شده (Endemic subspecies, Extinct)

 1. Scaly-bellied Woodpecker Picus squamatus دارکوب سبز شکم‌پولکی
 2. Lesser Kestrel Falco naumanni دلیجۀ کوچک
 3. Common Kestrel Falco tinnunculus دلیجۀ معمولی
 4. Red-necked Falcon Falco chicquera شاهین سرحنایی
 5. Amur Falcon Falco amurensis شاهین آمور
 6. Sooty Falcon Falco concolor شاهین دودی
 7. Merlin Falco columbarius تُرم‌تای
 8. Eurasian Hobby Falco subbuteo لیل
 9. Saker Falcon Falco cherrug بالابان (چَرغ)
 10. Peregrine Falcon Falco peregrinus شاهین (بَحری)
 • !!! Siberian Falcon Falco peregrinus calidus شاهین سیبری
 • Red-naped Shaheen (Central Asian Falcon) Falco peregrinus babylonicus شاهین پس‌سرسرخ (شاهین آسیای میانه، شاهین شور)
 1. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria شاه‌طوطی اسکندر

گونه با جمعیت طبیعی پایدار Species with Stable natural population, Exotic

 1. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri طوطی طوق‌صورتی
 2. Red-backed Shrike Lanius collurio سنگ‌چشم پشت‌سرخ
 3. Isabelline Shrike Lanius isabellinus سنگ‌چشم دم‌سرخ
 4. Turkestan (Red-tailed) Shrike Lanius phoenicuroides سنگ‌چشم تورانی
 5. Bay-backed Shrike Lanius vittatus سنگ‌چشم پشت‌بلوطی
 6. Lesser Grey Shrike Lanius minor سنگ‌چشم خاکستری کوچک
 7. Great Grey Shrike Lanius excubitor سنگ‌چشم خاکستری بزرگ
 • Arabian Grey Shrike Lanius excubitor aucheriسنگ‌چشم خاکستری عربی (جنوبی)
 • Indian (Mauryan) Grey Shrike Lanius excubitor lahtoraسنگ‌چشم خاکستری هندی (موریایی)
 • Steppe Grey Shrike Lanius excubitor pallidirostris سنگ‌چشم خاکستری دشتی
 1. Woodchat Shrike Lanius senator سنگ‌چشم سرحنایی
 2. Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus پری‌شاهرخ اوراسیایی
 3. Indian Golden Oriole Oriolus kundoo پری شاهرخ هندی
 4. Black Drongo Dicrurus macrocercus بوچانگای سیاه
 5. Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus بوچانگای خاکستری
 6. Iranian (Pleske's) Ground Jay Podoces pleskei زاغ بور ایرانی

گونه بوم‌زاد (Endemic)

 1. Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax زاغ کوهی نوک‌سرخ
 2. House Crow Corvus splendens کلاغ هندی

گونه با جمعیت طبیعی پایدار Species with Stable naturalized population, Exotic

 1. Carrion Crow Corvus corone کلاغ لاشه خوار (خاوری)
 2. Brown-necked Raven Corvus ruficollis غراب گردن‌قهوه‌ای
 3. Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus بال لاکی
 4. Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus میوه‌خوار
 5. Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus چرخ‌ریسک بلوطی سرخاکستری
 6. Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx چرخ‌ریسک بلوطی سرسیاه
 • چرخریسک بلوطی سیستانیSistan Black-headed Penduline Tit Remiz macronyx nigricans (Zarudny, 1908) Extinct

زیرگونه بومزاد، منقرض شده (Endemic subspecies, Extinct)

 1. White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus چرخ‌ریسک بلوطی سرسفید
 2. Bearded Reedling Panurus biarmicus چرخ‌ریسک نیزار
 3. Greater Hoopoe-Lark Alaemon alaudipes چکاوک هدهدی
 4. Desert Lark Ammomanes deserti چکاوک بیابانی
 5. Bar-tailed Lark Ammomanes cinctura چکاوک سردم سیاه
 6. Black-crowned Sparrow-Lark Eremopterix nigriceps چکاوک سهره‌ای شکم‌سیاه
 7. Oriental Skylark Alauda gulgula چکاوک آسمانی کوچک
 8. Eurasian Skylark Alauda arvensis چکاوک آسمانی بزرگ
 9. Crested Lark Galerida cristata چکاوک کاکلی
 10. Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla چکاوک پنجه‌کوتاه بزرگ
 11. Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata چکاوک طوقی
 12. Turkestan Short-toed Lark Alaudala heinei چکاوک پنجه‌کوتاه تورانی (کوچک)
 13. Sand Lark Calandrella raytal چکاوک شنی
 14. White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis بلبل خرما
 15. Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer بلبل زیردم‌سرخ
 16. Sand Martin Riparia riparia چلچله رودخانه‌ای
 17. Pale [Sand] Martin Riparia diluta چلچله رودخانه‌ای کم‌رنگ
 18. Barn Swallow Hirundo rustica پرستوی خانگی
 19. Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris چلچله کوهی
 20. Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta چلچله بیابانی
 21. Common House Martin Delichon urbicum چلچله دمگاه‌سفید
 22. Red-rumped Swallow Cecropis daurica پرستوی دمگاه‌حنایی
 23. Cetti's Warbler Cettia cetti سسک دم‌پهن
 24. Scrub Warbler Scotocerca inquieta سسک جنبان
 25. Willow Warbler Phylloscopus trochilus سسک بیدی
 26. Common Chiffchaff Phylloscopus collybita سسک چیف‌چاف معمولی
 27. Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus سسک چیف‌چاف کوهی
 28. Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus سسک برگی کوچک
 29. Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix سسک جنگلی
 30. Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus سسک تیره
 31. Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei سسک ابروزرد هیوم
 32. Green Warbler Phylloscopus nitidus سسک سبز بیدی
 33. Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus سسک نیزار بزرگ
 34. Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus سسک نیزار پرصدا
 35. Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon سسک ابروسفید
 36. Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola سسک شالیزار
 37. Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum سسک نیزار خاوری
 38. Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus سسک نیزار اوراسیایی
 39. Marsh Warbler Acrocephalus palustris سسک تالابی زیتونی
 40. Booted Warbler Iduna caligata سسک درختی کوچک
 41. Sykes's Warbler Iduna rama سسک درختی هندی
 42. Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida سسک درختی زیتونی
 43. Upcher's Warbler Hippolais languida سسک درختی بزرگ
 44. Savi's Warbler Locustella luscinioides سسک خوش‌صدا
 45. Delicate Prinia Prinia lepida سسک دلکش (شکیل)
 46. Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla سسک سرسیاه
 47. Garden Warbler Sylvia borin سسک سرسیاه
 48. Barred Warbler Curruca nisoria سسک سینه‌نواری (سینه‌راه‌راه)
 49. Lesser Whitethroat Sylvia curruca سسک گلوسفید کوچک
 50. Desert Whitethroat Sylvia minula سسک گلوسفید بیابانی
 51. Hume's Whitethroat Sylvia althaea سسک گلوسفید هیوم
 52. Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris سسک چشم‌سفید شرقی
 53. Asian Desert Warbler Sylvia nana سسک بیابانی آسیایی
 54. Common Whitethroat Sylvia communis سسک گلوسفید بزرگ
 55. Menetries's Warbler Sylvia mystacea سسک سردودی
 56. Afghan Babbler Turdoides huttoni لیکوی افغان
 57. Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota کمرکُلی بزرگ
 58. Wallcreeper Tichodroma muraria دیوارخزک
 59. Bank Myna Acridotheres ginginianus مینای خاکستری
 60. Common Myna Acridotheres tristis مینای معمولی (هندی)
 61. Rosy Starling Pastor roseus سار صورتی
 62. Common Starling Sturnus vulgaris سار سیاه
 63. Black-throated Thrush Turdus atrogularis توکای گلوسیاه
 64. Redwing Turdus iliacus توکای پهلوسرخ
 65. Song Thrush Turdus philomelos توکای باغی
 66. Mistle Thrush Turdus viscivorus توکای بزرگ
 67. Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes دم‌چتری
 68. Spotted Flycatcher Muscicapa striata مگس‌گیر خالدار
 69. Verditer Flycatcher Eumyias thalassinus مگس‌گیر فیروزه‌ای
 70. Bluethroat Luscinia svecica گلوآبی
 71. Common Nightingale Luscinia megarhynchos بلبل هزاردستان
 72. White-throated Robin Irania gutturalis سینه‌سرخ ایرانی
 73. Red-breasted Flycatcher Ficedula parva مگس‌گیر سینه‌سرخ
 74. Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus دم‌سرخ پشت‌بلوطی
 75. Black Redstart Phoenicurus ochruros دم‌سرخ سیاه
 76. Common Redstart Phoenicurus phoenicurus دم‌سرخ معمولی
 77. Rufous-tailed Rock Thrush Monticola saxatilis طرقه کوهی
 78. Blue Rock Thrush Monticola solitarius طرقه کبود (بنفش)
 79. Whinchat Saxicola rubetra چک بوته‌ای
 80. Pied Bush Chat Saxicola caprata چک ابلق
 81. Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina چکچک دشتی
 82. Northern Wheatear Oenanthe oenanthe چکچک کوهی
 83. Persian (Red-tailed) Wheatear Oenanthe chrysopygia چکچک ایرانی (دم‌سرخ)
 84. Pied Wheatear Oenanthe pleschanka چکچک ابلق {معمولی}
 85. Desert Wheatear Oenanthe deserti چکچک بیابانی
 86. Mourning Wheatear Oenanthe lugens چکچک ابلق جنوبی
 87. Finsch's Wheatear Oenanthe finschii چکچک پشت‌سفید
 88. Variable Wheatear Oenanthe picata چکچک ابلق خاوری
 89. Hume's Wheatear Oenanthe albonigra چکچک سیاه شکم‌سفید
 90. Hooded Wheatear Oenanthe monacha چکچک ابلق دم‌سفید
 91. Purple Sunbird Cinnyris asiaticus شهدخوار آسیایی
 92. House Sparrow Passer domesticus گنجشک خانگی
 93. Spanish Sparrow Passer hispaniolensis گنجشک سینه‌سیاه
 94. Sind Sparrow Passer pyrrhonotus گنجشک بلوچی
 95. Dead Sea Sparrow Passer moabiticus گنجشک رودخانه‌ای
 • Sistan Sparrow Passer moabiticus yattii گنجشک رودخانه‌ای سیستانی

زیرگونه نزدیک بومزاد (Nearly endemic subspecies)

 1. Eurasian Tree Sparrow Passer montanus گنجشک درختی
 2. Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla گنجشک خاکی
 3. Rock Sparrow Petronia petronia گنجشک کوهی
 4. Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis گنجشک گلوزرد
 5. Red Avadavat Amandava amandava سهرۀ نوک‌لاکی
 6. Indian Silverbill Euodice malabarica سیمین‌نوک (سهرۀ ریز) هندی
 7. Alpine Accentor Prunella collaris صعوه کوهی
 8. Radde's Accentor Prunella ocularis صعوۀ ابروسفید
 9. Black-throated Accentor Prunella atrogularis صعوۀ گلوسیاه
 10. Western Yellow Wagtail Motacilla flava دم‌جنبانک شکم‌زرد
 11. Citrine Wagtail Motacilla citreola دم‌جنبانک لیمویی
 12. Grey Wagtail Motacilla cinerea دم‌جنبانک خاکستری
 13. White Wagtail Motacilla alba دم‌جنبانک ابلق
 14. Richard's Pipit Anthus richardi پیپت بزرگ (پادراز)
 15. Paddyfield Pipit Anthus rufulus پیپت شالیزار
 16. Tawny Pipit Anthus campestris پیپت خاکی
 17. Long-billed Pipit Anthus similis پیپت نوک‌دراز
 18. Tree Pipit Anthus trivialis پیپت درختی
 19. Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni پیپت پشت‌زیتونی
 20. Red-throated Pipit Anthus cervinus پیپت گلوسرخ
 21. Buff-bellied Pipit Anthus rubescensپیپت شکم‌نخودی
 22. Water Pipit Anthus spinoletta پیپت تالابی
 23. Common Chaffinch Fringilla coelebs سهره جنگلی
 24. Brambling Fringilla montifringilla سهره دمگاه‌سفید
 25. Hawfinch Coccothraustes coccothraustes سهره نوک‌بزرگ
 26. Trumpeter Finch Bucanetes githagineus سهره صورتی
 27. Mongolian Finch Bucanetes mongolicus سهره مغولی
 28. Common Rosefinch Carpodacus erythrinus سهره گلی
 29. Desert Finch Rhodospiza obsoleta سهره خاکی
 30. Red Crossbill Loxia curvirostra سهره نوک‌قیچی
 31. European Goldfinch Carduelis carduelis سهره طلایی
 32. Red-fronted Serin Serinus pusillus سهره پیشانی‌سرخ
 33. Eurasian Siskin Spinus spinus سهره زرد اوراسیایی
 34. Grey-necked Bunting Emberiza buchanani زردپره سرخاکستری
 35. Striolated Bunting Emberiza striolata زردپره راه‌راه
 36. Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola زردپره سینه‌زرد
 37. Black-headed Bunting Emberiza melanocephala زردپره سرسیاه
 38. Red-headed Bunting Emberiza bruniceps زردپره سرسرخ

-----

 

منابع

کابلی، محمد، منصور علی آبادیان، محمد توحیدی‌فر، علیرضا هاشمی، سید بابک موسوی و کیس رزلار (1395). اطلس پرندگان ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 620 ص.

*****

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی